CENTRUL PENTRU COMBATEREA ANTIROMÂNISMULUI
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!!!
INSTITUTUL ELLIE WIESEL şi IICMER
 
 
1. Experţi provocatori la ură antisemită
2. Tendinţe clare anticreştine
3. Subminarea instituţiilor statului
4. Influenţarea şi folosirea serviciilor româneşti pe post de hărţuitori şi vectori de propagandă pro israel, pro comunistă, anticreştină, antiromânească
 
 
sursa: http://www.buciumul.ro/2013/05/29/fabrica-urii/
 

Fabrica urii

iiccr-ellie-wiessel

de Florin DOBRESCU

„De ce atâta ură?” se întreba Nicolae Iorga în vara anului 1940, asistând la atacurile teroriste, soldate cu numeroase crime, dezlănţuite de etnicii evrei împotriva autorităţilor şi armatei române care se retrăgeau din Basarabia ocupată de sovietici. Istoricul invoca ospitalitatea blajină de care aceşti oameni beneficiaseră din partea paşnicului popor român.

„De unde atâta ură?” întreba retoric, într-o discuţie telefonică, pe fondul campaniei declanşate de Institutul Ellie Wiesel împotriva lui Valeriu Gafencu şi Ogoranu, fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, născută în închisoare în timpul detenţiei politice a mamei sale.

„De ce atâta ură?”, se întreabă toţi românii care asistă, uluiţi, la execuţiile publice, iniţiate într-un elan demenţial de promotorii terorismului intelectual, cărora le cad victime, pe rând, deopotrivă, morţi şi vii, martiri, sfinţi, istorici şi oficiali de stat.

„Qui prodest?” îşi pune fireasca întrebare orice om normal, care gândeşte în termeni constructivi.

Într-adevăr, într-o ţară care se scufundă încet dar sigur, zi de zi, măcinată de crize economice şi sociale, un grup de frustraţi, incapabili de a-şi găsi locul într-o existenţă socială normală şi care nu pot trăi decât într-un climat de permanentă ostilitate, au redus problemele României anului 2013 la combaterea fascismului şi războiul cu morţii.

Ceea ce trebuie să înţelegem toţi este că aceşti aşa numiţi holocaustologi, grupaţi în jurul lui Alexandru Florian, fiul profesorului de marxism şi participant la bolşevizarea României – Radu Florian, indivizi care nu reprezintă comunitatea evreiască din România aşa cum revizioniştii unguri nu reprezintă minoritatea maghiară, nu sunt decât nişte sociopaţi, bolnavi de ură. 

Ei sunt mult mai mult decât atât. Sunt fabricanţi de ură. Ei sunt dezvoltatorii unei adevărate industrii a urii, nu doar în România, ci în întreaga lume. Ei aparţin acelei specii de oameni incapabili să-şi câştige existenţa prin muncă cinstită şi consecventă. Şi atunci devin profitorii tuturor conflictelor, ai ostilităţilor interetnice şi interreligioase. Acolo unde ura nu există sau este dominată de pace şi bună convieţuire, ei o creează. Construiesc cadrul psiho-sociologic al apariţiei sale. Şi după ce scânteile apar, ei pun necontenit paie pe foc pentru a-l întreţine, a-l întinde.

Cu cât mai multă ură, cu cât mai multă tensiune în societate, cu cât mai multe victime, cu atât mai bine pentru ei. Gheşeftul creşte. Şi, aidoma viziunii din revelaţia Sf. Ioan Teologul, ei apar ca inocenţi dar şi providenţiali făcători de pace, stabilind vinovăţii, împărţind osânde şi decretând ce e bine şi ce e rău în noua societate ridicată pe ruinele fumegânde ale celei incendiate de ei.

Nu mă refer la o categorie etnică de oameni. Ci la una morală. Pentru că Alexandru Florian şi Michael Shafir sunt evrei, dar Wiliam Totok şi Andrei Muraru sunt neamţ, respectiv român. Ticăloşia nu are naţionalitate şi nici ideologie. Acestea sunt folosite doar ca paravane subtile în activitatea distructivă a acestor impostori. Conspiratori sau cozi de topor, aceştia au un singur ideal: propria bunăstare. Si un singur Dumnezeu: viţelul de aur.

Dar ce interes ar avea bunăoară Shafir, Totok ori Muraru să nască ura în sânul şi aşa supt de vlagă al societăţii româneşti? Cum adică au ei un profit din asta?

Păi, iată cum. Aidoma multor alţi luptători anticomunişti, imediat după eliberarea din decembrie 1989, Ion Gavrilă Ogoranu a fost chemat în SUA de vechii săi camarazi care avuseseră şansa să se refugieze înainte de instaurarea comunismului în România şi care militaseră jumătate de secol pentru eliberarea ţării de sub ocupaţia ideologiei satanei. El ne relata cum, într-o preumblare prin New York, alături de John Halmaghi şi alţi fruntaşi ai exilului Românesc din State, a observat un individ care se tot ţinea la o anumită distanţă de grupul legionar, fără a îndrăzni să i se alăture. Întrebându-şi camarazii cine e persoana, a aflat că este Constantin Burlacu, unicul reprezentant al unei aşa zise Ligi a Apărării Naţionale şi editor al revistei The New Right (Noua Dreaptă), autointitulat legionar dar promotor al unui fascism ostentativ, cu accese antisemite zgomotoase, evitat de emigraţia legionară din America, dar tolerat în mod ciudat de autorităţile americane. 

Nedumerit de acest personaj ciudat, Ogoranu a aflat atunci că, acolo unde antisemitismul nu există, anumite organizaţii care trăiesc din sponsorizări private sau de stat destinate combaterii antisemitismului, îl creează ele însele. Astfel, sunt inventate personaje care, desigur beneficiind de un procent al subvenţiilor, generează antisemitismul prin atitudini ostentative.

România nu putea fi scutită de apariţia acestei specii de oameni. Într-un climat al libertăţii, era firesc să apară şi pe plaiurile mioritice arhetipul escrocului cu aere de savant şi pretenţii de binefăcător al unei societăţi tixite de „fascişti”. Institutul Ellie Wiesel, devenit de anul trecut de rang guvernamental, ca şi pleiada de ONG-uri profilate pe monitorizearea şi combaterea antisemitismului, trăiesc din bani de asemenea guvernamentali, adică de la bugetul de stat. Practic din banii dvs. La care se adaugă, desigur, generoase donaţii de la instituţii de profil de peste ocean. 

Este limpede că, în lipsa antisemitismului, nici institutul şi nici ONG-urile în cauză nu şi-ar mai justifica existenţa. Şi nici subvenţiile.

Condiţia sine qua non pentru ca ele să existe, este existenţa antisemitismului. A urii.

Şi cum altfel poţi stârni sentimente antievreieşti decât intitulându-te reprezentant al intereselor evreieşti şi ultragiind tot ceea ce are mai sfânt naţiunea în sânul căreia trăieşti. De la eroii luptători pentru libertatea sa şi până la „sfinţii şi sfinţişorii” lui – ca să folosim jignitoarea expresie recentă lui Alexandru Florian. E de ajuns pentru a genera resentimente, comentarii antisemite pe forumuri on-line şi chiar violenţe.

Şi zău că nu înţeleg de ce Guvernul Ponta îşi asumă, într-o perioadă mai grea ca oricând pentru gestionarea ţării, să se facă unealta docilă a acestui grup de profitori fără scrupule. Pentru că, prin presiunile guvernamentale exercitate asupra autorităţilor locale de la Târgul Ocna în ultimile zile, forţând retragerea de urgenţă a titlului post-mortem de cetăţean de onoare al fostului deţinut politic Valeriu Gafencu, conducătorii ţării şi-au asumat răspunderea generării unui val de resentimente în mediile ortodoxe româneşti. Şi asta deoarece, prin trăirea spirituală şi faptele sale din detenţie,  Valeriu Gafencu a depăşit cadrul strict al apartenenţei la Mişcarea Legionară. El aparţine patrimoniului spiritual al Ortodoxiei, fiind cinstit ca atare de credincioşii din toată lumea.

Dar să fim lucizi! Ştiind bine care este scopul urmărit de aceşti provocatori, să nu le facem jocul! A da frâu răbufnirilor „antisemite” înseamnă a desăvârşi lucrarea lor. Întâi pentru că ei nu reprezintă interesele evreimii, aşa cum vor să ne facă să credem. Apoi, pentru că am produce exact efectul scontat de ei. 

Învăţând din lecţia istoriei recente, suntem cu toţii datori să demontăm această diversiune. Iar pentru asta sunt necesare câteva lucruri. Să opunem rezistenţă în mod legal, paşnic, civilizat. Să evităm orice manifestare antisemită. Cine va folosi termenul de „jidan” ori va incita la ură, acela foarte bine va putea fi considerat agentul lor. Chiar şi inconştient.

Şi, în fine, să continuăm cu tenacitate munca de cercetare în arhivele istorice. Acolo, tone de documente încă necercetate ascund adevărate surprize care mâine vor  răsturna definitiv piatra mistificării aruncată peste mormântul adevăratei istorii româneşti!
 
 
sursa: http://epochtimes-romania.com/news/gavrila-ogoranu-demitizat-sub-egida-iiccmer---189630

Gavrilă Ogoranu “demitizat” sub egida IICCMER

19.04.2013
Adrian Sturdza
Jockey Club, 'Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi minimalizare. Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România', în prim plan dl Octav Bjoza (Florin Eşanu/Epoch Times)
Jockey Club, "Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi minimalizare. Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România", în prim plan dl Octav Bjoza (Florin Eşanu/Epoch Times)

Miercuri 18 aprilie la sediul Jockey club din Str. Episcopiei nr. 9 s-a desfăşurat evenimentul "Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi minimalizare Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România".

Manifestarea, organizată de Institutul Ellie Wiessel (prin prezenţa lui Alexandru Florian) împreună cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Dinu Zamfirescu şi alţii) s-a ţinut într-o sală plină până la refuz, ticsită cu foşti deţinuţi politici, simpatizanţi legionari, membri ai comunităţii evreieşti, istorici şi ziarişti într-o atmosferă cel puţin bizară, încărcată de tensiune.

A luat cuvântul din partea organizatorilor în principal controversatul istoric Wiliam Totok, cu o prelegere de 40 de minute, al cărei scop a părut că este demitizarea dlui Ion Gavrilă Ogoranu (sau poate a luptei anticomuniste în munţi, sau poate a mişcării legionare, nu mi-e clar încă), unul dintre cei mai cunoscuţi luptători anticomunişti, acuzat în mai multe rânduri de apartenenţa sa la mişcarea legionară.

Evenimentul mi-a ridicat mai multe semne de întrebare.

S-o iau de la intrare: afişul manifestării - pare făcut în grabă, înfăţişând un pumn (simbolul luptei de clasă a comuniştilor împotriva exploatatorilor) şi nişte sârmă ghimpată, mă gândesc simbol al lagărelor - sau poate a luptei în munţi? că al demitizării în niciun caz). Părea mai degrabă un afiş comunist plin de simboluri trântite aiurea făcut de tineri profani, decât unul care avea de a face cu anti-comunismul din munţi.

Al doilea semn de întrebare – mare - legat de organizatori. Este firesc ca Institutul Ellie Wiessel să fie interesat de organizarea unei dezbateri privind eventualele crime comise împotriva comunităţii evreieşti (deşi nu am auzit că rezistenţa anti-comunistă din munţi şi-a propus vreodată asta). Întrebarea este: care a fost însemnătatea prezenţei IICCMER ca organizator la un asemenea eveniment? Din câte am reuşit să-mi dau seama până acum, IICCMER nu are ca obiect studierea crimelor lui moş Ion Gavrilă Ogoranu, nici a crimelor legionarilor, şi nici a crimelor comise de rezistenţa anti-comunistă din munţi.

O altă problemă a fost expunerea dlui Totok, ce s-a voit „strict istorică, pe documente”. Cu toate acestea prelegerea a fost presărată cu scăpări serioase pentru un istoric. În sprijinul „demitizării” dlui Ogoranu a fost menţionată o remarcă extrem de xenofobă la adresa evreilor, postată pe internet pe una dintre paginile simpatizanţilor Mişcării Legionare (de prin 2010 din câte am reţinut), un film artistic, creat şi el mult după moartea dl Ogoranu. Ba chiar şi (!) scandalul creat de o cerere xenofobă de sterilizare a femeilor rome, stârnit anul acesta.

Nu a fost expusă legătura dintre dl Ion Gavrilă Ogoranu decedat în 2006, sau rezistenţa anti-comunistă din munţi, şi aceste incidente, astfel că menţionarea lor în context mi s-a părut manipulativă.

Prea-desele afirmaţii îndoielnice care au presărat expunerea dlui Totok - de ex. cum că nu ar exista date istorice despre mişcarea de rezistenţă anti-comunistă, cum că membrii acesteia erau criminali de război, etc. etc.) au redus valoarea evenimentului la zero, transformând o expunere ce s-a voit profesionistă, într-o simplă însăilare de fapte care aducea a propagandă – singurul său efect fiind că a reuşit să irite mai mulţi istorici aflaţi în sală care au protestat- cel mai notabil fiind Liviu Pleşă.

Nu în ultim rând prestaţia organizatorilor a fost lamentabilă. Într-o sală ce-i drept tensionată, organizatorii s-au pretat la a fura (la propriu!) microfonul din mâna unui simpatizant legionar care vorbea calm - deşi nu la obiect - au admonestat publicul care "a îndrăznit" să-l aplaude prea puternic pe dl Octav Bjoza preşedintele AFDPR (ce a ţinut o echilibrată şi frumoasă prezentare despre crimele comunismului, menţionând în prealabil, pentru a calma spiritele, că nu a avut/are simpatii legionare). Ba chiar am avut surpriza ca la sfârşitul evenimentului să aud un organizator din partea IICCMER permiţându-şi să califice publicul cu apelativul „castraveţi”.

Un eveniment născut mort, din mai multe considerente.

Crimele sistematice comise împotriva oricăror comunităţi etnice, religioase, etc (inclusiv a celei evreieşti) în numele vreunei ideologii, sau vreunui satrap sunt îngrozitoare, punct. Nu este nevoie să fii evreu pentru a înţelege asta, ci doar om sănătos la minte.

Pe de altă parte, atrocităţile nu au nevoie de discursuri cu politizare, manipulare, coafare, furturi de microfon şi intimidări, asemenea lucruri echivalând după părerea mea cu întinarea memoriei victimelor respective.

Dacă evenimentul a dorit să convingă publicul că dl Ion Gavrilă Ogoranu nu poate fi folosit drept reper moral – nu cred că a reuşit. Cei care ştiu cine a fost Ion Gavrilă Ogoranu sunt în general avizaţi în ale istoriei, şi nu pot fi lesne convinşi de expuneri tendenţioase. Iar dacă este vorba de a convinge pe cineva de ceva, oamenii pot fi convinşi cu raţiune, principii morale sănătoase, şi – în cazul poporului român veşnic tras pe sfoară – cu fapte, sinceritate absolută şi lipsa oricăror manipulări şi agende.

Rezistenţa anti-comunistă din munţi este un fenomen cu care avem de ce să ne mândrim, ca popor. Că ar fi fost îndreptată împotriva evreilor mi se pare o scorneală (adevărat, nu sunt istoric). Ce-i drept, nu a fost o mişcare paşnică, sau non violentă, dar la urma urmei poate că protestele non-violente împotriva celui mai satanic regim (impus cu tancul şi prin trădări şi crime, la noi) din câte a cunoscut istoria ar fi fost de neconceput.

Membrii ei marcanţi au manifestat calităţi neobişnuite pentru care merită aplaudaţi - curaj, credinţă în Dumnezeu, spirit de sacrificiu - şi şi-au pus vieţile pe taler pentru a se opune unui sistem criminal care a afectat pe toată lumea şi care a creat sute de milioane de morţi.

În mod natural mulţi dintre ei, inclusiv dl Ion Gavrilă Ogoranu, de care nu ştiu să fi incitat la ură împotriva evreilor sau a vreunei minorităţi, au ajuns şi au rămas peste vreme reperele morale ale unei părţi infime a societăţii româneşti. O societate care nu a beneficiat nici până în momentul de faţă de un proces al comunismului.

Pentru a fi liberi şi a ieşi din mocirla morală care ne înconjoară, cred că avem nevoie de Adevăr. Neîntinat. În nici un caz de manipulări.
 
 
sursa: http://www.napocanews.ro/2013/04/mitul-ion-gavrila-ogoranu-deranjeaza-un-fost-turnator-al-securitatii-vrea-sa-rastoarne-adevarata-fata-a-rezistentei-anticomuniste.html
 

Mitul Ion Gavrila Ogoranu deranjează. Un fost turnător al Securităţii vrea să răstoarne adevărata faţă a Rezistenţei Anticomuniste


Mitul Ion Gavrila Ogoranu deranjează. Un fost turnător al Securităţii vrea să răstoarne adevărata faţă a Rezistenţei Anticomuniste

Eroul Ţării Făgăraşului Ion Gavrilă Ogoranu şi activitatea Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului şi din România vor fi analizate de nimeni altul decît , un controvesat istoric despre care CNSAS dezvăluie că a fost colaborator al Securităţii comuniste cu numele de cod “Thomas”. Acesta va susţine o conferinţă la Bucureşti în care intenţionează să-i demitizeze pe luptătorii anticomuniti, numindu-l pe eroul Ion Gavrilă Ogoranu.

“Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi minimalizare Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România”. Aşa sună tema conferinţei ce va avea loc în data de 18 aprilie 2013, ora 17.00, la un club organizată sub egida Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc în parteneriat cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” .

Conform organizatorilor tema dezbaterii va fi ,,modul în care societatea românească contemporană înţelege să se raporteze la figuri controversate ale Resistenţei anticomuniste, asociate atât în trecut cât mai ales în prezent cu manifestări ale extremei drepte în România”.

Cine este Willian Totok, nume de cod “Thomas”?

Să vedem cine ne dă lecţii de istorie despre anticomunism? Conform ziarului Curentul, William Totok a fost un „luptător cu regimul comunist“, un adevărat „disident“. În 1987 a emigrat în Republica Federală Germania încununat cu această aură. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Germania şi a fost membru al Comisiei Prezidenţiale Internaţionale a lui Ion Iliescu pentru Studierea Holocaustului în Romania, condusă de Elie Wiesel, posesor al premiului Nobel pentru Pace, deportat la Auschwitz de Ungaria în timpul ocupării Ardealului. A colaborat cu Europa liberă, BBC, RFI, Deutsche Welle, tot felul de Allgemeine Zeitung, apoi cu GDS şi „22“. Acum este un „expert pe România“ pentru presa germană şi dă lecţii de democraţie şi federalism Republicii Moldova. Şi-a scris şi Jurnalul. L-a şi publicat, la editura Polirom a familiei Moscovici.

A făcut parte din cenaclul literar (Literaturkreis) „Adam Müller-Guttenbrunn“, alături de laureata premiului Nobel pentru literatură Herta Müller, şi din aşa-numitul Aktionsgruppe Banat (Grupul de acţiune Banat) al scriitorilor de limbă germană din Timişoara, din care făcea parte soţul Hertei Muller, Richard Wagner. Nici atunci, în timpul „disidenţei“ sale, nici acum, în răstimpul de 20 de ani de la căderea regimului comunist, William Totok, nume de cod „Thomas“, nu a mărturisit public că, pe lângă prestigioasele sale colaborări publice din străinătate, a mai existat şi una, mai puţin publică, dar, cine ştie?, poate mai îndrăgită; de aceea a şi ţinut-o la suflet peste 35 de ani: cu Securitatea română.

“Thomas“ necredinciosul

Urmare a demersului Civic Media “Voci curate” în presa şi viaţa publică, CNSAS-ul a întreprins cercetări care, în ce priveşte GDS-ul cel puţin, au demonstrat că este plin de agenţi ai fostei Securităţi şi ai nomenklaturi comuniste şi bolşevice. Dintre aceştia, iată, pentru calitatea sa de editorialist la revista „22“, în baza Notei de Constatare nr. S/DI/I/3706 a CNSAS, rezultă că „TOTOK William este titular al dosarului fond reţea nr. R 285953 (cota CNSAS). Domnia sa a fost recrutat la data de 08.03.1974 pentru «acoperirea informativă a anului I Filologie şi în special a secţiei germană-română din cadrul Universităţii Timişoara, cât şi a cenaclului literar Adam Müller-Guttenbrunn unde avem semnalări privind intenţia unor membri de a strecura idei străine de ideologia noastră». A semnat Angajament având numele conspirativ «Thomas»“.

Totok cânta la Securitate şi despre versurile trupei Phoenix. Dacă dăm filmul înapoi, vom constata că în cenaclul literar respectiv, Herta Müller se detaşa prin activitatea sa antiregim. Spre deosebire de colegul său de cenaclu, laureata Nobel a refuzat colaborarea cu Securitatea, devenind o ţintă a Securităţii. William „Thomas“ Totok raporta în Notele Informative descoperite, până acum, de CNSAS, dacă un scriitor sau altul preconizează sau nu „strecurarea unor idei străine ideologiei noastre sau în opoziţie cu PCR“ sau dacă manuscrisele altor colegi conţin sau nu „referiri tendenţioase la adresa orânduirii de stat din ţara noastră“.

Conform CNSAS, nu este clar cînd şi dacă „sursa“ Totok a încetat vreodată relaţia cu Securitatea, instituţie specială care avea destulă inventivitate ca să genereze disidenţi pentru a-i infiltra ulterior în mediile vizate. Cert este că în 1975, an din care au rămas mai multe Note Informative marca „Thomas“, „grupul de acţiune“ a fost implicat într-o acţiune generată de William Totok şi care a avut drept rezultat arestarea şi interogarea mai multor membri ai cenaclului. Gerhardt Csejka relatează pentru România culturală: „La una dintre întâlnirile noastre de la Timişoara, Totok ne-a invitat pe toţi la casa părintească din Comloşu Mare. Îndreptându-ne cu o maşină spre localitatea respectivă, era pe la 10 seara, înainte de Jimbolia, ne-au oprit nişte miliţieni şi ne-au cerut buletinele. Dincolo de Jimbolia ne-au mai oprit încă o dată. De data asta, aveau pistoale, au tras chiar şi un trasor în aer, să lumineze, ne-au ordonat să coborâm din maşină. Ne-au urcat în dubiţă şi ne-au dus la Sânnicolaul Mare. Ne-au ţinut toată noaptea cu faţa la perete, nu aveam voie să vorbim. A doua zi, ne-au dus la Jimbolia. Ne întrebau de ce am vrut să trecem graniţa. Eu aveam periuţa de dinţi la mine, o purtam cu mine, şi lor li s-a părut suspect. Eram cu William Totok, Gerhard Ortinau şi Richard Wagner. Asta se întâmpla în octombrie 1975. După o noapte la Jimbolia ne-au adus în Timişoara, la sediul Securităţii. Ne-au percheziţionat la pielea goală, ne-au luat curelele şi şireturile. Am fost despărţiţi, câte doi într-o celulă, dar era şi câte un alt personaj acolo, probabil informatori. Am fost duşi la Procuratură. Am stat o săptămână în beciurile lor. Eram chemaţi în fiecare zi şi anchetaţi. Nu ne mai întrebau despre presupusa tentativă de trecere a frontierei, tema interogatoriilor era literatura, textele lor“. Csejka, emigrat şi el în RFG în anii ‘80, îşi aminteşte că le-a spus ofiţerilor de Securitate interesaţi de activitatea Aktionsgruppe Banat „că ei au înţeles greşit că, de fapt, aşa şi era, membrii grupului erau neo-marxişti şi că acel tânăr William Totok îl citeşte pe Marx“ chiar dacă acasă la fratele lui Totok se găsise „Mein Kampf“ a lui Adolf Hitler.

“Thomas”: “Cred într-un socialism cu faţă umană”

Într-un interviu acordat de William Totok unui alt membru al GDS, „moldoveanul“ Vitalie Ciobanu, fosta sursă a Securităţii recunoaşte că „ideologia grupului era tributară scrierilor stângii nedogmatice occidentale. El spunea: ,,Eu personal am continuat şi după reprimarea reformiştilor din Cehoslovacia, în anul 1968, să cred într-un «socialism cu faţă umană». Asta în pofida faptului că eram la curent cu ororile stalinismului, cunoşteam supliciile experienţelor de la Piteşti – singulare în lumea comunistă europeană, nicidecum importate de aiurea, precum încearcă să acrediteze astăzi unii din raţiuni «patriotice» -, aflasem detalii despre deportările în Bărăgan şi eram familiarizat cu relatările unor foşti deţinuţi“. Probabil aceasta l-a şi determinat să-l considere pe realul luptător anticomunist Ion Gavrilă Ogoranu, condamnat la moarte şi urmărit de Securitate din 1948 pînă în 1976 drept un „fascist-extremist“. Totok a publicat şi lansat în cadrul unui Simpozion de la Goethe Institut o lucrare „memorialistic-amnezică“: „Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri“. În ediţia viitoare vom reveni cu alte detalii despre Willian Totok, dar şi despre actualul director general al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Andrei Muraru, numit în funcţie de PNL.

Lucia Baki – Monitorul de

  sursa: http://www.buciumul.ro/?s=valeriu+gafencu&x=0&y=0

FOTO. Victorie! Valeriu Gafencu rămâne cetăţean de onoare! Consiliul Local de la Târgul Ocna a votat cu conştiinţă românească. (din păcate a fost o victorie de scurtă durată )

923089_10151392004926176_765318859_n

Ieri 30 mai 2013, în urma unei şedinţe întinse pe aproape 2 ore, Consiliul Local al oraşului Târgu Ocna a respins proiectul de retragere a titlului de cetăţean de onoare pentru fostul deţinut politic Valeriu Gafencu, supranumit Sfântul Închisorilor.

941659_647951171886237_893175676_n

Reprezentantul Federaţiei Române a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti şi Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, pledând în apărarea memoriei lui Valeriu Gafencu.

Proiectul fusese introdus cu 2 zile înainte de primarul Ştefan Şilochi la presiunile Instititututui Elie Wiesel, ale Guvernului României, Prefecturii Bacău, Ambasadei SUA şi Ambasadei Israelului, şi în urma unor intimidări subtile exercitate de ofiţeri SRI (autorul articolului îşi asumă răspunderea pt această afirmaţie!).

Sfântul Valeriu Gafencu, prin harul lui Dumnezeu, şi nu în ultimul rând conştiinţa românească a majorităţii membrilor Consiliului Local Târgul Ocna, au învins însă toate aceste presiuni lumeşti.

La şedinţa Consiliului Local Târgul Ocna au participat şi au pledat: împotriva lui Valeriu Gafencu – Alexandru Florian, şeful Institutului Elie Wiesel, iar în apărarea acestuia – studentul Alexandru Costache, reprezentantul Federaţiei Române a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti şi al Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, care s-a remarcat prin susţinerea impecabil argumentată, preotul paroh din Târgul Ocna, care a făcut cinste întregii noastre Biserici strămoşeşti prin mărturisirea sa de credinţă, o doamnă judecător din judeţul Neamţ, şi nu în ultimul rând, teologul şi scriitorul Danion Vasile, care a impresionat prin discursul său de 40 de minute, ţinând asistenţa cu încremenită prin imbatabilele sale argumente. A fost prezentată consilierilor şi petiţia lansată în februarie a.c. de Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, semnată de personalităţi marcante ale culturii româneşti precum actorul Dan Puric, istoricii Radu Ciuceanu şi Gheorghe Buzatu, scriitorul Marcel Petrişor şi Federaţia Foştilro Deţinuţi Politici, Octav Bjoza, preşedintele AFDPR, Lucia Hossu-Longin, Răzvan Codrescu şi mulţi alţii, între care clerici ortodocşi şi greco-catolici.

941440_647951935219494_2100911755_n

Pelerinii veniţi la Târgul Ocna manifestează în faţa Primăriei, în timpul dezbaterilor din Consiliul Local, cântând imnuri creştine.

Pe tot parcursul dezbaterii, în faţa Primăriei Târgul Ocna, au manifestat zeci de pelerini creştini sosiţi din toată ţara, purtând portrete ale lui Valeriu Gafencu şi cântând imnuri creştine.

935380_647956558552365_2125913698_n

Cu o zi înainte, Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu şi Asociaţia Rost au lansat pe internet apelul la o manifestaţie în faţa Guvernului României, iniţiativa aparţinând reputatului ziarist creştin Claudiu Târziu. Fundaţia Ogoranu a avizat în 29 mai Primăria Capitalei în legătură cu această manifestaţie, care conform Art 3 din Legea 61/1991 nu presupunea obţinerea unei aprobări, fiind o manifestare cu caracter memorial, cultural şi religios.

941415_10151392015181176_187468523_n

923145_10151392027041176_65175345_n

923140_10151392036651176_920788280_n

Trebuie menţionat că, doar cu o oră înaintea începerii manifestaţiei, Primăria Bucureşti remitea Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu o adresă oficială (vezi foto), în care atrăgea atenţia asupra ilegalităţii manifestării, afirmând în mod mincinos că în acelaşi loc şi la aceeaşi oră este aprobată o altă manifestaţie publică, fapt infirmat de forţele de ordine prezente în Piaţa Victoriei. Am subliniat aceasta, pentru a arăta neseriozitatea de care poate da dovadă primăria unei capitale europene condusă de neocomunişti.

2045-gavrilaManifestaţia, care s-a desfăşurat exact în timpul dezbaterilor din Consiliul Local Târgul Ocna, a reunit peste 200 de credincioşi bucureşteni, între care au putut fi văzute personalităţi precum Claudiu Târziu, Paul Ghiţiu, părintele Tudorel Peiu ş.a..

Participanţii au purtat icoane ale sfântului închisorilor, bannere uriaşe cu acelaşi conţinut, drapele tricolore şi cruci.

DSC_0160

A vorbit subsemnatul, Florin Dobrescu, din partea Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, care a condamnat presiunile inadmisibile şi contrare statului de drept, exercitate asupra Consiliului Local de la Târgul Ocna de Guvernul României, de Prefectura Bacău, de Ambasada SUA şi de Serviciul Român de Informaţii – căruia vorbitorul a transmis să-i fie ruşine că se ocupă cu asemenea nimicuri, în loc să ia măsuri concrete împotriva unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale, precum manifestările segregaţioniste de tip fascist din Secuime, vânzarea pâmântului românesc către străini sau înstrăinarea resurselor strategice ale subsolului românesc. Au fost criticate, de asemenea, atitudinea de incitare la ură religioasă şi provocările menite să genereze tensiuni, promovate de şeful institutului Elie Wiesel, Alexandru Florian, prezentat ca urmaş al unuia din agenţii de bolşevizare a României după 1944, profesorul de marxism Radu Florian.

971980_10201114801371115_1083861169_n

Jurnalistul Claudiu Târziu, de fapt iniţiatorul acestei manifestări, a mulţumit creştinilor veniţi la eveniment în urma unei mobilizări făcute cu mai puţin de 24 de ore înainte, sub presiunea inopinantei hotărâri de a introduce proiectul de retragere a titlului de cetăţean de onoare în Consiliul Local de la Târgul Ocna, exprimând ideea conform căreia creştinii nu trebuie să fie nişte oameni care încasează lovituri până când se prăbuşesc, din îndatoririle acestora făcând parte şi aceea de a ştii să se mobilizeze şi să apere, dacă e nevoie şi în stradă, valorile creştine în societate.

DSC_0247
947389_10151392032656176_158041877_n

Au luat cuvîntul diverşi participanţi la eveniment, care au citit rugăcini şi poezii create de Sfântul Închisorilor în perioada cumplitei detenţii.

Florin Dobrescu

Secretarul Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu

_______________________

NOTĂ: Pe această cale dorim să mulţumim tuturor personalităţilor, ONG-urilor şi cetăţenilor care din ianuarie încoace au militat pentru apărarea memoriei Sfântului Închisorilor, şi în mod special Părintelui Justin Pârvu,  dlui Dan Puric, dlui Marcel Petrişor, dnei Lucia Hossu Longin, care în calitate de oficial şi-a atras atacurile virulente ale Institutului Elie Wiesel, profesorului Radu Ciuceanu, conducătorului unui prestigios institut academic, regretatului profesor Gheorghe Buzatu, care nu a mai putut vedea de aici, de pe pământ, această victorie, scriitorului Răzvan Codrescu, ziariştilor Victor Roncea şi George Roncea şi tuturor celorlalţi.

În mod special dorim să mulţumim dlui Octav Bjoza, preşedintele AFDPR, ale cărui intervenţii neobosite în zonele oficiale au întârziat punerea în practică a solicitării Institutului Elie Wiesel şi au influenţat pozitiv hotărârea care s-a luat.
 
 
sursa: http://www.buciumul.ro/2013/06/22/titlul-de-cetatean-de-onoare-a-sfantului-valeriu-gafencu-a-fost-retras-miseleste-de-catre-consilierii-locali/

Titlul de cetăţean de onoare al Sfântului VALERIU GAFENCU a fost RETRAS mişeleşte de către consilierii locali

Valeriu-Gafencu1

Reuniti in sedinta vineri 21.06, consilierii locali au votat pentru retragerea titlului de cetatean de onoare a lui Valeriu Gafencu, „Sfantul Inchisorilor”.

La sedinta au participat toti cei 17 consilieri locali, aproape toti, cu o singura exceptie, au votat pentru retragerea titlului de cetatean de onoare al orasului Tirgu Ocna lui Gafencu. Nu a existat nicio abtinere.

Subiectul a fost trecut pe ordinea de zi abia la inceputul sedintei.

Sursa: tgocna.ro

De pe Saccsiv citim următoarele:

Prin “Ellie Wiesel”, REALII STAPANI AI TARII AU DECIS: Vineri 21.06, I S-A RETRAS TITLUL DE CETATEAN DE ONOARE LUI VALERIU GAFENCU

Sa ne amintim ca intr-o adresă din 8.11.2012, Institutul pentru Studiul Holocaustului în România “Ellie Wiesel” punea în vedere primăriei Târgu Ocna faptul că Valeriu Gafencu ar fi fost condamnat în 1941 pentru “activitate într-o organizaţie fascistă”, fapt apreciat de conducerea acestui institut ca fiind un act incompatibil cu normele democratice şi etice, cerând consiliului local să retragă calitatea de cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna acestui sfânt al închisorilor comuniste.

In primăvara anului trecut, printr-o hotărâre a Guvernului Ponta, INSHR-EW a fost trecut din subordinea Ministerului Culturii direct în subordinea Guvernului, toate documentele oficiale ale acestui institut purtând acum antet guvernamental. De asemenea, în vara lui 2012, o altă hotărâre de guvern a conferit INSHR-EW atribuţia legală de a propune parlamentului legi sau modificări ale legislaţiei existente.

 
 
 
CE MORT MAI TREBUIE SCUIPAT?
De “reconsiderarea critică a trecutului” nostru se ocupă, ca de obicei, fraţii evrei (de reconsiderarea critică a trecutului lor, desigur, nu îndrăzneşte să se ocupe nimeni). N-o mai fac poate, ce-i drept, cu zelul de altădată (s-au mai uzat şi ei, s-a mai plictisit şi lumea, iar adevărul a luat prostul obicei să mai iasă şi el din cînd în cînd la iveală, mai din documente pînă nu demult inaccesibile, mai din “viul vieţii”, mai din – last but not least – indiscreţia cîte unui evreu onest sau cu “cu ură de sine”…).
Sigur că evreul care aşa a apucat (şi cam din asta trăieşte – şi nu trăieşte rău) nu poate să nu-şi mai arate muşchii – culpabilizator şi vindicativ – măcar din cînd în cînd, oricît ar fi de obosit, fizic sau mental, şi oricît de spectrali ar fi devenit, cu vremea, adversarii lui reali sau închipuiţi. Totul trece (a trecut), numai “Holocaustul” rămîne: nu holocaustul cu h mic (care a fost o tragică şi reprobabilă realitate istorică a secolului trecut, la rînd cu atîtea altele) – cum bine observă, în “ura lui de sine”, un Norman Finkelstein -, ci Holocaustul cu H mare, Holocaustul propagandistic şi neguţătoresc, cel al celor “şase milioane” de pe aiurea şi al celor “patru sute de mii” din România (deşi altminteri ni se tot repetă că… “nu cifrele contează”), singurul mit contemporan care nu are voie să cadă sub nici o demitizare, care e garantat şi apărat legal cu amenda, cu puşcăria, cu oprobriul public, ba chiar predat în şcoli (mai nou, la concurenţă cu educaţia homosexuală). E un fel de “încremenire în proiect”, din ce în ce mai ridicolă, dar nu şi mai puţin profitabilă, pentru că întreţine printre neevreii majoritari şi “cuminţi” un fel de timorare şi teamă perpetuă, eticheta de “antisemit” fiind stigmatul curent cel mai greu şi mai impardonabil (orice ţi se poate ierta sau tolera în era globalizării: să fii criminal, trădător, hoţ, sacrileg, demagog, pervers, comunist, securist, turnător, traseist, baron, mogul, mason, satanist, necromant, imbecil, analfabet, mitocan, manelist, depravat, parşiv, şpăgar, cartofor, sexist, impostor, plagiator, bestie, putoare, parazit, lingău, fripturist, beţiv, narcoman, canibal… – orice, în afara prezumţiei de “antisemitism”!). O dată ce ţi s-a spus “antisemit” se subînţelege automat că eşti – mai pe faţă sau mai în ascuns – fascist, nazist, legionar, terorist, reacţionar la puterea a zecea, drac gol, leghiune! Cum să nu tremure bieţii gentili “de bine”, cum să nu se jure ei pe ce-au mai scump, cum să nu-şi scuipe ei chiar şi morţii, la o adică?!
Aceasta devine mai ales, pe zi ce trece, specialitatea noastră de integraţi în Europa viţelului de aur: scuipatul morţilor, la comandă, iarăşi şi iarăşi, dacă asta e pe placul suveran al “fraţilor noştri mai mari” (vorba papei de la Roma). “Arătaţi-mi pe ce mort să mai scuip!”, imploră la tot pasul – din grai, din priviri, din spinarea încovoiată, din capul plecat, din “inima ca un cur” – cetăţeanul “corect politic” al României reziduale. Să scuip pe de-alde Valeriu Gafencu? Pe Gafencu scuip, mama lui de mistic legionar! Am scuipat eu pe Eminescu, flegmă şi muci l-am făcut! Ce mai contează un Gafencu, acolo?! (Stai, jupîne, nu da, că acu’ scuip, ţi-am zis, numai să-mi adun şi eu flegma, ce dracu’!)
Mai nou, în întîmpinarea elitelor euro-democratice de politruci intelectuali, ca să nu mai fie stresaţi de incertitudini sau orbiţi de voluptatea larvară a stupirii (şi să-şi risipească anapoda talanţii umorali, mulţi-puţini cîţi sînt), a descins taman în moţul Bucureştiului, tocmai din Germania untului comunitar (pe unde linge de prin 1987, dar nu poate să doarmă, tot de pe atunci, de grija românilor de la ei de-acasă), d-l William Totok, vajnicul monitor al “antisemitismului” mioritic (care, dacă nu există, trebuie inventat), ce ar fi român de-al nostru, dacă nu s-ar da neamţ, şi ar fi neamţ de-al lor, dacă n-ar fi tăiat împrejur. Nobilul mesaj umanitar, justiţiar şi pretins academic cu care a sosit la Jockey Club-ul din Bucureşti (joi 18 aprilie 2013, de la ora 17 – a las cinco de la tarde, vorba poetului omorît de fascişti) a fost unul simplu (ca să nu zic simpluţ) şi clar ca bună ziua: următorul mort la rînd, pe post de “scuipătoare” publică, e timpul să fie (de ce-om fi aşteptat atît?!) banditul legionar, greco-catolic şi evreofag (ce dovezi, dă-le dracu’ de dovezi, n-aţi văzut, din film măcar, că avea săpun la gură?!) numit, cît se poate de reacţionar, Ion Gavrilă Ogoranu (1923-2006), “marele” rezistent anticomunist verde-n cerul gurii, “marele” luptător din munţi scăpat şi teafăr, şi nebăgat la zdup, care a luptat – vă spun eu, William Totok, adevăratul disident din anii ’70! (nu-mi ziceţi “Thomas”, daţi-vă dracu’, că n-oi fi eu singurul cu nume de cod!) – nu pentru libertate şi democraţie (ca ţărănisto-liberalii cinstiţi la Sighet, cu voie de la Elie Wiesel), ci pentru caii lui verzi de pe pereţi şi pentru frustrările lui confesionale, în cîrdăşie cu alţii de aceeaşi teapă (care au fost mai proşti sau mai nenorocoşi şi au murit degeaba pe acolo), în vreme ce noi, generaţia “obsedantului deceniu”, mai evrei sau mai puţin evrei, creşteam ca vai de capul nostru, pentru adevăratul ideal anticomunist al euromarxismului (pe care el l-a întinat pînă la moarte). Cam asta am avut să vă spun, nu vreau să abuzez: da, a luptat în munţi; şi da, a fost legionar. Şi greco-catolic, pe deasupra (ah, pivniţele Vaticanului!). Cum adică ştiaţi? Nu ştiaţi nimic! Am venit eu să vă spun, academic, din Germania! N-auziţi? A luptat în munţi prelucrat de episcopul Suciu şi a fost frăţior de cruce legionară! Ce vreţi mai mult? Ce dovezi, ce interpretări, ce documente inedite?! E de notorietate publică, uite, scrie şi pe internet (daţi-mi voie!). Hai să nu mai pierdem timpul! Trageţi repede concluzia care se impune şi scuipaţi: scuipaţi vîrtos pe el şi pe ai lui, scuipaţi ştiinţific (păi ce vorbesc eu aici?!) pe toată rezistenţa lor din munţi, scuipaţi răscumpărător pe toată legenda asta tîmpită care nu ne lasă să dormim pe noi, evreii români, evreii nemţi, evreii unguri, jidovii rătăcitori de pretutindeni şi dintotdeauna, fraţii voştri mai mari! Scuipînd veţi dobîndi!
Alături jubilează la unison, transfiguraţi (ştiinţa e irezistibilă!), Michael Shafir, Alexandru Florian, Lya Benjamin, Gabriel Andreescu… toată gaşca-n păr a monitorimii de şase stele (cu “libăralul” neaoş Dinu Zamfirescu soprană de coloratură).
Sigur, “conferinţa”, genială şi exhaustivă, nu s-a intitulat “Ce mort mai trebuie scuipat” (aceasta e doar ceea ce trebuia să se înţeleagă bine, ca morală a fabulei), ci, cu eleganţă strategică, “Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi minimalizare. Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România”. Iar ca să facă d-l Totok acest tur plictisit şi urechist de deşteptăciune demitizant-mobilizatoare (“Ehei, cum le zici matale, bobocule, mai rar cineva!”), şi-au dat mîna şi şi-au trîmbiţat egida Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi Institutul Naţional (?) pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (cu resturi de orgasm din orgia anti-Gafencu, care tocmai a speriat Tg. Ocna şi comisia de canonizare din Deal). Instituţionalizarea scuipatului pe morţi (cu banii contribuabililor) dă un plus de greutate chiar şi flegmei celei mai firave.
Five o’clock: mesajul a fost lansat (cine şi de ce s-ar sinchisi de cei cîţiva cîrtitori strecuraţi în sală, mai tineri sau mai seniori, înjuraţi birjăreşte şi ameninţaţi cu plîngeri penale, apoi lăsaţi mai ales în grija fraţilor Muraru – “dintre noi, cu noi, pentru noi”) şi toţi cei implicaţi au mai bifat o “acţiune”, fără îndoială bine remunerată de cine are şi poate (că chiar pe degeaba nici morţii n-ar merita scuipaţi, oricît de verzi sau de violete le-ar fi mormintele).
Cine va urma la rînd? Poate părintele Gheorghe Calciu (alt legionăroi cu aură de luptător anticomunist, ba încă ortodox sadea şi trăgînd a “sfînt al închisorilor”, ca şi tuberculosul de Gafencu, postul Paştelui mamii lui!), că tot se împlinesc la toamnă 7 ani de cînd moartea l-a prefăcut în “scuipătoare” ideală pentru toată ordonanţa valahă de şabăs-goim tari în flegmă…
Răzvan Codrescu

Despre Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei "Lumea credinţei", vice-preşedinte Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei “Rost”, ultima carte publicată: "Sonetele lui Dionis" (2013).
 Orice roman autentic posteaza sursa / linkul de unde a preluat informatiile, cei care nu fac asa sunt doar niste zdrente comuniste,   17.11.2012 @ Iacobini A.