CENTRUL PENTRU COMBATEREA ANTIROMÂNISMULUI
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!!!
RĂZBOIUL AXIOLOGIC
 
SURSA:
 
 
 

 

Vasile I. Zărnescu

Acest studiu a fost publicat la 22 ianuarie 2012, accesibilă pe http://revista-epoca.ro/%E2%96%BAvoci-eretice/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei%E2%80%9C/, în revista Epoca, a regretatului Artur Silvestri. După trecerea sa în eternitate, toate revistele sale şi site-urile respective au fost închise. Dispariţia acestor reviste patriotice şi, pe lîngă alte altercaţii cu ţiganii produse între timp, scandalul de ieri, 5 iulie 2013, cu bulibaşa ţiganilor din satul Bălteni, rezultat cu „patru poliţişti bătuţi, două maşini de poliţie avariate şi patru focuri de armă“ trase în aer – în loc să fie trase, ca în S.U.A., în ţigani, întrucît agresaseră forţele de ordine! – fac necesară republicarea studiului de mai jos. Din nevoia racordării la actualitate, am introdus unele adăugiri între paranteze drepte.

***

La al IV-lea Congres de sociologie din 14-16 decembrie 2000, am prezentat studiul Ubicuitatea războiului axiologic, publicat în volumul editat şi prezentat la Congres. În acest studiu am propus un nou concept în domeniul politologiei şi al polemologiei: „războiul axiologic“. Am definit războiul axiologic drept „totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea valorilor economice, politice, morale, religioase, culturale şi sociale ale unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare, ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre de putere străine“. Prin acest proces agresiv, valorile sunt inversate, răsturnate. Evident, cu ajutorul cozilor de topor din ţară. În cadrul acestui studiu, am trecut în revistă principalele domenii în care se manifestă această formă insidioasă de război, cu rezerva rezultată din formularea din titlu, care denotă calitatea sa esenţială: ubicuitatea – faptul că se manifestă peste tot, în toate sistemele şi subsistemele societăţii.

Relevasem, atunci, că dintre agresiunile axiologice comise contra României fac parte, printre altele, impunerea frauduloasă şi folosirea intensă a cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale „romali“/„romanes“ etc. şi avertizasem asupra consecinţelor pernicioase provocate de confuzia [1] creată deliberat, cu scopul de a-i substitui pe români cu ţiganii – consecinţe care s-au adeverit.

Am dezvoltat această problemă a inducerii confuziei „român/rom“ în studiul «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», [2] tipărit, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ [3]. Între timp, situaţia existentă (relevată îndeosebi în mass media externe, anul trecut în unele publicaţii britanice şi italiene) a confirmat, o dată în plus, anticipările mele, în special teza că vocabula „rom“ constituie o agresiune axiologică, precum şi faptul, devenit tot mai evident, că ţiganii, prin comportamentul lor, ne compromit şi afectează grav imaginea României – fapt subliniat în altă formă, adusă la  zi, a articolului sus menţionat, publicat sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“, ulterior dezvoltat şi el în studiul „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“ [4], ambele postate pe site-ul AlterMedia, precum şi reluate pe altele.

 

De la Memorandumul nr. H03/169 din 31 ianuarie 1995

la Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000

 În studiul citat, am relevat că, în virtutea atribuţiilor mele profesionale, am realizat diverse sinteze pe această temă – a agresiunii axiologice reprezentată de cuvântul „rrom/rom“ –, materiale care au fost înaintate, pe cale ierarhică instituţională, „factorilor de decizie din stat“ şi că, într-o mare măsură, inclusiv materialele mele au constituit unul dintre factorii care au stat la baza lansării Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, al Ministerului Afacerilor Externe al României, în timpul mandatului lui Teodor Meleşcanu. Acest Memorandum a explicat caracterul periculos al folosirii cuvântului „rom/rrom“ – prin consecinţele sale nefaste – şi, ca atare, cerea eliminarea cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale din lexic – pentru început, din limbajul oficial şi al mass media – şi folosirea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“.

În 1997, Convenţia Democrată din România (C.D.R.), dintre cei „15.000 de specialişti“ ai ei, l-a ales şi l-a pus în scaunul de ministru la Externe pe Andrei Pleşu, care, obedient faţă de organismele internaţionale şi de organizaţiile interne ale ţiganilor, a dispus ignorarea respectivului memorandum şi a impus, dimpotrivă, utilizarea denominaţiei incriminate anterior: „rrom/rom“. Mergând pe urmele relevate de acest articol al meu, ziaristul Victor Roncea a dezvăluit, cu promptitudine, că, spre sfârşitul mandatului Convenţiei Democrate, ultimul ei ministru de Externe, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, adresat premierului de atunci, Mugur Isărescu, prin care a anulat expres Memorandumul lui Teodor Meleşcanu, care «recomandase (…)  utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de „ţigan“, în detrimentul celui de „rom“, care de-abia începuse să se impună.» Şi, în continuare, Petre Roman preciza: „(…) Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a termenului rrom în corespondenţa M.A.E., în paralel cu formulele alternative menţionate mai sus (Roma/Gypsies, Roms/Tsiganes, Roma and Sinti) în corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează“ (s. n. – V.I.Z.) [5].

Dar, în realitate, Petre Roman a impus, dimpotrivă, utilizarea exclusivă a vocabulei „rom“, sub pretextul că a emis acest memorandum la presiunea organizaţiilor ţigăneşti – care consideră că, chipurile, cuvântul „ţigan“ ar fi jignitor – şi după consultarea unor experţi români şi străini, îndeosebi ai O.S.C.E.

Îl întrebasem, pe această cale, pe ex-ministrul Petre Roman: nu cumva unul dintre „experţii“ O.S.C.E. a fost şi ţiganul sociolog Nicolae Gheorghe (zis, mai frecvent, şi Gheorghe Nicolae), care este reprezentantul ţiganilor la O.S.C.E.?! Dar, în esenţă, Petre Roman a ignorat total motivele ministrului Teodor Meleşcanu – care, şi el, apelase la experţi în susţinerea Memorandumului său – şi, implicit, a acceptat să se producă prejudiciile devenite evidente, deja, încă din timpul mandatului C.D.R., imediat după schimbarea de macaz provocată de Andrei Pleşu! Iar alte pericole aveau să vină în curând.

Între timp, presa, în cvasitotalitatea ei, din lichelism, din lipsă de curaj civic, din lipsă de patriotism sau din spirit mercenar – sau din toate aceste motive la un loc –, a preluat ucazul Pleşu-Roman, iar efectul acestei agresiuni axiologice s-a văzut deja: pretenţia impusă de ţigani de a fi denumiţi „romi“ a ajuns atât de mare, încât ei au ajuns să facă legea în România. Ca o fatalitate istorică, ţiganii sunt „jigniţi“, „discriminaţi“ de toţi, inclusiv de cei care le iau apărarea şi le poartă de grijă, pe când ţiganii nu insultă, nu fură, nu înjunghie, nu omoară, nu poluează sonor, vizual şi olfactiv pe nimeni!

Prin intermediul aşa-zisului Consiliu „naţional“ (!) pentru combaterea discriminării (C.N.C.D.) – care este ilegitim, imoral, anticonstituţional, antinaţional, şi, îndeosebi, antiromânesc, întrucât este condus de maghiari –, românii au ajuns să fie daţi în  judecată de ţigani pentru că îi „discriminează“! Dar când li se dau locuri fără concurs – „pe de-a moaca!“ – la liceu şi la facultate, în detrimentul românilor care rămân fără locurile ocupate, astfel, abuziv de ţigani, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! Când sunt graţiaţi şi scoşi prea devreme şi nereeducaţi din închisori, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! După care recidivează în crimele pe care le comit, ale căror consecinţe se repercutează, inclusiv pe plan internaţional, asupra românilor! Vezi cazurile Mailat, Argint, Cămătaru şi celelalte. [Iar, acum, cazul ţiganilor din Bălteni, care a avut şi alte aspecte, periculoase, nu doar ca în imaginea alăturată].

- See more at: http://ro.altermedia.info/antisistem/tiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei_25097.html#sthash.sx6QX6vZ.dpuf
 http://ro.altermedia.info/antisistem/tiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei_25097.html
July 6th, 2013 · Comentati (9 Comentarii)
 

Tiganii – vectori ai razboiului axiologic contra Romaniei

July 6th, 2013 · Comentati (9 Comentarii)

Trimite prin emailPrint This Post

 

Ţiganii – vectori ai războiului axiologic contra României

 

Vasile I. Zărnescu

Acest studiu a fost publicat la 22 ianuarie 2012, accesibilă pe http://revista-epoca.ro/%E2%96%BAvoci-eretice/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei%E2%80%9C/, în revista Epoca, a regretatului Artur Silvestri. După trecerea sa în eternitate, toate revistele sale şi site-urile respective au fost închise. Dispariţia acestor reviste patriotice şi, pe lîngă alte altercaţii cu ţiganii produse între timp, scandalul de ieri, 5 iulie 2013, cu bulibaşa ţiganilor din satul Bălteni, rezultat cu „patru poliţişti bătuţi, două maşini de poliţie avariate şi patru focuri de armă“ trase în aer – în loc să fie trase, ca în S.U.A., în ţigani, întrucît agresaseră forţele de ordine! – fac necesară republicarea studiului de mai jos. Din nevoia racordării la actualitate, am introdus unele adăugiri între paranteze drepte.

***

La al IV-lea Congres de sociologie din 14-16 decembrie 2000, am prezentat studiul Ubicuitatea războiului axiologic, publicat în volumul editat şi prezentat la Congres. În acest studiu am propus un nou concept în domeniul politologiei şi al polemologiei: „războiul axiologic“. Am definit războiul axiologic drept „totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea valorilor economice, politice, morale, religioase, culturale şi sociale ale unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare, ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre de putere străine“. Prin acest proces agresiv, valorile sunt inversate, răsturnate. Evident, cu ajutorul cozilor de topor din ţară. În cadrul acestui studiu, am trecut în revistă principalele domenii în care se manifestă această formă insidioasă de război, cu rezerva rezultată din formularea din titlu, care denotă calitatea sa esenţială: ubicuitatea – faptul că se manifestă peste tot, în toate sistemele şi subsistemele societăţii.

Relevasem, atunci, că dintre agresiunile axiologice comise contra României fac parte, printre altele, impunerea frauduloasă şi folosirea intensă a cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale „romali“/„romanes“ etc. şi avertizasem asupra consecinţelor pernicioase provocate de confuzia [1] creată deliberat, cu scopul de a-i substitui pe români cu ţiganii – consecinţe care s-au adeverit.

Am dezvoltat această problemă a inducerii confuziei „român/rom“ în studiul «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», [2] tipărit, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ [3]. Între timp, situaţia existentă (relevată îndeosebi în mass media externe, anul trecut în unele publicaţii britanice şi italiene) a confirmat, o dată în plus, anticipările mele, în special teza că vocabula „rom“ constituie o agresiune axiologică, precum şi faptul, devenit tot mai evident, că ţiganii, prin comportamentul lor, ne compromit şi afectează grav imaginea României – fapt subliniat în altă formă, adusă la  zi, a articolului sus menţionat, publicat sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“, ulterior dezvoltat şi el în studiul „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“ [4], ambele postate pe site-ul AlterMedia, precum şi reluate pe altele.

 
 

 

De la Memorandumul nr. H03/169 din 31 ianuarie 1995

la Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000

 În studiul citat, am relevat că, în virtutea atribuţiilor mele profesionale, am realizat diverse sinteze pe această temă – a agresiunii axiologice reprezentată de cuvântul „rrom/rom“ –, materiale care au fost înaintate, pe cale ierarhică instituţională, „factorilor de decizie din stat“ şi că, într-o mare măsură, inclusiv materialele mele au constituit unul dintre factorii care au stat la baza lansării Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, al Ministerului Afacerilor Externe al României, în timpul mandatului lui Teodor Meleşcanu. Acest Memorandum a explicat caracterul periculos al folosirii cuvântului „rom/rrom“ – prin consecinţele sale nefaste – şi, ca atare, cerea eliminarea cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale din lexic – pentru început, din limbajul oficial şi al mass media – şi folosirea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“.

În 1997, Convenţia Democrată din România (C.D.R.), dintre cei „15.000 de specialişti“ ai ei, l-a ales şi l-a pus în scaunul de ministru la Externe pe Andrei Pleşu, care, obedient faţă de organismele internaţionale şi de organizaţiile interne ale ţiganilor, a dispus ignorarea respectivului memorandum şi a impus, dimpotrivă, utilizarea denominaţiei incriminate anterior: „rrom/rom“. Mergând pe urmele relevate de acest articol al meu, ziaristul Victor Roncea a dezvăluit, cu promptitudine, că, spre sfârşitul mandatului Convenţiei Democrate, ultimul ei ministru de Externe, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, adresat premierului de atunci, Mugur Isărescu, prin care a anulat expres Memorandumul lui Teodor Meleşcanu, care «recomandase (…)  utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de „ţigan“, în detrimentul celui de „rom“, care de-abia începuse să se impună.» Şi, în continuare, Petre Roman preciza: „(…) Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a termenului rrom în corespondenţa M.A.E., în paralel cu formulele alternative menţionate mai sus (Roma/Gypsies,Roms/Tsiganes, Roma and Sinti) în corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează“ (s. n. – V.I.Z.) [5].

Dar, în realitate, Petre Roman a impus, dimpotrivă, utilizarea exclusivă a vocabulei „rom“, sub pretextul că a emis acest memorandum la presiunea organizaţiilor ţigăneşti – care consideră că, chipurile, cuvântul „ţigan“ ar fi jignitor – şi după consultarea unor experţi români şi străini, îndeosebi ai O.S.C.E.

Îl întrebasem, pe această cale, pe ex-ministrul Petre Roman: nu cumva unul dintre „experţii“ O.S.C.E. a fost şi ţiganul sociolog Nicolae Gheorghe (zis, mai frecvent, şi Gheorghe Nicolae), care este reprezentantul ţiganilor la O.S.C.E.?! Dar, în esenţă, Petre Roman a ignorat total motivele ministrului Teodor Meleşcanu – care, şi el, apelase la experţi în susţinerea Memorandumului său – şi, implicit, a acceptat să se producă prejudiciile devenite evidente, deja, încă din timpul mandatului C.D.R., imediat după schimbarea de macaz provocată de Andrei Pleşu! Iar alte pericole aveau să vină în curând.

Între timp, presa, în cvasitotalitatea ei, din lichelism, din lipsă de curaj civic, din lipsă de patriotism sau din spirit mercenar – sau din toate aceste motive la un loc –, a preluat ucazul Pleşu-Roman, iar efectul acestei agresiuni axiologice s-a văzut deja: pretenţia impusă de ţigani de a fi denumiţi „romi“ a ajuns atât de mare, încât ei au ajuns să facă legea în România. Ca o fatalitate istorică, ţiganii sunt „jigniţi“, „discriminaţi“ de toţi, inclusiv de cei care le iau apărarea şi le poartă de grijă, pe când ţiganii nu insultă, nu fură, nu înjunghie, nu omoară, nu poluează sonor, vizual şi olfactiv pe nimeni!

Prin intermediul aşa-zisului Consiliu „naţional“ (!) pentru combaterea discriminării (C.N.C.D.) – care este ilegitim, imoral, anticonstituţional, antinaţional, şi, îndeosebi, antiromânesc, întrucât este condus de maghiari –, românii au ajuns să fie daţi în  judecată de ţigani pentru că îi „discriminează“! Dar când li se dau locuri fără concurs – „pe de-a moaca!“ – la liceu şi la facultate, în detrimentul românilor care rămân fără locurile ocupate, astfel, abuziv de ţigani, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! Când sunt graţiaţi şi scoşi prea devreme şi nereeducaţi din închisori, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! După care recidivează în crimele pe care le comit, ale căror consecinţe se repercutează, inclusiv pe plan internaţional, asupra românilor! Vezi cazurile Mailat, Argint, Cămătaru şi celelalte. [Iar, acum, cazul ţiganilor din Bălteni, care a avut şi alte aspecte, periculoase, nu doar ca în imaginea alăturată].


O expresie clasică a obedienţei Guvernului României – condus, atunci, de premierul interimar Mugur Isărescu – faţă de organismele europene a fost şi Ordonanţa de Guvern nr. 137/31 august 2000; în baza art. 23 alin. (1) al acesteia, printr-o hotărâre abuzivă – ca expresie a obsecviozităţii depline a Guvernului, condus de Adrian Năstase –, Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 27 noiembrie 2001, modificată ulterior, a fost înfiinţat C.N.C.D., care, acum, îi discriminează pe toţi românii, deşi ei reprezintă 85 la sută din populaţia ţării. Asta este esenţa „democraţiei“ Occidentului impusă României: nu dictatura majorităţii – care este autentica democraţie! –, ci dictatura minorităţilor, adică inversarea valorilor. Iar inversarea valorilor este „diferenţa specifică“ a satanismului!

Este, deja, de notorietate că valorile româneşti suferă un proces de devalorizare prin inversare: sunt minimalizate, ridiculizate, călcate în picioare şi sunt înlocuite cu anti-valorile ţigăneşti şi ale altor minoritari! După tiparul cunoscut, „marca“ Sorin Mitu şi Lucian Boia. Şi după acelaşi procedeu prin care prietenul lui Pleşu, H.-R. Patapievici, înlocuieşte valorile româneşti cu elucubraţiile lui: despre Mihai Eminescu, cel mai mare poet şi ziarist politic al românilor, Patapievici a spus că este „scheletul nostru din debara“, iar despre poporul român a execrat atâtea insanităţi încât e păcat să mai murdăresc [2] hârtia cu ele. Ca director al Institutului Cultural Român – pus de Andrei Pleşu, pe vremea când fusese consilierul preşedintelui Traian Băsescu –, risipeşte banii românilor pentru a satisface ifosele clicii lui. Printre ultimele şi cele mai scandaloase inversări de valori comise de Patapievici constă în faptul că, în locul promovării valorilor tradiţionale ale familiei, el a cheltuit banii noştri pentru a face propagandă pederaştilor, la Stockholm, apoi, a organizat o expoziţie de „artă“ la New York. Ca atare, Andrei Pleşu şi H.-R. Patapievici se numără, şi ei, printre vectorii războiului axiologic dus contra României. [Între timp, H.-R. Patapievici a fost demis şi se anchetează pagubele provocate de acoliţi sub mandatul său].

 

De la „ti Gange“ şi „athinganoi“ la cuvântul „ţigan“

După  cum am mai spus în articolele anterioare, ca şi cuvântul „jidan“ – forma germanicului Jüden, uşor modificată în limbile fonetice ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est, de unde l-am preluat noi, în urma imigrării unor grupuri masive ale respectivei etnii –, nici cuvântul „ţigan“ nu are nimic peiorativ în el; noţiunea, în sine, e nevinovată. În schimb, modul de viaţă şi comportamentul agresiv – neschimbate de secole şi neschimbabile, prin efectul cutumelor ţiganilor – sunt cele care le conferă caracteristica peiorativă, ba, încă, semnificând un pericol social nu numai în România, ci peste tot în lume. Cuvântul „ţigan“ are, dimpotrivă, o conotaţie generică – şi, deci, nobilă – în el, căci dezvăluie zona geografică cu care etnia se mândreşte: „ţigan“ provine, se pare, după cum afirmase Iosif Constantin Drăgan, din expresia „ti Gange“, care ar însemna în limba hindusă „de dincolo de Gange“ – de unde ar fi provenit ţiganii (aduşi în Ţările Române de tătari; de aceea, după cum arată Nicolae Iorga, erau numiţi şi „tătăraşi“). Prin pierderea ultimei silabe, a devenit ti-gan, apoi s-a făcut „ţigan“. Oricum, celor mai mulţi lideri ai ţiganilor le place să afirme că ţiganii au venit din India, iar Chris Nickson chiar le precizează locul: Rajahstan (!), un deşert în care India a detonat prima sa bombă atomică.

Unii ţigani vor să-şi confecţioneze o genealogie asezonată cu termeni livreşti şi arhaici, ca să le confere o sorginte mai răsărită  şi, urmând spusele sociologul-ţigan Nicolae Gheorghe, pretind că denumirea ar proveni dintr-un cuvânt grecesc, „athinganoi“ sau, după alţii „athiganoi“ [6], care ar fi însemnat „de neatins“ şi care, astfel, îi indica pe „cei care nu trebuie atinşi“; de aici, ar fi rezultat, ulterior, cuvântul „ţigan“. Dacă ar fi să acreditez „ruta“ etimologiei lui Nicolae Gheorghe et comp., cred că „athinganoi“ a dat, mai degrabă, prin prescurtare succesivă – athing-anoi, athing, ating –, pe românescul „ating“, nu pe „ţigan“. Apoi, dacă însemna „de neatins“, relevă, totuşi, faptul pe care Nicolae Gheorghe et comp. l-au trecut sub tăcere: că era un îndemn imperativ al grecilor sau romanilor să nu-i atingă pe ţigani, fiindcă, pe atunci, când umblau cu şatra, erau mult mai împuţiţi decât sunt acum – când au apă curentă la bloc, dar tot nu se spală! – şi, fireşte, nu trebuiau atinşi, ca să nu să se murdărească şi să se contamineze cu ceva, de exemplu, cu T.B.C., cum zice, acum, ziarul britanic The Sun! Probabil că de la această lecţiune subliminală a cuvântului provine respingerea de către ei a denumirii de „ţigan“, fiindcă le reaminteşte mizeria fizică şi morală din care descind şi în care au rămas. Ţinând cont de cum arată acum etnia ţigănească, să ne închipuim cum era în urmă cu un mileniu, când a fost adusă aici, din India, târâtă de hoardele tătărăşti. Apoi, chiar şi acum, India este stratificată foarte rigid în clase sociale, cea inferioară fiind numită paria, cu care celelalte clase nici nu au voie să intre în contact şi, deci, pe ai cărei indivizi nu au voie să îi atingă! „Iezuiţii, din respect faţă de structura socială indiană, evitau contactul deschis cu paria ca să nu devină, astfel, inacceptabili pentru influenţii brahmani“ [7]. Evident, ţiganii nu puteau să provină decât din clasa paria şi, după aducerea lor în Europa, aşa au rămas, în mileniul următor, tot paria, „de neatins“ – desigur, cu excepţia indivizilor care s-au civilizat şi s-au adaptat, cu greu şi tardiv, în marginea popoarelor în cadrul cărora s-au aciuat.

Pentru că, la fel de evident, prin expresia „de neatins“ nu se înţelege ceva „intangibil“, care înseamnă altceva: ceva superior, situat în vârful ierarhiei. Înseamnă că ceva nu trebuie atins nu pentru că te murdăreşti, ca în cazul ţiganilor, ci, dimpotrivă, deoarece acel ceva, care este la polul opus, este intangibil fiindcă este ceva sacru, sub aspect religios sau naţional – cum este, de exemplu, Regina Angliei pentru britanici, Regele Spaniei pentru spanioli ş.a., pe care nu ai voie să îi atingi! Deci, aceasta înseamnă „intangibil“.

Dar, oricare ar fi antecedentul din care provine cuvântul „ţigan“  – „ti Gange“ sau „athinganoi“ –, vocabula „rom“ nu are nici o legătură cu numele etniei. Ideologii ţigani pretind că „rom“ ar însemna, în „limba“ lor, „om“, deşi ei nu au limbă: au doar nişte rudimente argotice, specifice fiecărui clan şi neinteligibile între ele – la „Olimpiada de rromani“ s-a văzut că ţiganii nu pot comunica între diverse clanuri şi, fireşte, s-au ţigănit între ei [8]. Dar „om“/„rom“ nu este un nume de etnie, ca dovadă că ţiganii, în cvasitotalitatea lor, nici nu ştiu că ar fi „romi“: ei se ştiu că sunt doar ţigani! Deci nu există nici o raţiune să fie folosit ca denominaţie etnică. Dacă ne-am lua după acest diversionist „raţionament“ ideologic ţigănesc, atunci Rusia, Bulgaria şi Serbia ar trebui să se numească, fiecare în parte, „Celovekia“, Franţa „Hommia“, iar Anglia, Canada, Australia, S.U.A., Austria şi Germania – toate, împreună – să se numească „Mania“, pentru că celovek, homme, man = „om“. În Elveţia ar fi o adevărată problemă la alegerea denumirii ţării, deoarece aici vieţuiesc germani, francezi şi italieni în proporţii cam egale!

Dar iată şi ce spune un ţigan care se străduieşte, din răsputeri, să acrediteze limba „romani“ şi a scris chiar un dicţionar „rrom-român“ (!): «Am lăsat la final o explicaţie pe care, mai mult sau mai putin, o datoram cititorilor. Am optat pentru termenul de “rrom” si nu de “tigan”, nu atât pentru faptul ca ultimul este perceput de catre comunitatea rroma internationala ca fiind peiorativ, ci pentru simplul motiv ca de un mileniu încoace rromii îsi spun în limba lor rrom (sg.) “rrom”/ rromá(pl.) “rromi” si nu “tigan(i)” (acesta din urma fiind un termen prin care au fost denumiti rromii în Imperiul Bizantin la începutul acestui mileniu). Asadar, este bine de stiut ca rromii s-au adresat si se adreseaza între ei, în limba rromani (tiganeasca), prin formula: “Tu san rrom?” (”Tu esti rrom?”) si nu printr-o formula aberanta de tipul “Tu san cigan?” (”Tu esti tigan?”). Deci, forma legitima este rrom si nu tigan. Nu pierdem nimic daca o folosim. Nici italienii nu-si fac probleme, de pilda, ca ROMAar putea fi pus în legatura cu Rromá “rromii (tiganii)” ori sintagmaFORO ROMANO ar fi confundata cu cea din limba rromani (tiganeasca) Fòrorromanó (sau rromano fòro) “orasul rrom (tiganesc)” etc etc.»

Am citat, ad litteram, din Gheorghe Sarău, RROMII, INDIA şi LIMBA RROMANI, Bucureşti, 1997, pag. 161-162, luată de pe http://www.pdffactory.com. Cât despre semnele diacritice, vizate mai înainte, ca şi în articolele anterioare, importanţa lor este evidentă şi din citatul de mai sus, postat, precum şi în materialele din publicaţiile electronice, cel mai adesea, tot fără diacritice: lipsa lor măreşte confuzia dintre români şi „romani“ – căci între timp, văzându-se cu „măgarul legat la gard“, ţiganii l-au uitat pe al doilea „r“, pus, de altfel, după scandalul de la mijlocul deceniului ’9 al secolului trecut, produs de folosirea vocabulei „rom“. De fapt, după cum se vede, şi „filologul“ Sarău este nevoit, aici, după scamatoria „rrom“/„rromani“, să precizeze, în paranteză, „ţigan“ şi „ţigănească“. Or, pentru străini, când văd scris „rromani“ şi „romani“, apoi „romani“ fără â, nu ştiu că primele două cuvinte se referă – tendenţios şi subversiv, e-adevărat! – la ţigani, iar ultimul la „români“ fără diacritice, în presa electronică!

Evident, „profesorul“ de ţigănească (pardon, de „limba“ romali/romani/romanes) Sarău aduce argumente ideologice şi absolut false, pentru că realitatea este exact inversă: toţi ţiganii îşi spun între ei ţigani şi nu ar fi ştiut că sunt „romi/rromi“ dacă nu le-ar fi băgat prostii în cap unii ca Gheorghe Sarău, Nicolae Gheorghe, Nicolae Păun et comp. Să meargă, acum, la Roma, la Livorno, Neapole etc., Gheorghe Sarău şi să-i întrebe pe italieni cum este cu Roma şi cu Foro Romano – dacă se confundă sau nu cu „comunitatea roma“ sau „Fòro rromanó“! Şi să vedem dacă ar mai scăpa cu viaţă! Iar noi încă le mai răbdăm impertinenţa, poluarea limbii şi a mediului înconjurător!

 

Scopul impunerii vocabulei „rom“: subversiunea

Aşadar, impunerea vocabulei „rom“ nu are nici o justificare – în afara acesteia singure, subversive şi diversioniste, din cazul de faţă: de compromitere deliberată a României, prin asocierea ţiganilor cu românii, a substituirii lor şi, în final, a creării impresiei că românii sunt, de fapt, ţigani – aşa cum susţin, acum, francezii şi italienii („ginta latină“!), englezii, Jirinovski, Voronin, ungurii. Până şi amărâţii ăştia de bulgari, care acum 7-8 ani mureau de foame şi treceau, masiv, Dunărea ca să cumpere pâine de la noi, ne insultă pe stadioane strigând sportivilor noştri „Ţiganilor!“ [9] – pentru că au aflat din presa românească şi internaţională că între „romi“/rromi/romani“ şi români nu e diferenţă decât de un semn diacritic –, îi jefuiesc la drumul mare pe turiştii români, iar în presa lor mai pretind şi Dobrogea, după ce ne-au luat, abuziv, Cadrilaterul. Prin asta, bulgarii se asociază cu politica revanşardă a ungurilor şi, împreună, „îi ridică mingea la fileu“ lui Vladimir Putin, care şantajează, pe plan internaţional, România, cu spectrul destrămării ei: „Vorbind despre Kosovo la summit-ul Rusia-U.E. de la Lisabona, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la posibilitatea revendicării Transilvaniei şi Dobrogei de către etnicii maghiari şi bulgari“ [10]. Care a fost reacţia guvernanţilor la „aluzia“ lui Putin?! Au luat-o şi ei pe ţigăneşte, şi şi-au zis: „Mucles!“

Esenţial, însă, este faptul că, indiferent de etimologia lui, nu cuvântul „ţigan“ este acela care este jignitor, peiorativ, cum cred liderii ţiganilor, care, astfel, se ascund după deget, confecţionând ţinte false pentru eludarea problemei şi pentru a-şi justifica fondurile europene şi româneşti însuşite nemeritat, inutil şi abuziv, ci comportamentul lor funciarmente criminogen şi refuzul lor încăpăţânat de a-şi schimba modul de viaţă, chipurile „tradiţional“, cum pretind, pompos, ei, „liderii“. Aşa cum le-am mai propus, pot să-şi zică şi gerrmani, sau neoindieni, sau în alt fel, denumirea – oricare ar fi ea! – nu va schimba cu nimic atitudinea celorlalţi faţă de ei, dacă nu se schimbă ei înşişi, civilizându-se. În fond, de 19 ani ţiganii îşi zic, cu impertinenţă, „romi/rromi“. Au dobândit mai mult prestigiu, a avut vreun efect aproprierea acestei vocabule în afară de faptul că i-a ultragiat, i-a denigrat şi i-a devalorizat pe români din cauza confuziei insinuate?! Au făcut vreun progres în integrarea lor în România sau în Italia, Franţa, Spania, Anglia, Elveţia, Germania etc.?! Nu! Ţiganii au fost repudiaţi la fel ca înainte, de peste tot, iar, în ultimii ani, din Italia, cu şi mai mare energie: şi în mod întemeiat! Dar, evident, dacă îşi vor mai zice „romi/rromi“, în mod cert nu vor mai avea nici o şansă să se integreze în România, pentru că, deja, ne-au compromis definitiv în ochii străinătăţii, iar pentru asta nu vor fi iertaţi niciodată.

După  ce i-am tolerat cinci secole şi după 19 ani de agresiune axiologică, ideologică şi faptică din partea ţiganilor, trebuie să se termine cu toleranţa faţă de ei [11], ca, de altfel, şi faţă de celelalte minorităţi agresive – toleranţă care, dacă va mai fi continuată, atunci nu va mai fi decât prostie patentă! Şi prima modalitate de a şterge această ruşine este, deocamdată, una radicală şi irevocabilă, cu care să înceapă imediat: să nu-şi mai zică şi să nu li se mai zică „romi/rromi“, ci aşa cum îi ştie toată lumea – ţigani. A doua modalitate este să înceapă să se civilizeze, iar a treia, să fie civilizaţi „forţat“, inclusiv prin muncă şi prin şcoală, cum indica, recent, Daniel Barbu, şeful unei catedre de ştiinţe politice: „pentru că un tînăr ţigănuş se poate să nu-şi dea seama la ce-i serveşte şcoala. Ar trebui introdusă de urgenţă obligativitatea învăţămîntului pînă la 18 ani“ (sic). Evident, Daniel Barbu ar fi trebuit să zică „reintrodusă“, fiindcă în Socialism fusese, deja, introdusă, iar profesorii erau, şi ei, obligaţi să se ducă la casele ţiganilor ca să le aducă puradeii la şcoală, unde veneau, o vreme, dar nu ca să înveţe, ci ca să fure şi să-i violenteze pe copiii românilor! După care abandonau şcoala. De altfel, abandonul şcolar al ţiganilor, în oricare ţară s-ar afla, este relevat de Sir Angus Fraser, peste tot, în cartea sa, ŢIGANII (vezi nota 14). Dar, aşa cum atestă interviul pe care i l-a luat ziaristul Răzvan Ciobanu, Pentru autoritatile romane, un tigan in minus, o problema in minus, plin de contradicţii şi de omisiuni condamnabile în referirile sale la ţigani, deşi este doctor în politologie, prin ideile sale inextricabile – ca să mă exprim eufemistic –, prof. univ. Daniel Barbu seamănă, mai degrabă, cu doctorul Ciomu: elocvente, în acest sens, sunt foarte numeroasele comentarii pe forum, aproape toate negative [12]! [Între timp, printr-o aberaţie tipic liberală, a fost numit ministrul Învăţămîntului!].

Ţiganii: o bombă social-demografică cu explozie întârziată

Oricum, dacă problema maghiarilor reprezintă o bombă politică  interetnică [13] – în special prin posibila promulgare, de către P.N.L. plus U.D.M.R., a autonomiei aşa-zisului „Ţinut Secuiesc“ – cum pretind tot mai vehement Laszlo Tokes şi Marko Bela, în ultimele lor acţiuni, deşi „secui“ mai sunt vreo 500 de indivizi –, problema ţiganilor constituie o bombă demografică cu explozie întârziată – de care s-a temut şi Cehoslovacia în deceniul 7 al secolului trecut, motiv pentru care intenţiona ca, „după 2-3 naşteri, ţigăncile să fie sterilizate“ [14]; apoi, constituie o bombă socială prin bolile transmise, prin conflictele provocate şi crimele comise, prin înmulţirea în proporţie geometrică/exponenţială şi prin revendicările neîntemeiate de protecţie socială. Acuzele făcute de ziarul britanic The Sun [15], cum că aduc T.B.C.-ul în Anglia, nu erau întru totul lipsite de temei. Mai mult, spre deosebire de tendinţa generală de scădere a populaţiei româneşti, etnia ţigănească manifestă tendinţa contrară: de creştere demografică accelerată.

Motiv pentru care preşedintele Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat de perspectiva sumbră a diminuării ponderii românilor!

Ca atare, nu mai este o excentricitate gratuită avertismentul emis, la congresul neonaziştilor din Europa, ţinut recent în Germania, că, în curând, Europa va fi dominată de ţigani! Deja deputatul-ţigan P.S.D. Mădălin Voicu ne ameninţase şi el, acum vreo câţiva ani, că, dată fiind tendinţa exponenţială de înmulţire a ţiganilor, este posibil ca, „peste vreo două decenii, ţiganii să conducă România, nu atât pentru că ar fi rromi, cât pentru că îi vor depăşi numeric pe români şi, dintr-o etnie conlocuitoare, ţiganii vor deveni una înlocuitoare“! Şi, ca lider al lor, probabil că le ştie mai bine situaţia decât statisticienii noştri! Repet sugestia dată editorilor de la National Geographic, numărul din noiembrie 2006, în limba română [16]: să traducă cele 26 de pagini despre ţigani în limbile de circulaţie internaţională în care apare revista. E util de ştiut şi ceea ce scriu unii ţigani despre ei înşişi, poate se mai lămuresc şi cei de la The Sun sau alţii ca ei, din Uniunea Europeană sau de la Mental Disability Rights International (M.D.R.I.), din S.U.A., care ne-au denigrat, americăneşte, în New York Times [17].

Pe postul Realitatea TV, a fost realizată, la începutul lunii noiembrie 2008, o emisiune care purta ca titlu chiar ideea enunţată, atunci, de Mădălin Voicu: „Etnie conlocuitoare sau înlocuitoare?!“ Dincolo de tenta aparent ironică, trebuie să vedem, mai degrabă, perspectiva terifiantă care ne aşteaptă dacă nu luăm, urgent, măsuri radicale de contracarare!

 

Extinderea campaniei antiromâneşti în Occident

După  scandalul ţiganului Mailat, campania externă antiromânească s-a înteţit. Autorităţile italiene au trecut la elaborarea decretului de expulzare. Aşa cum prevenise, la începutul lunii noiembrie 2008, analistul Valentin Stan, într-o emisiune „Sinteza zilei“, de la Antena 3, această măsură, sub diverse forme, a fost preluată şi de alte state. E-adevărat că unele publicaţii, precum ziarele România liberă şi Ziua, au relevat că tot scandalul Mailat a fost o înscenare, spre a permite Italiei să treacă la măsurile cunoscute. Dar pentru statele occidentale nu va fi o dificultate tehnică sau un impediment moral să găsească pretexte pentru a-i trimite în România nu numai pe ţiganii plecaţi de aici, ci şi pe ţiganii emigraţi din alte ţări, sub motivul că nu mai au acte, că au uitat să vorbească româneşte (corect) fiindcă au emigrat de multă vreme etc. etc. – cum, de altfel, în urmă cu câţiva ani, s-a mai încercat de către Germania şi Franţa! Culmea este că, în toiul campaniei generate de scandalul Mailat, unii „analişti“ români au venit cu o nouă inovaţie lexicală: au început să vorbească, cu preţiozitate, despre ţigani numindu-i „comunitatea roma“ (sic). Ce o mai fi şi asta, „comunitatea roma“?!

Oricum, scandalul Mailat, regizat destul de bine, trebuie corelat cu cazul infractorului Costel Argint, care, deşi era urmărit prin Interpol, a primit azil politic în Italia şi i-a fost adus, ca – nici mai mult, nici mai puţin – „preşedinte al Asociaţiei Refugiaţilor Politici Rromi şi Români în Italia“ [18], la conferinţa premierului Tăriceanu, ţinută la Accademia di Romania! Fără îndoială, şi aici este ceva putred: aşa ne sprijină Interpolul să-l găsim pe interlopul Costel Argint?! Atât de superficial face Guvernul Italiei anchete pentru a acorda azil politic unor infractori căutaţi de Interpol?! Nu mai vorbesc de incapacitatea diplomaţilor români şi a Serviciilor Secrete româneşti de a gestiona, şi de această dată, vizita oficialilor noştri în Italia, deoarece în presă s-a comentat îndeajuns, iar unii de la Adevărul s-au întrebat, chiar dacă fără eficienţă: „Apariţia lui Argint – spectacol premeditat?“ [19].

Dezinformarea este comisă, fireşte, inclusiv de mass media străine, cu concursul chiar al unor membri ai unor instituţii româneşti. Un astfel de exemplu este materialul „Romii: cea mai discriminată minoritate în UE şi în România“, difuzat de B.B.C. Aici, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Attila Gasparic, referindu-se la modul cum sunt priviţi ţiganii – pe care, evident, îi numeşte „romi“ –, „crede că de vină pentru prejudecăţile oamenilor sunt mentalităţile învechite, (…) cauzate de stereotipuri moştenite de dinainte de ‘89, când nu existau minorităţi în această ţară. Nu se vorbea despre ele şi foarte mulţi nu-şi dau seama că există“ (sic) [20].

Adică, spune, „în două vorbe, trei prostii“: ori „nu existau minorităţi“, ori „nu se vorbea despre ele“ (deşi existau, cum se subînţelege): sunt două lucruri diferite. Individul se face că nu distinge între „minorităţi“ ca specie conceptuală şi juridică, recunoscută de stat, şi „minorităţi“ ca specie demografică şi sociologică, existentă faptic, dar nerecunoscută juridic – aşa cum este situaţia acum în Franţa, Grecia, Germania etc. De aceea, trebuie să subliniez că Gasparic minte cu neruşinare: deşi este un oficial al statului român, denigrează România în mod calificat. Într-adevăr, ca „maghiar pur“ – cum le place lor să se numească –, el ştie că, în documentele de partid şi de stat „de dinainte de ’89“ se folosea expresia standard „maghiari, germani şi alte minorităţi naţionale“ – iar toată lumea ştia că expresia „şi alte minorităţi naţionale“ îi desemna pe evrei, ţigani, ruşi, ucraineni şi alte minorităţi, enumerate, exhaustiv, în Anuarul Statistic Român, care se găseşte şi acum în biblioteci. Mai mult, „ca expresie a democraţiei socialiste“, se formaseră Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară – care, după decembrie ’89, a devenit U.D.M.R. –, Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Germană – care, după ‘89, a devenit F.D.G.R. –, şi altele. Şi materialul anonim difuzat de B.B.C. se încheie astfel: „Până în momentul de faţă, cele mai multe amenzi aplicate de C.N.A. posturilor de radio şi televiziune au fost pentru cazuri de discriminare etnică“. Dar pe acest mincinos Attila Gasparic cine îl amendează pentru că denigrează România pe banii noştri?! Pentru că alterează imaginea României pe plan extern, acest Attila Gasparic intră sub incidenţa Legii pentru apărarea siguranţei naţionale şi trebuie condamnat ca atare!

În mod categoric, unul dintre cele mai importante şi mai puternice mijloace de influenţare în masă este Internetul. Ca să vă daţi seama cât de mare este penetrarea, pe plan internaţional, a scamatoriei grafice că „rom“ nu este ţigan, ci este sau ar putea fi român este faptul că în enciclopedia electronicăEncarta apare cuvântul „rom“, ca membru al „poporului Roma“, Romany/Romani fiind limba „poporului Roma“ [21]; iar, în lista de cuvinte a dicţionarului, după Romani urmează… Romania, ca „ţară în sud-estul Europei etc…“; şi la cuvântul tzigane, pronunţat cigan, apare ca denumire a poporului Roma, dată în… Ungaria! Or, Encarta are o mare răspândire, aspectul cu ţiganii nefiind singura denigrare la adresa României conţinută în ea. Dar nu aţi întâlnit, pe nicăieri, un protest oficial al autorităţilor române trimis editorilor Enciclopediei Encarta contra denigrării României, deşi există motive temeinice şi norme juridice internaţionale şi deşi, în anii anteriori, li s-a atras atenţia oficialilor despre denigrarea României comisă de Encarta.

În contrast cu situaţia asta şi cu agresiunea organizaţiilor interne ale ţiganilor şi internaţionale contra României pe tema „discriminării“, trebuie să amintesc un fapt care vine în sprijinul contraofensivei pe care trebuie să o întreprindem: deşi, în Franţa, termenul prin care erau desemnaţi era cel de gitane, în ultimele decenii se foloseşte tot mai frecvent cel de tzigane. Ca, de altfel, şi Sir Angus Fraser, care, în toată cartea sa, ŢIGANII, precum şi în vasta sa bibliografie, se întâlnesc numai termenii gypsy, zigeuner,Tsiganologie, cigano, cyganie, tzigan etc. La fel procedează, de exemplu, şi Yul Brynner, celebrul actor din filmul Cei şapte magnifici, care cântă Le Tzigane et moi, titlu pus pe coperta CD-ului său [22] şi nu l-a condamnat nimeni pentru discriminarea şi „jignirea“ ţiganilor, cum face C.N.C.D. în România!

Ţinând cont de cum a reacţionat în ultimii ani, presa internă a devenit, în mod evident şi în cea mai mare parte a sa, un pericol major pentru România, deoarece dezinformează opinia publică şi induce o stare halucinogenă de defetism, de lehamite, care să provoace slăbirea rezistenţei la agresiune şi, implicit, să determine inacţiunea populară: defetism propice pentru organizaţiile oculte, care caută şi reuşesc să „ocupe“ România sub aspect financiar, economic, cultural, informaţional etc., fără a mai trage un foc de armă, ca în vremurile recent apuse. În aceasta constă, în esenţă, specificul războiului axiologic, atipic, din vremea noastră, căruia i-a căzut victimă România!

 

Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene

Pe lângă faptul că ţiganii au devenit o bombă interetnică  şi socio-demografică, între timp situaţia s-a complicat şi mai mult, căci aceştia au devenit atât o bombă politică  internă.

Anterior presei obediente şi mercenare, vina pentru convergenţa acestor pericole o poartă, în principal, autorităţile române, instituţiile româneşti, „sistemul ticăloşit“ – cum a fost calificat de însuşi preşedintele Traian Băsescu. Astfel, trebuie să repet – şi apelez la toţi ziariştii patrioţi să repete şi ei, continuu, şi să disemineze aceste informaţii – că, după ce Andrei Pleşu, ca ministru de Externe, a impus verbal, prin autoritatea sa, anularea Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, ultimul ministru de Externe al Convenţiei Democrate, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, prin care a anulat expres Memorandumul ministrului Teodor Meleşcanu şi a impus utilizarea vocabulei „rom“. Deşi, cu puţin timp înainte de a fi fost el instalat în post, tocmai se întâmplase incidentul cu cei doi generali de la Ministerul de Interne cărora le fuseseră interzisă intrarea într-o ţară străină şi fuseseră reţinuţi în aeroport fiindcă pe paşapoartele lor era trecut indicativul „Rom“, iar ofiţerii de frontieră, crezându-i ţigani pe respectivii generali români, i-au reţinut, prevăzători, în „carantină“. Incidentul s-a repetat, ulterior, cu o altă delegaţie oficială.

Unele dintre gravele consecinţe ale introducerii vocabulei „rom/rrom“  deveniseră evidente încă din timpul mandatului său. Dar Petre Roman, care fusese „os de ardelean prin nevastă-sa“, murea mai mult de grija ţiganilor „jigniţi“, decât de grija pentru imaginea şi prestigiul României, compromise, deja, de ţigani la vremea când le devenise avocat din oficiu. Aşadar, unul dintre principalii vectori ai războiului axiologic contra României este sinistrul ex-premier Petre Roman. Evident, nu doar pentru că el a facilitat consolidarea, în conştiinţa opiniei publice internaţionale, a echivalării românilor cu ţiganii şi a devalorizat, astfel, conceptele de „român“ şi „românitate“ – care fac parte din Patrimoniul Naţional –, ci, în plus, şi pentru că este promotorul altor forme esenţiale de devalorizare: prin introducerea expresiei „mormane de fiare vechi“ a devalorizat moral marile complexe industriale – care au fost vândute, apoi, pe nimic, unor investitori „strategici“ (citeşte: escroci) –, iar prin liberalizarea cursului leu-dolar a devalorizat moneda naţională şi, astfel, a provocat principala modalitate prin care România este ruinată, continuu, de două decenii: ruinată pentru români, în scopul îmbogăţirii, preponderent, a alogenilor!

Alte consecinţe pernicioase ale introducerii deliberate a vocabulei „rom/rrom“, pentru a-i confunda pe români cu ţiganii, le vedem şi azi, iar pe altele încă nici nu ni le imaginăm.

După  ce, în 2 noiembrie 2007, mi s-a postat pe AlterMedia studiul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“, în care argumentam detaliat ideea republicată, insistent, de mine în ultimii şapte ani – şi anume necesitatea interzicerii vocabulei „rom/rrom“ şi folosirea exclusivă a cuvântului „ţigan“, aşa cum cerea şi Memorandumul H03/169 –, d-lui prof. Ion Coja i s-a postat, în 13 noiembrie 2007, tot pe AlterMedia, articolul „Cea mai mare problemă a României este că românii sunt confundaţi cu romii“ [23]. Titlul însuşi este un citat dintr-un clasic în viaţă: Graham Watson, liderul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (A.L.D.E., grup parlamentar în cadrul Parlamentului European), care ne căinează, prin această formulă, etalată în antetul primei pagini a ziarului Ziua din 7 noiembrie 2007, şi preluată de alte publicaţii (electronice). În respectivul material, prof. Coja, mergând pe teza mea, subliniată mai sus, expune multe alte idei valoroase. Laconic zis, articolul său este remarcabil, dar se încheie lamentabil. La sfârşit, a dovedit o inexplicabilă cecitate politică şi – crezând că rezolvă încurcătura în care ne-au băgat autorităţile, ba ar mai face şi un bine omenirii! – emite această afirmaţie incredibil de aberantă: „…Este cazul să ne punem totuşi, cu toată seriozitatea, întrebarea dacă nu cumva soluţia finală a problemei ţiganilor, de interes de-acuma european, poate chiar planetar, va trebui să includă şi constituirea unui stat naţional al ţiganilor“ (sic).

Cu alte cuvinte, adică, propune „să li se dea ţiganilor un stat“. Dar nu spune unde, ci doar sugerează, în finalul materialului: „Aşa cum constituirea Israelului a pus capăt unui statut milenar incert şi nedemn al evreilor, nemeritat, constituirea unui stat al ţiganilor ar putea rezolva cea mai mare parte din ceea ce acum înseamnă problema ţiganilor din Europa. Evident, ca şi în cazul evreilor, soluţia va trebui să învedereze un teritoriu cât mai apropiat de cel care va fi fost obârşia din care ţiganii au fost dislocaţi în urmă cu aproape o mie de ani şi pe care ei ar redobândi-o astfel“ (!).

Riscant, în această problemă, este, după mine, să faci o asociere şi o paralelă între evrei şi ţigani: cum să-i alături, fie şi în scris, pe evrei cu ţiganii?! Ce zice Organizaţia supravieţuitorilor holocaustului, din Tel Aviv, care l-a avertizat – manifestând, deci, bunăvoinţă! – pe prof. Coja că o să-l ucidă [24]?! E-adevărat că Shimon Samuels, directorul pentru relaţii internaţionale al Centrului Wiesenthal, le-a luat apărarea ţiganilor, pe motiv că Adrian Cioroianu ar fi cerut „deportarea ţiganilor“, dar asta nu se ia în consideraţie: Cioroianu se referise, „corect politic“, la „infractori“, nu la „ţigani“.

 

Misterul înfiinţării şi localizării statului Ţiganistan

Chiar dacă, referitor la evrei, prof. Ion Coja face câteva consideraţii aparent corecte, pentru că, în fond, se situează pe poziţii sioniste – condamnate vehement de către evreii fundamentalişti din S.U.A., organizaţi în Neturei Karta, care, cu perseverenţă, afişează lozinci ca „Statul Israel nu trebuie să existe“, „Iudaism nu înseamnă sionism“, „NU atrocităţilor Israelului din Gaza şi Liban!“ etc. [25] –, nu ne putem reprima întrebarea fatidică: unde să li se dea un stat?! Căci, un stat presupune un teritoriu, cum recunoaşte şi prof. Coja! În India, de unde au venit, cum insinuează autorul?! E-adevărat că ideea „trimiterii ţiganilor în India“ se formulase şi în Cehoslovacia [26]. Dar, nu are India o populaţie cu mult peste un miliard de indivizi, majoritatea fiind muritori de foame?! Sigur, în comparaţie cu această imensitate demografică, în continuă creştere, cele două-trei milioane de ţigani din România ar trece neobservate, dacă ar fi duse acolo. Dar, India are destui săraci ai ei, în comparaţie cu care ţiganii din România par chiar pricopsiţi – ca să nu mai vorbim de „barosani“ ca alde Nicolae Păun – care, obraznic, mai vrea şi să ne schimbe dicţionarele [27]! –, Adrian-copilul-minune – care împuţeşte atmosfera cu manelele sale! –, „împăratul“ Iulian, „regele“ Cioabă, ţiganul-sociologist Nicolae Gheorghe ş.a. –, aşa că, totuşi, nu-şi va primi înapoi „ramurile indiene rupte şi rătăcite“.

De aceea, evident, în Europa li s-ar putea da un stat acolo unde sunt cei mai mulţi pe km/pătrat. Şi unde se întâmplă asta?! Iarăşi evident, în România. Şi chiar dacă nu România are cei mai mulţi ţigani, acei membri ai „sistemului ticăloşit“ care ne conduc vor recunoaşte, la presiunea U.E., că are! Astfel că, întrucât am fost singurii care i-am tolerat cinci secole, pentru că i-am acceptat şi nu i-am exterminat, cum făcuseră, multă vreme, toate statele europene – cum relevă Sir Angus Fraser şi cum precizează chiar prof. Ion Coja în articolul sus-menţionat [28] –, va trebui să le oferim, tot noi, românii, şi un stat, de vreme ce le-am permis să ni se substituie ca denumire naţională, căci, pentru străini, „român“ a devenit sinonim cu „rom“, cum zice şi Graham Watson, adică cu ţigan – cum ar trebui să zică şi Graham Watson! Deoarece India, care este putere nucleară, nu va accepta să-i primească pe ţiganii din România – cu atât mai puţin pe cei din Europa – doar pentru că aşa ar vrea Uniunea Europeană! Zeci de milioane de indieni (însumând de mai multe ori populaţia României!) emigrează în Arabia, în America de Nord (îndeosebi), chiar în Africa, iar prof. Ion Coja sugerează că trebuie să li se dea „stat“ în India: să se înfiinţeze statul Ţiganistan!

Dar de ce să nu le dăm, tot noi, şi „un stat naţional“?! Pentru că organizare politică au destulă, chiar mai multă  decât noi: ei au şi „împărat“, şi „rege“,  şi bulibaşă, şi stabor şi „palate“ cu multe turnuleţe. „Naţiune“ nu au, încă, dar au, deja, un factor premergător constituent, „cultură“, pentru că au mai multe „culte“. Au „cultul“ şuţului (adică al hoţului): în interiorul etniei ţigăneşti, printre cei mai respectaţi membri sunt consideraţi şuţii – cei care fură mai mult şi nu sunt prinşi. Iar, dacă sunt prinşi pentru comiterea diverselor infracţiuni – înşirate pe toată gama criminalităţii, de la furturi la omucideri, cum avea să constate, tardiv şi ofuscat, inclusiv premierul Tăriceanu! –, au asigurat, în consecinţă, şi „cultul“ „ocnaşului“: tot astfel, cel mai prestigios şi, totodată, cel mai temut membru al clanului este cel care are mai mulţi ani de puşcărie. Au, apoi, „cultul“ şmenarului şi „cultul“ escrocheriei. Aceasta e denumită în „limba romali/romanes/romani/romany“ „bişniţă“: adică, business, devenită, în engleza-ţigănizată, bişniţă, de unde a intrat, din nefericire, şi în limba română – sau, mai exact zis, în maculatura unor condeieri. Una dintre variantele cele mai răspândite ale acestei forme de escrocherie este „alba-neagra“. Ca dovadă că această „cultură“ a lor ar fi puternică – sau, mai degrabă, că unii dintre românii noştri sunt imbecili! – este faptul că a început să ţigănizeze şi limba română: din când în când, unii ziarişti români tâmpiţi pun, în materialele lor, astfel de cuvinte ţigăneşti, uneori chiar în titlu. De exemplu, au apărut titluri ca acestea: „Guvernul a dat pe şest o ordonanţă…“. Ca să nu mai vorbesc de cuvântul „mişto“, folosit, frecvent, de către vorbeţii din audio-vizual şi de condeierii din presă; cel mai recent caz este un anume Rene Pârşan [29]! [Iar acum, cu scandalul de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu“, pe toate posturile TV este etalat alt ţigănism: „şpagă“].

Pentru că, totuşi, India este suprapopulată, cred că tot ideea – singura rezonabilă! – a ex-ministrului de Externe Cioroianu trebuie dezvoltată: trebuie făcut un stat al ţiganilor, dar nu în Egipt, ci în Sahara. Aşa cum, acolo, pot să trăiască beduinii, la fel pot s-o facă şi ţiganii: au şi ei corturi, migratori vor să rămână, violenţi sunt şi, deci, îşi pot forma miliţii cetăţeneşti pentru a-şi asigura autoapărarea etc.; trebuie doar să înveţe să muncească, precum tuaregii, beduinii ş.a. şi, evident, să nu contamineze oazele pe lângă care vor trece din când în când, ca să le rămână apă de băut; pentru că de spălat nu au nevoie, căci nu se va mai întâmpla ca în Franţa, să fie daţi jos din autobuz, pentru ca şoferii de autobuz să nu mai facă grevă din cauza păduchilor ţigăneşti. E-adevărat că, în ziarul Adevărul, în care s-a publicat această ştire, condeierul, care semnează, foarte „curajos“, cu M.C., foloseşte un titlu foarte mincinos: Grevă la Lyon din cauza păduchilor româneşti! NU, nu erau păduchi româneşti, ci păduchi ţigăneşti! „Pentru că nu se spală, miros insuportabil de urât“, a povestit unul dintre şoferii din Lyon [30]. Pe când, în Sahara, nu-i mai deranjează nimeni!

 

Se cloceşte apariţia „naţiunii ţigăneşti“!

Ce le mai trebuie ţiganilor, pentru a li se asigura „management“-ul şi statutul de prestigiu, pe care, în ultimul mileniu de vieţuire în Europa, nu au reuşit să şi-l dobândească singuri?! Ca Uniunea Europeană să declare sus şi tare că ţiganii sunt o naţiune mare!

Din surse demne de încredere şi bine informate, se ştie că marile naţiuni europene pregătesc o rezoluţie chiar în acest sens: să  propună Uniunii Europene ca aceasta să decidă ca etnia ţigănească să devină cea mai nouă naţiune a Europei. Aşadar, prin ucaz, Uniunea Europeană, va proceda tot aşa cum, nu demult, Uniunea Sovietică decreta ce popoare să mai apară în interiorul ei. Deci, are dreptate Vladimir Bukovski când spune că Uniunea Europeană este un alt tip de Uniune Sovietică. Ba, Ignaçio Ramonet, în Geopolitica haosului, afirmă că este un tip de stat federal chiar mai rău, mai represiv decât Uniunea Sovietică! Apoi, dacă se decretează de către Uniunea Europeană că ţiganii sunt o naţiune – pe care, deja, îi consideră „popor european“ –, fireşte, trebuie să li se dea şi un stat. Pentru că ideea cu „datul unui stat“ le-a fost, deja, dată.

În mod cert, această hotărâre, privind acordarea statutului de „naţiune“  ţiganilor, care dospeşte în interiorul Uniunii Europene, este destinată erodării, în continuare, a statalităţii şi suveranităţii României.

Împotriva reificării ideilor de „naţiune ţigănească“ şi „stat al ţiganilor“ trebuie să ne opunem prin toate mijloacele.

Pentru că tot a amintit prof. Coja de „soluţia finală“, consider că instituirea unui stat al ţiganilor nu numai că nu este „soluţia finală“, ci este chiar împotriva cutumelor ţigăneşti şi a tezelor formulate de unii lideri ţigani, precum acel Nicolae Gheorghe – mai cunoscut sub numele din catalog, de Gheorghe Nicolae –, de care am amintit: ei vor să fie consideraţi „popor transfrontalier“, adică, zis mai puţin academic, „popor nomad“, migrator; ba, mai mult, vor statutul de „naţiune transnaţională“ (sic)! Desigur, ultima sintagmă este o contradicţie în termeni, dar nu trebuie să ne poticnim de probleme de logică formală, când e vorba să aplicăm logica dialectică. Ideea pe care vor ei să o sugereze prin această expresie contradictorie este aceea de a fi lăsaţi să meargă unde vor. De aceea, nu pot fi consideraţi nici măcar „popor“, ci doar grupuri nomade, dispersate şi eterogene de ţigani. Desigur, în ultimele decenii, s-au găsit unii lideri de-ai lor care să încropească o oarecare organizare internaţională, iar alţii, în spatele lor, îi utilizează ca masă de manevră.

„Soluţia finală“ – conform acestei sintagme deja consacrate – este nu să li se dea, plocon, un stat, ci, dimpotrivă: eu susţin, conform cutumelor ţigăneşti şi directivei europene 38/2004 privind libera circulaţie, că trebuie să fie lăsaţi şi chiar determinaţi să emigreze, de la noi, în toată Europa şi în toată lumea. Şi-aşa ne-au acuzat unii, ca adulterinul Günter Verheugen, vicepreşedintele Comisiei Europene, că nu le acordăm ţiganilor toate drepturile, că îi „discriminăm“ şi nu-i ajutăm „să se integreze“ mai repede: să-i ia la ei, în Germania, în Franţa, în Anglia, să îi educe ei – fie şi în puşcăriile lor bine dotate şi umanizate – şi să le dea drepturile lor, căci au metodă şi teorie: Magna Cartha Libertatum. Cu această ocazie, să îi înveţe pe ţigani că, înainte de a revendica drepturi, trebuie să se achite de obligaţii! Culmea „politicii corecte“ este că, deşi Günter Verheugen le-a luat, mereu, apărarea ţiganilor, acuzând România – totdeauna în necunoştinţă de cauză! – că nu se ocupă de ei, liderul lor cel mai impertinent, ţiganul-deputat Nicolae Păun, pretinde că „Gunther Verheugen a jignit profund etnia rromilor“ [31]! E-adevărat că, între timp, şi „preopinentul“ său, Günter Verheugen, s-a rătăcit în meandrele realităţii urbane, căci a greşit patul conjugal şi a nimerit în cel al amantei sale, Petra Erler [32], pe care a făcut-o şefa lui de cabinet.

 

România – raiul infractorilor

Dar aşa se face, azi, Istoria: adulterinii şi pederaştii de la U.E. şi C.E., fasciştii nepoatei lui Benito Mussolini – fiul unui fierar (ţigan, cumva, şi el?!) –, cămătarii de la F.M.I., criptocomuniştii Jirinovski şi Voronin [33], horthyştii de la U.D.M.R., ţiganii de la „Romani Criss“ – care „n-au decât să ţipe până mâine“, cum i-a prevenit, binevoitor, preşedintele Băsescu [34] – şi alţii de acelaşi calibru ne dau lecţii de morală şi de „corectitudine politică“, de „management“ politic şi naţional. Şi, cum am mai spus în articolele menţionate anterior pe tema ţiganilor, ţiganii sunt susţinuţi de Ungaria, prin intermediul unei organizaţii de spionaj, camuflată sub numele benign Fundaţia Söröş pentru o Societate Deschisă [35] şi supranumită „Caracatiţa Söröş“ – deoarece acţionează inclusiv prin intermediul unor filiale ale sale cu alt nume, precum Project on Ethnic Relations [36]; evident, ei o vor deschisă la agresiunile externe!

Faptul că Italia şi, apoi, după exemplul ei, celelalte ţări occidentale se vor opune imigrării ţiganilor în interiorul lor atestă, categoric, perversitatea, duplicitatea şi ipocrizia lor: ele vor democraţie, dar aşa cum vor ele să o aplice altora, nu şi lor însele! Dacă  Italia şi celelalte ţări vor continua să-i trimită înapoi, în România, pe ţiganii emigraţi de aici – deşi au devenit, şi ei, cetăţeni europeni şi, deci, pot să imigreze oriunde, pot să muncească acolo şi, totodată, trebuie să-şi ispăşească eventualele pedepse privative de libertate în puşcăriile ţărilor în care au comis crimele pentru care sunt condamnaţi! –, atunci vom avea un motiv întemeiat să denunţăm tratatele cu Uniunea Europeană şi să ne retragem din ea. Dacă, desigur, nu ne va rejecta, între timp, Uniunea Europeană din cauza recentelor modificări aberante ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală – modificări care vor transforma România în „raiul infractorilor“ [37] şi, de aceea, în mod întemeiat, au determinat, protestul Excelenţei Sale Domnul Nicholas Taubman, ambasadorul – la vremea respectivă – S.U.A. în România, căruia, între timp, i se alăturaseră ambasadorii Marii Britanii, Olandei şi Germaniei.

În ceea ce mă priveşte, eu sunt convins că Uniunea Europeană va accepta criminalele modificări ale legilor penale comise de Guvernul României, deşi au fost denunţate ca inadmisibile de către ambasadorul Nicholas Taubman şi de ceilalţi ambasadori, şi deşi, până acum, U.E. a tot făcut obiecţii, indirect, prin intermediul comisarului Franco Frattini – vicepreşedinte al Comisiei Europene (C.E.), care, în timpul aceleiaşi conferinţe ţinute la Bucureşti, ne-a confundat de două ori cu Bulgaria! [38] –, cum că România nu îndeplineşte condiţiile admiterii în U.E. la capitolele „Ju$tiţi€“ şi lupta contra corupţiei, acuză iterată recent de Olanda. Dar nu este nici un paradox aici: aceste obiecţii fuseseră făcute doar de formă, ca praf în ochii opiniei publice, fiindcă devenise evident, pentru observatorii atenţi ai fenomenului, că marea corupţie este un altoi importat din Occident, dezvoltat pe bălegarul autohton, adus la suprafaţa societăţii de Retrovoluţia din decembrie 1989.

Or, Uniunea Europeană intenţionează, în continuare – aşa cum a transformat România într-o neocolonie occidentală (vest-europeană, îndeosebi), căreia îi sustrage materiile prime şi forţa de muncă, îndeosebi prin brain drain [39], pe de o parte, iar, pe de altă parte, a redus-o la o piaţă de desfacere şi consum a produselor ei –, intenţionează, ziceam, să o transforme în cloaca maxima a Europei, unde să-şi trimită criminalii (violatorii, pedofilii, pederaştii) să zburde lejer, unde să-şi exporte mafioţii şi investitorii „strategici“ la furat şi la spălat banii murdari, fiindcă România va deveni, prin propria voinţă a Parlamentului ei – în urma aprobării respectivelor modificări ale legilor penale, ca să îi apere inclusiv pe infractorii din clasa numită „gulerele albe“ –, „raiul infractorilor“.

 

Ţiganii şi suporterii lor români

E absolut falsă ideea exhibată de unii comentatori, ca de exemplu, Radu Tudor, imediat după apariţia în mass media interne şi internaţionale a cazului Mailat: anume că el, Radu Tudor, „timp de 15 ani de când lucrează în presă, a considerat că ungurii sunt cei mai periculoşi pentru România, dar, iată, cazul Mailat l-a făcut să creadă că nu ungurii, ci ţiganii sunt cei mai periculoşi!“ Ceea ce denotă superficialitatea deplină şi găunoşenia profundă a gândirii lui de „analist politico-militar“, cum îl gratulează coechipierii lui de emisiune. Or, cazul Mailat, după cum a relevat suficient de bine presa, s-a dovedit că este, în cea mai mare parte, o înscenare a autorităţilor italiene, ca să lovească în România, uzând de imigranţii ţigani, care şi-au apropriat vocabula „rom“, prin care sunt „confundaţi“ cu românii – apropriere comisă cu ajutorului minoritarilor Andrei Pleşu şi Petre Roman. Această confundare a ţiganilor cu românii a fost un scop urmărit deliberat, după cum am demonstrat în cele două studii publicate în mai multe reviste şi postate, ulterior, şi pe mai multe site-uri, „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ şi „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“ (vezi notele 3-4)!

Dar, Radu Tudor nu s-a mai dumirit, între timp, ca să revină la concepţia lui anterioară, aglutinată timp de 15 ani de presă, şi, deşi îi consideră „pe ţigani mai periculoşi decât ungurii“, a devenit, paradoxal, un apărător şi un propagandist al problemelor ţiganilor! De fapt, vă rog să remarcaţi că atât postul Antena 3, îndeosebi prin emisiunea lui Mihai Gâdea, „Sinteza zilei“, cât şi Antena 2, sau Antena 1, care face alte emisiuni cu ţiganii manelişti, au devenit tribune de propagandă ţigănească. Probabil, vor să pară obiectivi şi să contracareze faptul că, pe de altă parte,Jurnalul  Naţional – care aparţine tot trustului INTACT – a declanşat, prin lunile februarie-martie a.c., o campanie de strângere de semnături pentru a susţine ceea ce eu am susţinut de peste 10 ani: eliminarea făcăturii „rom/rrom“ şi utilizarea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“. E-adevărat că mi-au făcut favoarea de a sublinia că, în studiul «Cuvantul „rrom“, o agresiune axiologica», publicat în septembrie 2005 (vezi nota 2), avertizasem opinia publică asupra consecinţei pernicioase a acceptării făcăturii „rom/rrom“: denigrarea României prin introducerea deliberată a confundării românilor cu ţiganii.

Şi ungurii şi ţiganii sunt aproape la fel de periculoşi, dar fiecare minoritate etnică în alt registru: ţiganii prin tropismul criminogen şi prin explozia demografică, iar ungurii prin caracterul revanşard şi rasismul lor funciar. Totuşi, ungurii sunt cei mai periculoşi fiindcă sunt mai organizaţi, sunt o naţiune constituită şi au un stat, Ungaria, care îi sprijină: vezi inclusiv acţiunile lor din 5 sept. 2009, privind secesiunea aşa-zisului Consiliu „Naţional“ Secuiesc, deşi secui declaraţi la ultimul recensământ mai sunt vreo 250! Şi ţiganii au început să se organizeze internaţional cu ajutorul unor instituţii „europene“, dar de sorginte mondialistă, care au interesul să submineze suveranitatea Românei ca stat şi omogenitatea etnicităţii şi ortodoxismului poporului român – probabil cel mai omogen popor din Europa, dacă nu şi din lume, sub aceste două dimensiuni. În acest scop se folosesc, într-adevăr, cum remarcase cineva, de reprezentanţii minoritari infiltraţi pe diverse paliere ale sistemului de conducere a ţării.

Un exemplu elocvent este Viorel Hrebenciuc. Acum 4-5 ani, când moghiorii reluaseră, în stilul lor zgomotos şi emfatic, campania de propagandă  pro-secesionistă şi se punea problema ca statul român să  le interzică să-şi mai cânte imnurile lor fasciste şi revanşarde, maghiarii au pretins că ei le cântă în bisericile lor ca „psalmi“ (!). Hrebenciuc le-a „cântat“ şi el, în strună, spunând – cum s-a văzut la televizor – că „nu au decât să le cânte, dacă sunt psalmi“ (sic). Evident, asocierea lor cu psalmii este un truc hungarist, menit să le permită această propagandă insidioasă, după cum bisericile lor „istorice“ nu sunt decât focare de neorevizionism, spirit revanşard  şi neofascism – forme de agresiune antiromânească, protejate, evident, de oficialii alogeni infiltraţi la Putere.

De exemplu, recent, Evenimentul zilei titra „Extremism maghiar pe banii statului roman“. Or, aici, vinovăţia aparţine guvernanţilor, căci asemenea manifestare – Tabără a Tineretului Maghiar – este la a cincea ediţie, iar propaganda insidioasă privind „graniţele, drapelul şi imnul Ţinutului Secuiesc“ a atins culmea pericolului, inflamându-i pe toţi românii patrioţi, mai puţin pe cei trădători. [Între timp, scandalul cu aşa-zisul „drapel secuiesc“ a atins dimensiuni europene]. S-a observat corect că minoritarii se infiltrează în instituţiile de conducere, chiar la cel mai înalt nivel. De altfel, şi eu am subliniat în mai multe articole că „xenocraţia conduce România“. Acesta-i aspectul esenţial şi nu trebuie să creăm confuzii de genul că „ţiganii îi incită pe unguri“. Dimpotrivă, ungurii îi întărâtă pe ţigani, prin intermediul organizaţiilor controlate de Fundaţia Soros pentru o societate deschisă; evident, „deschisă“ la agresiunile acestei fundaţii, care nu este decât o organizaţie de spionaj pe multiple planuri.

 

Interzicerea urgentă a vocabulei „rom/rrom“

şi utilizarea exclusivă a cuvântului „ţigan“

Ca atare, solicit tuturor ziariştilor, publiciştilor, redactorilor şi vorbitorilor din audio-vizual (fie ei angajaţi sau invitaţi în emisiunile date pe posturile radio-TV), atât celor oneşti, dar care nu au suficient curaj, cât şi celor mercenari, dar care trebuie să dea dovadă de prevedere – căci, iată ce le aduce viitorul: indezirabilul statut internaţional de ţigan! –, să elimine imediat vocabula „rom/rrom“ şi derivatele sale şi să folosească exclusiv cuvântul atestat istoric şi ştiinţific, „ţigan“. Pentru că, ne-am convins cu toţii, deja, pe de o parte, impunerea perfidă a utilizării ei ne-a adus prejudicii incomensurabile, iar, pe de altă parte, sunt tot mai multe argumente care susţin ideea unei conspiraţii concertate ca, inclusiv prin intermediul vocabulei „rom“, românii să fie consideraţi ţigani, iar România ţara ţiganilor [40] – în care, pe lângă drepturi fără obligaţii, să li se dea, eventual, şi un „stat“ (!). Dacă toţi vom utiliza numai cuvântul „ţigan“, legea de înfiinţare a aşa-zisului Consiliu „Naţional“ (!) pentru Combaterea Discriminării devine caducă – mai ales că respectivul Consiliu este ilegitim [41] –, iar acesta va trebui să fie desfiinţat automat, făcându-se, astfel, un mare serviciu ţării, inclusiv prin economii bugetare.

Una dintre concluziile logice ale demonstraţiei pe care am făcut-o, alături de ceilalţi, este că inclusiv Consiliul „Naţional“ pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) este o formă instituţionalizată de mişcare a satanismului, deoarece, am arătat, el inversează valorile, îndeosebi pe cea mai importantă: democraţia, puterea majorităţii, este înlocuită cu dictatura minorităţilor; este cea mai perversă şi mai periculoasă formă, de până acum, de agresiune antiromânească, instituită de nişte lichele politice conducătoare, întrucât are ca efect autodistrugerea naţională. Evident, C.N.C.D. este condus de un maghiar. Ca dovadă a părtinirii condamnabile de care dă dovadă C.N.C.D. este şi modul, deja notoriu, cum l-a tratat preferenţial pe premierul Tăriceanu, care declarase, ritos şi discriminatoriu, dar absolut întemeiat: „romii comit toate infractiunile posibile, de la talharie si prostitutie pana la jafuri organizate si trafic de droguri“ [42]. Aici, însă, el nu mai făcea discriminare etnică, ci făcea o „afirmaţie politică“ – ca să uzez de sintagma cu care se apărase Kelemen Hunor, care pretinsese că „retrocedarea a un milion de hectare în proprietatea maghiarilor echivalează cu a doua ocupare de ţară în Ardeal“ [43].

Dacă  toţi, în toate mass media, în toate buletinele de ştiri, în toate cuvântările şi textele politicienilor, politologilor, istoricilor, sociologilor, analiştilor şi ale altora, vom utiliza numai cuvântul „ţigan“, vom combate cu succes agresiunea axiologică, făcută concertat, contra României inclusiv prin vocabula „rom“ şi vom face o breşă importantă, prin care vom contracara presiunile organismelor internaţionale, care ne-au înlănţuit sub pretextul „corectitudinii politice“ în vederea evitării „discriminării“. Situaţia creată de ţigani în Italia, în Franţa, Anglia, Germania, Suedia etc. şi accentuarea atitudinii antiromâneşti de către guvernul italian ne oferă ocazia şi motivul interzicerii categorice atât a utilizării vocabulei „rom/rrom“, cât şi a respingerii oricăror presiuni internaţionale sub pretextul pretinsei „discriminări“. În fond, ştiinţa se face prin comparaţie, adică prin discriminare, prin distingerea între caracteristicile obiectului studiat.

 

Îmbogăţirea „culturii“ ţigăneşti prin cerşetorie

Ziariştii şi analiştii nătărăi, obedienţii din politica românească sunt, se pare, nişte bieţi copii în materie de denigrare a României prin acceptarea slugarnică a impunerii vocabulei „rom“ de către instanţele politice europene.

Aspectelor „culturii“ ţigăneşti, relevate în materialele anterioare (mai ales în „Ţiganii – o iminentă bombă politică“), li se adaugă unul nou de către gândirea „suverană şi infailibilă“ a unor judecători ai Curţii de Casaţie a Italiei. Iar judecători italieni sunt mai „infailibili“ decât cei români, fiindcă se originează, fireşte, în „infailibilitatea papei“!

Cum-necum, presa română ne crea frisoane prin această ştire difuzată,  în 29 noiembrie 2008, de Agenţia Mediafax, preluată de la AFP: „Decizia 44.516 a Curţii de Casaţie clasează o hotărâre a Curţii de Apel din Neapole, care a condamnat la cinci ani de închisoare o mamă dintr-o familie romă care cerşea pe străzile oraşului Caserta, la nord de Neapole, cu un bebeluş în braţe şi un copil în vârstă de patru ani alături. Potrivit judecătorilor Curţii de Casaţie, acuzaţia de sclavie nu poate fi reţinută împotriva mamei, deoarece ea nu face parte dintr-o bandă de exploatare a minorilor, ci „cerşea din cauza sărăciei“. Pe de altă parte, ea nu făcea acest lucru decât între orele 09.00-13.00, oferindu-i astfel un minim de liberate copilului său». Oare judecătorii ăştia sunt chiar tâmpiţi?! Ce „minim de libertate“ putea oferi ţiganca puradeilor ei, unul de patru ani şi altul de câteva luni?! I-a lovit insolaţia soarelui meridional pe respectivii judecători?!

Culmea idioţeniei abia acum urmează: «Potrivit judecătorilor Curţii de Casaţie, care a reţinut împotriva mamei numai acuzaţia de rele tratamente aplicate copilului, nu se pot „incrimina comportamente care intră în tradiţia culturală a unui popor“». Aici, cuvântul  „comportamente“ se referă în mod expres la cerşetorie! Şi articolul continuă: «În prima instanţă, Mia, mama de etnie romă, a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru „sclavie“ şi „rele tratamente“ aplicate copilului său. În apel, pedeapsa a fost redusă la cinci ani, deoarece nu a fost menţinută împotriva ei decât acuzaţia de sclavie.La Padania, cotidianul partidului antiimigraţie Liga Nordului, titrează, sâmbătă, pe prima pagină: „Judecătorii trimit copiii romi la cerşit“. Barbara Saltamartini, membru al comisiei pentru drepturile copilului a Poporului Libertăţii, de centru dreapta, citată sâmbătă de Corriere della Sera, s-a declarat indignată că judecătorii consideră „copiii romi ca fiind copii din zona a doua“» [44].

Chiar dacă, în esenţă, prin articolele din cele două publicaţii italiene se dezavuează expres decizia judecătorească respectivă, totuşi, în citatele redate mai sus se ascund câteva greşeli, în ordinea logică şi morală, care condamnă, implicit, o dată mai mult, gândirea „infailibilă“ a judecătorilor.

1) Aprecierea ţiganilor ca fiind de categoria a „doua“ îi menţine în condiţia de paria, iar, prin asta, judecătorii în cauză contravin flagrant normelor europene.

2) Considerarea cerşetoriei ca o dimensiune a „culturii“ ţigăneşti constituie o contradictio in adjecto, prin care, de fapt, este negat, expressis verbis, însuşi dreptul la fiinţare al „culturii“ respective. Într-adevăr, în cultura tuturor popoarelor, munca şi cinstea, corolarul ei, fac parte din patrimoniul cultural, moral şi economic, iar nu cerşetoria şi corolarul ei, necinstea, hoţia. Deoarece, cu mici excepţii, cerşetoria este o formă de furt, o modalitate prin care sunt escrocaţi oamenii apelându-se la sentimentul lor de milă creştină.

3) Admiterea de către judecători respectivi a cerşetoriei ca parte a tradiţiilor culturale ale ţiganilor revine la a spune că judecătorii completului în cauză le refuză ţiganilor orice demnitate, decizia îi exclude, practic, din rândul popoarelor şi îi menţine, realmente, la nivelul de paria umanităţii! Dacă n-ar fi funciarmente hoţi, necinstiţi prin „tradiţia culturală“ a lor, ţiganii înşişi – în primul rând liderii lor – ar fi trebuit să refuze decizia Curţii de Casaţie a Italiei ca profund jignitoare. Dar, evident, ei se complac în această promiscuitate nu doar morală şi o acceptă cu seninătate fiindcă nu au demnitate, nu au cultură, nu au limbă, nu au decât nişte minime obiceiuri – nu „tradiţii“! – rudimentare, primitive, din cauza cărora intră, iremediabil şi definitiv, în conflict cu toate popoarele în interiorul cărora se infiltrează. Cât despre liderii lor, fariseismul lor este deplin, catalizat de cleptotropismul funciar al etniei: intenţia lor este să fure cât mai mult din fondurile europene sau autohtone destinate organizaţiilor înfiinţate pentru integrarea ţiganilor. Întrucât unii dintre liderii lor sunt, totuşi, cât de cât instruiţi – fireşte, ca sociologul ţigan Nicolae Gheorghe, şi nu ca Bercea Mondialu’, numit preşedintele ţiganilor prin voinţa suverană a „regelui“ ţiganilor, Florin Cioabă –, fariseismul lor este cu atât mai reprehensibil.

4) Apoi, prin folosirea vocabulei „rom“, oprobiul public se extinde, ilicit, şi asupra românilor. Căci, de la „romi“ la „români“  – scris „romani“, fără diacritice  – nu e decât un pas. Pe care, se ştie, presa italiană şi cea internaţională l-au făcut.

5) În sfârşit, mai semnalez o particularitate a acestei agresiuni axiologice: este regretabil faptul că presa italiană nu a dovedit discernământul necesar în a face discriminarea între români şi ţigani folosindu-se chiar de grafia corectă a celor două denominaţii. Deşi pe români îi indică prin cuvântul „romeni“, pe ţigani  îi indică tot prin făcătura „rom“ [45] şi nu prin „ţigan“, ţigănesc“ – adică prin zingaro, zingaresco, cuvintele consacrate în limba italiană şi încă existente în dicţionarele lor! De ce oare? Doar pentru a denigra, a devaloriza deliberat România!

De aceea, apelez, pe această cale, la ziariştii italieni şi, în mod expres, la Guvernul Italiei, să dovedească onestitate şi respect faţă de România şi poporul român cel puţin în această  problemă, uşor de soluţionat: să elimine din limbajul lor făcătura „rom“ şi să o folosească denumirea normală, de zingaro – deoarece la ei nu s-a născocit un C.N.C.D., ca în România condusă de nişte netrebnici slugarnici, şi nu are cine să facă presiuni asupra lor ca să utilizeze exclusiv măgăria „rom“! Apoi, am văzut, Guvernul Italiei dovedeşte fermitate în apărarea suveranităţii ţării şi a securităţii poporului italian şi ia măsurile represive necesare şi întemeiate contra ţiganilor fără să se lase intimidat de ceea ce va zice Uniunea Europeană!

Dar, oricât ar fi de „miopi“ – căci exigenţele limbajului academic mă împiedică să le zic perfizi – judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei care au dat respectiva decizie, nu se poate spune că nu citesc ziarele. Or, iată ce scrie La Repubblica, ştire postată pe site-ul ziare.com, sub titlul „Cerşetorii români din intersecţii, o afacere de 100.000 de euro pe zi“: „În Milano sunt mai mult de 3.000 de cerşetori români. Ei vin de la Constanţa, Craiova, Timişoara şi Oradea, plecând înspre Italia în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, disperaţi că nu-şi mai pot plăti creditele pe care le-au contractat în ţară.

Unul dintre şefii unei bande care controlează cerşetorii este Pomak Saban, de 69 de ani, din Constanta. El controlează peste 300 de cerşetori pe care îi mută între Europa de Est şi Milano. Fiecare cerşetor câştigă, în medie, între 50 şi 80 de euro pe zi, bani pe care la sfârşitul zilei îi predă unuia dintre membrii bandei pentru a primi, în schimb, cina care constă, de obicei, într-un sandwich, o pungă de chipsuri sau două ouă fierte. Aşa se întâmpla în sud-vest, la periferia oraşului Milano, dincolo de capătul linei 14 din zona Lorenteggio. Şi săptămânal sosesc din ce în ce mai mulţi români“  [46].

Aşadar, ţiganca Mia, în mod categoric, „face parte dintr-o bandă de exploatare a minorilor“ – ceea ce judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei au refuzat să vadă şi să dea decizia corectă, aşa că au dat-o pe aceea scoasă din minţile lor tumefiate: cum că „cerşetoria intră în tradiţia culturală a ţiganilor“! Cum se mai poate califica această decizie altfel decât aberaţie?! Se mai poate spune, însă, că au dat-o în mod deliberat, pentru a stârni şi mai mult ura – întemeiată! – contra ţiganilor, care, apoi, să fie transferată contra românilor, cu care sunt echivalaţi, în mod la fel de tendenţios, ţiganii [47].

 

Liviu Ţipuriţă infirmă aberaţia Curţii de Casaţie a Italiei

Această  aberaţie a judecătorilor Curţii de Casaţie a Italiei avea să  fie infirmată de filmul documentar This World, al producătorului şi regizorului de origine română Liviu Ţipuriţă, prezentat de B.B.C., în 2 septembrie a.c. [48], cu referire expresă inclusiv la situaţia ţiganilor din Spania şi Italia şi la politica represivă – repet, întemeiată! – a statului italian faţă de ţigani. Acest film documentar a fost comentat pe site-ul 9AM, sub titlul cel mai adecvat, excluzând, fireşte, folosirea vocabulei „rom“: „BBC: Copiii de romi din Romania fura ca sa le duca parintilor bani de vile“: „În toată Europa, mii de copii romi sunt forţaţi să fure şi să cerşească în stradă. În faţa acestui fenomen, poliţiştii sunt neputincioşi. Ce fac părinţii cu banii furaţi? Construiesc vile fabuloase“ [49]. În Cotidianul, în comentariul său, Izabela Niculescu denaturează realitatea, prin titlul „BBC: Infracţiunile romilor români sunt produsul unei societăţi care îi respinge“ şi se contrazice singură remarcând: „Documentarul This World, a cărui miză este aceea de a-i privi pe minorii romi care fură ca produs al unei culturi a crimei şi al unei societăţi care i-a abandonat, (…)“ etc. [50]. Deci, deşi i se dă, „mură-n gură“, miza – ca premiză –, autoarea nu-i în stare să facă o analiză corectă a realităţii, ci doar una inversată; de aceea, sunt tentat să cred că a făcut-o deliberat. Astfel de articole imbecile nu pot să dispară din presa noastră atâta vreme cât sunt scrise de „fătuci culturale“ sau de propagandişti ai organizaţiilor ţigăneşti, cum pare a fi această Izabela Niculescu. Chris Beddoe, citat de James Murray în Sunday Express, comentând infracţiunile comise de copiii ţiganilor, se exprimă în acelaşi sens cu „miza“ filmului lui Liviu Tipurita: „They are groomed for a life of crime almost from birth“ – „Sunt formaţi pentru o viaţă de criminal aproape de la naştere“ [51].

Dar, de vreme ce puradeii ţiganilor sunt „produsul unei culturi a crimei“  – şi, realmente, sunt un astfel de produs, după cum au remarcat inclusiv aceşti analişti britanici –, societatea nu poate să îi abandoneze în nici un fel, cel puţin pentru faptul că trebuie să încerce să îi supravegheze ca să îşi prezerve o minimă securitate publică, a cetăţeanului agresat de ţigani pe stradă, în locuinţă, în mijloacele de transport în comun etc. Societatea românească totdeauna s-a străduit – şi, îndeosebi, în anii Socialismului – să îi integreze tocmai pentru a nu fi un pericol social, cum au devenit acum, în Capitalismul-de-acumulare-primitivă, ca urmare a aplicării politicii „statului minimal“ de către toate partidele care au guvernat, nu doar de acelea de orientare neoliberală. Oricum, asta pare să fie „cultura“ dominantă a ţiganilor: „cultura crimei“, incluzând, aici, şi cerşetoria ca formă – aparent benignă – de infracţiune, ceea ce infirmă, din premise, aberaţia Curţii de Casaţie a Italiei. La o asemenea „cultură“ mă referisem şi eu, în studiul „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“, când o descriam decelând, ca dimensiuni definitorii ale „culturii“ ţigăneşti, „cultele“ sale componente: „cultul“ şuţului, al şmenarului, al puşcăriaşului, al „bişniţarului“, al şmecherului cu „alba-neagra“ etc. (vezi nota 55) – adică numai comportamente criminale sau atitudini criminogene. Faptul că nu am definit-o, şi eu, acolo, drept «„cultura“ crimei» a fost doar pentru a nu-i incita, inutil, pe cerberii de la C.N.C.D.; dar, iată, definiţia laconică au dat-o britanicii.

E necesar să mai relev un aspect foarte important. «„Cultura“ crimei», funciară acestei etnii şi identificată fără putinţă de tăgadă inclusiv de aceşti analişti britanici, este conţinută, în subtext, în chiar pretenţia ideologilor ţigani, precum sociologul-ţigan Nicolae Gheorghe – reprezentantul lor la O.S.C.E. –, de a li se atribui ţiganilor calitatea de „popor transfrontalier“, sintagmă care sună mai academic decât aceea de „nomad“. Actualmente, chiar dacă nu constituie un popor în înţelesul propriu al termenului, ţiganii sunt grupuri etnice, realmente, transfrontaliere şi ţin cu toată energia la acest statut tocmai din acest motiv: pentru a nu putea fi identificaţi uşor atunci când comit crimele în Italia, Spania sau Anglia, de exemplu, după care „o şterg“ repede în altă ţară, spre a li se pierde urma, mai ales acum, când sunt „cetăţeni europeni“ şi circulă liber în toată Uniunea Europeană! Ei, evident, nu vor să fie chiar deloc identificaţi, de aceea fug din ţară-n ţară, ca „ţiganul cu cortul“! – sau, modernizat, ca „Ţiganul transfrontalier cu Mercedes-ul“!

Un alt aspect, poate autohton, al „culturii crimei“ este şi o situaţie aparent banală: ţiganii nu îşi tencuiesc casele, ci le lasă la „roşu“, deoarece pot să pretindă, ulterior, tot timpul, că sunt încă în construcţie. Motivul?! Conform legislaţiei româneşti, o casă aflată la „roşu“ este neterminată, „în construcţie“, şi, în consecinţă, proprietarul ei nu poate fi obligat să plătească impozit pe locuinţă! Vedeţi, aşadar, că atunci când e vorba să găsească subterfugii pentru eludarea legilor, ţiganii nu mai sunt „inculţi, neinstruiţi, marginalizaţi“ de societate! Nu, ei sunt orientaţi adecvat scopului urmărit: găsirea unor tertipuri pentru a frauda atât statul, cât şi pe românii cu care intră în relaţii de „afaceri“. De altfel, dimensiunea esenţială a acestei «„culturi“ a crimei» este aceea de încălcare deliberată a legilor: ţiganii sunt instruiţi de părinţi şi de propria comunitate să încalce deliberat legile şi să nu se lase prinşi.

Tot în Cotidianul, glosând pe tema filmului lui Liviu Ţipuriţă, Răzvan Ciubotaru îi dă comentariului său un aer lacrimogen prin titlul „Romii îşi bat copiii pentru a fura 12.000 de euro pe lună“, chiar dacă reuşeşte să surprindă mai bine atât ideile realiste ale documentarului lui Liviu Ţipuriţă, cât şi remarcile corecte ale ziariştilor britanici: «Mii de copii romi sunt maltrataţi de părinţi pentru a fura şi a cerşi pe străzile din Italia şi Spania, iar autorităţile nu pot controla acest fenomen, se arată într-un documentar al românului Liviu Tipurita, difuzat de BBC şi comentat pe larg de presa britanică. Filmul arată cum o fetiţă este bătută de mama sa pentru a se duce la furat, după care este urmărită de persoane adulte din clanul respectiv. „Rădăcina problemei se află în România, unde romii se confruntă de generaţii cu discriminarea şi ostilitatea românilor“, comentează BBC, amintind şi de huiduielile spectatorilor români în momentul în care Madonna a vorbit despre discriminarea romilor. „Ne întrebăm ce ar fi gândit Madonna dacă ar fi văzut acest documentar“, se întreabă, însă, cei de la cotidianul britanic Dailly Mirror» [52].

Comentariul B.B.C. este, întrutotul, tendenţios: ignoră situaţia generată de ţiganii din Anglia, reflectată de multe cotidiane britanice – inclusiv de ziarul The Sun, care, din cauza ţiganilor, ne acuza pe noi, românii, că le aducem T.B.C.-ul în Anglia! Aşteptăm momentul, cât de curând, când britanicii îi vor trata pe ţigani la fel ca italienii, irlandezii, francezii ş.a.! Iar Madonna, fireşte, nu putea să gândească altfel, deoarece ea „gândeşte“ cu viscerele, nu cu mintea, fiindcă nu prea are şi acest accesoriu în vestimentaţia ei sumară.

De altfel, cu prilejul comentariilor referitoare la huiduielile adresate meritat Madonnei, ţiganul infatuat – altfel metis! – Mădălin Voicu, „deputatul P.S.D.“, a formulat şi unul dintre rarele sale panseuri corecte, dar privind-o exclusiv pe această individă: „Plus că publicul care vine la astfel de kitsch-uri, pentru că Madonna este produsul unui kitsch american, este de factura asta. Deci eu cred că Madonna este, pe undeva, precum publicul care a venit la ea să o vadă“ [53]. În rest toate afirmaţiile sale din respectivul comentariu (ca, de altfel, şi din celelalte dăţi) sunt total injurioase la adresa românilor – „poporul român este primitiv“ fiindcă a huiduit-o pe Madonna! – sau absolut contradictorii: dacă fanii Madonnei – dintre care unii au fost dezamăgiţi de ea şi au huiduit-o – sunt de aceeaşi factură de „kitsch american“, ca Madonna, atunci opinia lor, exprimată în huiduieli, nu este reprezentativă pentru poporul român, iar România nu este „atipică“: la concertul dat în Bulgaria, Madonna a fost invitată – printr-o inscripţie pusă pe un balon-zepelin – „să plece acasă!“, deşi diva nu s-a mai referit la ţigani, un grup de preoţii bulgari au protestat vehement contra ţinerii concertului, iar, după naufragiul de la Ohrid, câţiva ierarhi au afirmat că „acel naufragiu este pedeapsa divină pentru concertul Madonnei“ [54]!

Cât despre agresarea meritată a ţiganilor în Italia, Franţa, Anglia, Germania, Irlanda etc., este prea de notorietate ca să o mai comentez, dar acest ţigan-parvenit – şi dositor al viorii Stradivarius, pe care cântase taică-su’! – se face că nu o cunoaşte şi insultă poporul român, care încă îl mai suportă. De fapt, comentariile forumiştilor la articolele pe tema ţiganilor şi, în mod expres, la adresa lui Mădălin Voicu, sunt elocvente pentru atitudinea şi starea de spirit – pe deplin întemeiate – ale românilor la adresa ţiganilor, fie ei lideri, lideri-criminali sau hoţi de rând.

E-adevărat că, în România, ţiganii încă nu au început să le fure românilor banii scoşi din bancomate, fiindcă românii au devenit prevăzători după experienţa de „generaţii“, de confruntare cu agresiunile ţiganilor, dar, probabil, şi pentru că bancomatele au camere de luat vederi, iar ţiganii se tem să nu fie identificaţi prompt. Oricum, pe stradă, acolo unde nu sunt camere de luat vederi, smulgerea telefoanelor mobile, a lanţurilor de la gâtul femeilor, a poşetelor etc., furtul din buzunare, violentarea românilor au devenit atât de frecvente încât ne aşteptăm ca românii să treacă la autoapărare eficientă, iar ţiganii agresori să fie linşaţi pe stradă, fiindcă Poliţia este sau neputincioasă sau complice cu ţiganii hoţi. Aşa cum am mai scris, pe lângă marile magazine, cum este la Bucur-Obor, de exemplu, nu ai loc de ţiganii care vând telefoane mobile sau ţigări, iar poliţiştii trec pe lângă ei fără să îi interpeleze sau chiar să îi aresteze imediat, deşi ştiu că respectivele telefoane mobile sunt, toate, de furat.

Dar nu trebuie să ne întrebăm dacă judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei, după ce ar fi văzut respectivul documentar, ar mai fi scris aberaţia cum că „cerşetoria intră în tradiţia culturală a unui popor“! Evident că tot ar fi scris-o, căci ei cunoşteau adevărata situaţie despre ţigani din rapoartele Poliţiei şi din mass media italiene.

Cum se ştie, însă, în multe state europene cerşetoria se condamnă  cu închisoarea şi, implicit, cu restrângerea dreptului la libera circulaţie. Cel puţin, în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor a plantat pe străzi panouri şi a difuzat afişe în care se arată că cerşetoria trebuie reprimată, măcar prin îndemnarea cetăţenilor să refuze să dea bani cerşetorilor! [E-adevărat, această acţiune a durat doar cîteva luni. La cîtva timp după decizia judecătorilor italieni, respectivele panouri au fost scoase].

 

Liderii ţiganilor vor înlocuirea lui „rom“ cu „indirom“!

Aşa cum am mai precizat, variantele anterioare ale studiului „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“  au fost publicate în diverse reviste, între 2005-2007, iar, în 2008, în Neamul Românesc [55]. Dar, încă de anul trecut, trimisesem acest studiu spre tipărire şi altor organe centrale de presă, de mare tiraj, care, însă, nu au dat curs solicitării mele.

Doar Jurnalul Naţional s-a folosit de un pasaj – dar abia în numărul din 16 martie 2009 –, pentru a-şi susţine campania iniţiată în sensul propunerii pentru care eu militasem de peste un deceniu, iar senatorul P.R.M. Gheorghe Funar şi senatorul P.S.D. Adrian Păunescu înaintaseră, anul trecut [adică în 2008], tot în acest scop, un proiect de lege respins de Parlamentul ticăloşit: eliminarea făcăturii „rom“ şi utilizarea exclusivă a cuvântului „ţigan“. [Ulterior, adică în noiembrie 2010, aceeaşi propunere avea să fie făcută – cu aer de originalitate – de către deputatul P.D.L. Silviu Prigoană!]. E-adevărat că autoarea materialului face trimitere la articolul meu publicat în 2005: «Sociologul Vasile Zărnescu consideră că folosirea termenului „rom“ constituie un atentat la imaginea României şi atrage atenţia că, pentru străini, între a vorbi în limba „romanes“ şi a vorbi „romanes-te“ nu este nici o diferenţă semnificativă, având în vedere că multe documente nu au diacritice» [56].

Dar, prin primăvara acestui an, în urma unor noi crime comise de ţigani în Italia, s-a reluat viguros presiunea contra ţiganilor de acolo şi, prin tranzitivitate politică, implicit, contra românilor şi, în genere, a României – aşa cum se relevă şi în retrospectiva sumară de pe site-ul 9AM [57]. Întrucât această denigrare a ţării devenise absolut demonstrabilă şi pe deplin condamnabilă, analistul Moise Guran a promis, atunci, în emisiunea sa de la Antena 3, ca una dintre formele sale de protest contra acestei situaţii, că «nu va mai pronunţa cuvântul „rom“, ci exclusiv „ţigan“». Să vedem cât îl va ţine curajul şi dacă, cumva, C.N.A. şi C.N.C.D. vor avea tupeul să îl amendeze!

Este reconfortant să constat că, totuşi, în ultimele luni, şi pe alte posturi TV atât invitaţii, cât şi moderatorii au reînceput să rostească tot mai frecvent cuvântul „ţigan“, dar îl alternează, tot mai rar, cu vocabula „rom“ – ca prin anii 2000-2003, cum am relevat în studiile mele din 2005-2006 pe tema ţiganilor [58]. Intercalarea făcăturii „rom“ o mai fac, evident, pentru că au ajuns să se teamă de penalizările C.N.A.-ului şi C.N.C.D.-ului, două instituţii inutile şi bugetivore. Ceea ce denotă că militantismul meu privind eliminarea făcăturii „rom/rrom“ şi al altora care l-au acceptat şi susţinut – precum cei sus-menţionaţi – a început să dea roade. Aştept momentul când toţi cei din mass media vor proceda cum am propus în urmă cu 10 ani: să pronunţe toţi, totdeauna, numai cuvântul „ţigan“.

Între timp, se pare că unor lideri ai ţiganilor – chiar dacă nu au citit toate variantele studiului meu, dar au intrat în panică remarcând campania tot mai virulentă dusă contra lor în presa străină şi internă – a început, totuşi, să le mai vină mintea la cap şi au avut în vedere sugestia mea de a-şi schimba „numele“ etniei, conştienţi că a devenit un demers necesar. Dar nu au acceptat una dintre propunerile avansate de mine, de exemplu, să-şi zică, „gerrmani“ (care le era cea mai utilă), ci au recurs tot la o făcătură: să-şi zică „indiromi“ [59]! E un hibrid caraghios şi inacceptabil pentru noi, întrucât tot se menţine vocabula „rom“. Chiar „împăratul“ ţiganilor, Iulian, a calificat-o drept o idee „năstruşnică“, deşi ţiganul-cu-pretenţii Mădălin Voicu – care este şi „preşedintele de onoare al tuturor ţiganilor“, nu ca Bercea Mondialu’, care este doar preşedinte şi sferto-analfabet [60] – o susţine, adăugând, în stilul său ipocrit-pervers, tot felul de aberaţii [61]. Pentru a realiza un compromis provizoriu, eu le propun termenul „indiţigan“, ca fiind cel mai potrivit, deocamdată! Sau, dacă nu se supără indienii, să-şi zică „neoindieni“!

 

Un  lingvist ţigan cinstit „se dă pe brazdă“

Referitor la denumirea aleasă deliberat cu scop denigrator, „rom/rrom“, elocvent este faptul că, de exemplu, unul dintre ţiganii cercetători ai problemei, Lucian Cherata, în revista Lamura, atestă că vocabula „rom“ nu este reprezentativă pentru a se denumi etnia şi, în nici un caz, pentru a consemna echivalenţa cu denominaţia „bărbat“ în unele argouri ţigăneşti – cum pretind, în majoritatea lor, ideologii ţiganilor. Practic, el denunţă, implicit, această pretenţie arătând că particula „dom/lom“ desemnează, preponderent, calitatea de „domn, stăpân (al casei), bărbat, soţ“. Şi conchide: „Considerăm că lămurirea etimologiei cuvintelor ţigan şi rom (rrom) prezintă o importanţă specială atât în plan ştiinţific, cât şi în plan social, prin folosirea corectă a lor şi eliminarea confuziilor de orice fel. Prin acest demers se redă ţiganilor apelativul lor istoric (ţigan) cu semnificaţia lui corectă şi rămâne cu sensurile iniţiale cel de-al doilea apelativ (rom/rrom), în înţeles mai restrâns, acela de identificare la nivel familial şi comunitar“ [62].

Evident, ultima frază, referitoare la „cel de-al doilea apelativ (rom/rrom)“, nu constituie decât o concesie – contradictorie, în esenţă – făcută liderilor ţigani agresivi, susţinători ai făcăturii „rom“, deoarece, cum se ştie, „la nivel familial şi comunitar“ ţiganii se apelează între ei exclusiv prin cuvântul istoric ţigan! Când se ceartă sau chiar când se apelează între ei, nu-şi zic „Băi, romule!“, ci „Băi, ţigane!“ Elocvent pentru acribia ştiinţifică actuală a lui Cherata este şi faptul că e singurul dintre ţiganii care îl citează pe istoricul George Potra, unul dintre reputaţii cercetători, din etapa interbelică, ai problemei ţiganilor. Mai mult, în tot articolul său, Lucian Cherata scrie, consecvent şi cinstit, „ţigani“, limba „ţigănească“ etc., şi nu vorbeşte de „romi“, „limba romani/romali/romanes“. De aceea, este cu atât mai regretabilă atitudinea unuia, Florin Stama, care, în recenzia unei cărţi a lui Cherata, scrie – la fel de consecvent, dar necinstit – despre faptul că autorul ar vorbi despre „poporul rrom“, „cultura rromani“. E-adevărat că, în anii anteriori, Cherata scrisese, şi el, „Gramatica limbii rromani“, „Dicţionarul limbii rromani“ etc., dar se vede treaba că, între timp, s-a dumirit că nu există nici o limbă „rromani“, ci doar „limba ţigănească“. Dan Lupescu, directorul fondator al revistei Lamura, în Cuvântul înainte la cartea recenzată, se vrea mai neutru, mai „echidistant“, şi scrie: „…rromi, conform denumirii oficiale, ţigani, după cum sunt îndeobşte cunoscuţi“ [63]. „Echidistantă“ sau neutră, tot atitudine ipocrită, neştiinţifică şi antiromânească se cheamă că este! Chiar dacă se face trimitere la o poziţie „oficială“ – căci, atâta vreme cât „oficialii“ au fost unii ca exponenţii „sistemului ticăloşit“ Andrei Pleşu şi Petre Roman, nu înseamnă că au adoptat o poziţie ştiinţifică, ci doar una politică, prin care şi-au dovedit lichelismul deplin faţă de organismele internaţionale.

Ca atare, sunt nevoit – întru apărare – să-l citez şi pe Fănuş Neagu, prezent tot în acest număr din Lamura, pe pagina întâi, în stilul său frust: „S-au adunat în cete indivizi însetaţi de putere – infatuaţii fără operă, curviştinele regalist-fandosite, fătucile culturale şi amanţii cu predispoziţii homo, tot atât de talentaţi ca piciorul scaunului ăstuia, dar infinit mai inculţi, care urăsc România cu înverşunare, domesticiţi la limba română de nişte vânători de şoareci care se cred intelectuali“!

 

Atitudinea inerţială  şi obedientă a comunităţii sociologilor

Oricum, trebuie să admitem că am depăşit un obstacol şi am dobândit un mare succes în consens cu demersul meu: înşişi capii ţiganilor admit, acum, că vocabula „rom/rrom“ denigrează România şi vor să o înlocuiască! Această atitudine pozitivă este de natură să îmi aducă satisfacţii morale şi profesionale, întrucât este, în fond, şi un succes al militantismului meu în această polemică, în care, după cunoştinţa mea, am acţionat – până de curând – singur contra propagandei insidioase a ţiganilor. Dintre ziarişti, am fost sprijinit, tacit, de Victor Roncea şi, în mod expres, de Dania Dimitriu – la care, evident, trebuie să-mi exprim recunoştinţa faţă de editorii care mi-au publicat studiile: Marian Oprea – directorul revistei Lumea Magazin, Marius-Albin Marinescu – directorul revistei Justiţiarul, Ilie Neacşu – directorul revistei SANTINELA, regretatul cărturar şi mare patriot Artur Silvestri – fondatorul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu.

Într-adevăr, de la Congresul de sociologie din decembrie 2000, în volumul căruia mi s-a tipărit studiul „Ubicuitatea războiului axiologic“ [64] – în care avertizam, pentru prima dată în mod public, asupra pericolului degradării imaginii României prin acceptarea făcăturii „rom/rrom“ –, nu am mai întâlnit o altă poziţie de respingere din partea sociologilor a acestei maşinaţii. Dar, dacă bulibaşii reprezentativi ai ţiganilor au acceptat că trebuie să renunţe la făcătura „rom“, de ce, atunci, unii din „comunitatea sociologilor“ încă se mai cramponează de această vocabulă agresivă şi o folosesc în textele lor, chiar programatice?! Mai ales că, din păcate, printre promotorii acestei denigrări şi, evident, printre vectorii vinovaţi de comiterea acestei agresiuni axiologice se află chiar sociologii care cules datele, au redactat şi coordonat opul [65] publicat, în 1993, de Editura Alternative (unde chiar denumirea editurii este greşită: cuvântul alternativă este defectiv de plural, pentru că nu există „alternative“ – căci alternativa este una singură! –, ci doar variante, posibilităţi). În fond, lucrarea constituie, din premise, o falsificare a realităţii, deoarece, conform unor informaţii care îmi parveniseră în vremea redactării respectivei „cercetări“, multe chestionare sau interviuri au fost completate „din burtă“ de către operatorii de anchetă. Or, asemenea practici induc serioase suspiciuni atât privind corectitudinea celorlalte date introduse în lucrare, cât şi, mai ales, validitatea interpretărilor şi concluziilor. Deci, lucrarea nu prezintă relevanţă ştiinţifică, ci este doar o lucrătură antiromânească. Apoi, deşi pe copertă scrie mare şi colorat „ŢIGANII între…“, în toată lucrarea respectivă, de 257 pagini, se vorbeşte despre „romi“ şi doar de trei-patru ori se foloseşte cuvântul „ţigan“: acolo unde se reproduce limbajul interlocutorului român intervievat (de ex., în pag. 178, 188, 190). Ca atare, însuşi titlul cărţii denotă ipocrizie şi încălcarea deontologiei: pe copertă se vorbeşte despre ţigani, iar în interior dai de „romi“. Ca să nu mai vorbesc despre faptul că lucrarea nu prezintă nici o bibliografie a problemei!

Acum, în acest context favorabil determinat îndeosebi de radicala poziţie anti-ţigănească Italiei, o acţiune eficientă ar fi ca toţi care activează în mass media să utilizeze exclusiv cuvântul „ţigan“. În această situaţie, nu vor mai putea fi amendaţi de nimeni, iar C.N.C.D. ar deveni caduc şi ar trebui desfiinţat! Mai ales pe aceste vremuri de criză, de penurie pecuniară la bugetul „consolidat“ al statului!

Totodată, cred că ar fi cazul să apelăm la guvernele Italiei, Franţei, Angliei, Spaniei etc. să încerce să determine presa lor să nu mai folosească în materialele de presă vocabula „roma“ pentru a-i indica pe ţigani, ci pe cele consacrate istoric şi ştiinţific în limbile respective: tzigane, gypsy, zingaro, zigeuner etc. Ar fi şi un pas în a dovedi că aceste guverne respectă, cât de cât, România şi poporul român. Fireşte, cu atât mai mult este de datoria sociologilor români – care, întâmplător sau nu, s-au situat la începuturile curentului prin care s-a lansat făcătura „rom“ –, ca, acum, să militeze pentru înlăturarea acestei impardonabile greşeli, care concură la devalorizarea României şi, în genere, a limbii române şi a românismului – care constituie valori ale Patrimoniului Naţional.

31 octombrie 2009
 
 

 

NOTE

1) Vasile I. Zărnescu, Ubicuitatea războiului axiologic, în volumul coordonat de Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir, Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pag. 900-901.

2) Idem, «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», în LUMEA Magazin (nr. 9/2005, pag. 10-11, http://ro.novopress.info/?p=598), reluat, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, în Justiţiarul (din 14 septembrie 2005, pag. 7-8).

3) Idem, „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“; în revista SANTINELA, nr. 11/2006, pag. 4-6, http://www.strajerii.ro/SANTINELA011.pdf, adus la zi, după un an, sub acelaşi titlu, pe site-ul http://ro.altermedia.info/minoritati/innegresc-tiganii-imaginea-romaniei_7929.html.

4) Idem, „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/tiganii-o-iminenta-bomba-politica_8220.html#more-8220.

5) Victor Roncea, Cum au devenit românii romi, în Ziua, nr. 4095, 24 noiembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=229814&data=2007-11-24, şi pe http://ro.altermedia.info/minoritati/romania-in-plin-razboi-axiologic-cum-au-devenit-romanii-romaniromitigani_7955.html). Pentru alte detalii, cf. Victor Roncea, „Ayatollahul Băsescu, anti-semit şi anti-român“, în Ziua,  nr. 3823, 8 ianuarie 2007, http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-01-08&id=213794. Similar, vezi şi: Iulia Popovici, „Cum au devenit ţiganii o temă“, în Ziua, nr. 4025, 4 septembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=226157&data=2007-09-04 .

6) Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională. Editura Bravo-Press, 1996, pag. 11-13. Vezi şi: Corneliu Filip, doctor în istorie, „Ţiganii sau romii – problemă a României sau a Europei?“, în Evenimentul, http://www.evenimentul.ro/articol/iganii-sau-romii-problema-a-romaniei-sau-a-europei.html; Delia Radu, „Romii – un nou serial BBC“, pe http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/06/050622_romi_repere_istorice.shtml;Florian Bichir, Mircea Marian, „Marele eşec al integrării rromilor“, în Evenimentul zilei, nr. 5027, 7 noiembrie 2007, http://www.evz.ro/article.php?artid=329723; Chris Nickson, „Roma (Gypsy) Music Overview“, pe http://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/genre/content.genre/roma__gypsy__music_778; „Ţiganii – o poveste“, pe http://www.ziare.com/?ziare=details&a_id=170158

7) William V. Bangert, S.J., Istoria iezuiţilor, Editura Ars longa, Cluj-Napoca, 2001, pag. 383-384 şi 442-448. Vezi şi Florian Bichir, Mircea Marian, supra, nota nr. 6.

8) Florentina STOIAN , „Ursarii şi căldărarii s-au certat la Olimpiada de rromani“ , în Adevărul, nr. 4865, 27 febr. 2006; http://www.adevarul.ro/articole/ursarii-x15f-i-c-x103-ld-x103-rarii-s-au-certat-la-olimpiada-de-rromani/176000

9) Marius Niţu, „Ţigăneala ne-a mâncat mămăliga“, în Adevărul, 19 nov. 2007, http://www.gandul.info/puterea-gandului/tiganeala-ne-mancat-mamaliga.html?4237;1043221

10) *** „Putin ameninţă România“, în Ziua, nr.  4071, 27 octombrie 2007, http://www.ziua.net/display.php?data=2007-10-27&id=228580).

11) Pentru îndemnul Consiliului Europei la toleranţă, vezi M. C. „Rromii, discriminaţi în România“, în Adevărul, nr. 4861, 22 febr. 2006, http://www.adevarul.ro/articole/rromii-discrimina-x163-i-n-rom-nia/175471; pentru intoleranţă europeană, vezi: Cornelia Roşoga, „Epuraţi etnic prin foc“, Gardianul, nr. 1586, 20 August 2007, pag. 1 şi 4, http://www.gardianul.ro/2007/08/20/externe-c3/epurati_etnic_prin_foc-s99746.html

12) Cf. Cotidianul, 14 noiembrie 2007, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38859&cHash=64bfeacc60; vezi şi Viorel Ilisoi, „Veşti bune despre ţigani: ghetoul din Dorohoi“, eodem loco, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38848&cHash=ea1f157c1e. Vezi şi: Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996, pag. 42-45.

13) Ion Marin, „Bomba interetnică / Cine minimalizează (şi de ce) pericolul «legitimaţiei de maghiar»“, în Ultima oră, 26 aprilie 2001, pag. 1; vezi şi Almona Ţilea şi Andrei Dumitrescu, „Marea diversiune antiromânească / Ungaria vrea să dea «legitimaţie de maghiar» tuturor ardelenilor“, în Ultima oră, nr. 635, 25 aprilie 2001, p. 5.

14) Angus Fraser, ŢIGANII. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pag. 297-298. Vezi Ultima oră, 15 martie 2001, pag. 6.

15) Cornelia Roşoga, „După hoţi şi criminali, presa britanică ne face şi TBC-işti / Tabloidul The Sun continuă campania de denigrare a românilor“, în Gardianul, nr. 1349, 4 nov. 2006, pag. 7; ***, „The Sun ne face tebeciştii Europei“, în Adevărul, nr. 5079, 4 noiembrie 2006, pag. 5; Diana Opriţă, „Zid împotriva rromilor români“, în Curentul, nr. 258(3632), 4 noiembrie 2006, pag. 6; D.E., „Londra exclude românii pe baza unor statistici eronate“, în Ziua, nr. 3773, 6 nov. 2006, pag. 4; Ionuţ Apahideanu, „Semper fidelis Patriae“, în http://ro.altermedia.info/politica/semper-fidelis-patriae-sau-romania-who-gives-a_5328.html etc., etc.

16) „Ţiganii din România“, în National Geographic, noiembrie 2006, pag. 25-51.

17) Ioana Bojan, „NYT «dezvăluie» starea mizeră a copiilor instituţionalizaţi. Să fie vorba de adopţii? / Un articol negat ferm de autorităţile de la Bucureşti pune în pericol aderarea României la U.E.“, în Gardianul, 11 mai 2006, pag. 4.

18) Tudorel Glăman, «Interlopul Costel Argint îi scrie lui Tăriceanu mulţumind „ministrului de Esterne“», în Gândul, 14 noiembrie 2007, http://www.gandul.info/actualitatea/interlopul-costel-argint-ii-scrie-tariceanu-multumind-ministrulu.html?3927;1036977

19) Alexandru Macoveiciuc, Christian Levant, Oana Iuraşcu, în Adevărul,http://www.adevarul.ro/index.php?section=articole&screen=print&layout=print_articol&id=331668; vezi şi Victor Bratu, „Tăriceanu şi Cioroianu au luat în braţe un infractor“, în Interesul public, 9 noiembrie 2007,  http://www.interesulpublic.ro/eveniment_/t%C4%83riceanu-si-cioroianu-au-luat-in-brate-un-infractor_6197

20) BBC Romanian.com „Romii: cea mai discriminată minoritate în UE şi în România“, 5 mai 2006, pe http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/05/060505_romi_discriminare.shtml

21) Vezi http://encarta.msn.com/dictionary_/rom.html;  precum şi http://encarta.msn.com/dictionary_1861705955_1861705935/prevpage.html

22) Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu, „Discriminare şi diversiune contra descriere“, în SANTINELA, nr. 17, iunie 2007, pag. 14 şi 16, http://www.strajerii.ro/santinela017.pdf ; vezi şi coperta CD-ului lui Yul Brynner pe http://www.djangostation.com/article.php3?id_article=369

23) Ion Coja, „Cea mai mare problemă a românilor este că sunt confundaţi cu romii“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/cea-mai-mare-problem-a-romaniei-este-c-romanii-sunt-confundai-cu-romii_7976.html#comment-18562.

24) Ion Coja, „Terorismul sionist vrea să îl ucidă pe Ion Coja“, în SANTINELA, nr. 16, mai 2007, pag. 11, pe http://www.strajerii.ro/santinela016.pdf

25) Vezi http://www.nkusa.org/activities/demonstrations/20071127.cfm

26) Angus Fraser, op. cit., pag. 297.

27) Vasile I. Zărnescu, „Un ţigan obraznic vrea să schimbe dicţionarele“, înSANTINELA, nr. 16, mai  2007, pag. 16, http://www.strajerii.ro/santinela016.pdf ; vezi şi infra, nota 29.

28) Vezi, în acelaşi sens, şi supra, nota 6: Dr. M. Băcanu, op. cit., pag. 15, iar pentru  ideea de „stat-colonie“ al ţiganilor, vezi pag. 41. Pentru repudierea ţiganilor, vezi şi: Adina Şuteu, „Rromii, o minoritate pe care Europa nu o vrea“, în Adevărul, nr. 5389, 7 noiembrie 2007, http://www.adevarul.ro/articole/de-ce-nu-iubim-tiganii/331280 ; vezi şi: Adriana Szoke , „Spiritul Timişoarei, pătat cu graffiti antiţigani, în Adevărul, nr. 4865, 27 febr. 2006, http://www.adevarul.ro/articole/spiritul-timi-x15f-oarei-p-x103-tat-cu-graffiti-anti-x163-igani/175976; şi pe http://www.romanialibera.ro/a103937/uciderea-celor-patru-copii-rromi-revendicata-de-o-grupare-italiana.html

29) Cf. Ziua, nr. 4112,15 decembrie 2007.

30) M.C, Grevă la Lyon din cauza păduchilor româneşti, în Adevărul, nr. 5019, 26 august 2006, http://www.adevarul.ro/2006-08-26/Prima%20Pagina/greva-la-lyon-din-cauza-paduchilor-romanesti_196170.html; similar, vezi şi: Arnaud Mouillard, „Michel Habig, maire UMP, fait brûler 14 caravanes“, 1er février 2006, http://libresechanges.humanite.fr/article.php3?id_article=429

31) Dan M. Brezuleanu, „Gunther Verheugen a jignit profund etnia rromilor“, în Evenimentul zilei, 7 sept. 2001, pe http://www.evenimentul.ro/articol/gunther-verheugen-a-jignit.html. Vezi şi: Cristian Teodorescu, „Afară cu ţiganii din DEX!“, în Cotidianul, 30 aprilie 2007, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=10465&art=27969&cHash=c640f5ddb1

32) Viorica Marin , Magda CRISAN , „Sexgate cu profesorul de integrare al României“,  în Adevărul, 9 iunie 2007, http://www.adevarul.ro/articole/sexgate-cu-profesorul-de-integrare-al-rom-niei/210056; vezi şi: Cornelia Roşoga, „Vicepreşedintele CE, eroul unui nou scandal sexual / Günter Verheugen ar putea împărtăşi soarta lui Paul Wolfowitz, în Gardianul, nr. 1527, 12 iunie 2007, http://www.gardianul.ro/2007/06/12/externe-c3/vicepresedintele_ce_eroul_unui_nou_scandal_sexual-s96110.html; L.C., „Comisarul Verheugen, împins spre demisie“, în Cotidianul, 12 iunie 2007, http://n.cotidianul.ro/index.php?id=11455&art=30352&cHash=e7fb36c194; M.F.M., „Scandal picant la vârful Comisiei Europene / Divorţ şi demisie pentru Verheugen“, în România liberă, 14 Septembrie 2007, http://www.romanialibera.ro/a106033/divort-si-demisie-pentru-verheugen.html

33) Victor Roncea, „Cum au devenit românii romi“, în Ziua, nr. 4095, 24 noiembrie 2007, http://www.ziua.net/display.php?id=229814&data=2007-11-24

34) Cf. „Băsescu condamnă anti-românismul din M.A.E. şi cere o soluţie europeană pentru problema ţigănească“, pe http://civicmedia.ro/acm/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=88

35) ***, „Programul Fundaţiei Söröş pentru ţigani“, în Napi Magyarorszag (Ungaria), nr. 28, 3 februarie 1998, pag. 2. Vezi şi: M. Trifon, „Burse“, în Adevărul de Cluj, nr. 3119, 10 februarie 2001, pag. 15; ***, „Şcoala liderilor romi: «Între dezvoltarea durabilă şi integrare comunitar㻓, în Pro Europa (Mureş) – revista Ligii Pro Europa, nr. 1, 30 martie-5 aprilie 2001, pag. 5; Carmen Savin, „P.E.R. accentuează strădaniile pentru integrarea rromilor“, în 24 ore mureşene (Mureş), nr. 1873, 8 martie 2001, pag. 3; similar, Mozes Edith, în Nepujsag, nr. 56, 8 martie 2001. Vezi şi supra, nota nr. 31.

36) Incze Ferenc, „Seminar P.E.R. despre integrare“, în Kronika (Harghita), 22 febr. 2001, p. 3.

37) Ondine Gherguţ, Valentina Pop, „Daca Parlamentul va vota din nou amendamentele la legile penale, tara noastra va fi considerata “raiul infractorilor” / Legea care scoate România din U.E.“, în România liberă, 28 noiembrie 2007, http://www.romanialibera.ro/a112459/legea-care-scoate-romania-din-ue.html

38) *** „Frattini ne-a confundat cu bulgarii“, în Ziarul de Iaşi, 2 august 2006, http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/frattini_ne_a_confundat_cu_bulgarii_134527.html

39) Miruna Lebedeanu, „Brain drain stop“, în Ziarul financiar, 7 aprilie 2003,  http://www.zf.ro/articol_23144/_brain_drain_stop_.html

40) Vezi, de exemplu, şi http://www.ziare.com/Ni_se_intinde_o_cursa-comment-89031.html ; „Ţiganii – o poveste“, pe http://www.ziare.com/?ziare=details&a_id=170158

41) Vezi şi Alexandru Bogdan Duca, pe http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/o-institutie-ilegitima-consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii_7720.html

42) Vezi: http://doc.hotnews.ro/discriminarea-discriminarii.html; similar, vezi şi

http://www.mediafax.ro/social/tariceanu-citat-audiat-saptamana-vitoare-legatura-declaratiile-r.html?4727;844940

43) ***, «Deputatul Kelemen Hunor invocă „a doua ocupare de ţară“ în Ardeal», în Adevărul, nr. 3819, 3 octombrie 2002, pag. 2, http://www.adevarul.ro/articole/2002/deputatul-udmr-kelemen-hunor-invoca-a-doua-ocupare-de-tara-in-ardeal.html.

44) Mediafax, „Curtea de Casaţie din Italia: Cerşetoria, tradiţie culturală a romilor“, 29 noiembrie 2008, http://www.mediafax.ro/externe/curtea-de-casatie-din-italia-cersetoria-traditie-culturala-a-romilor.html?3614;3576278; vezi şi Alexandra-Livia Dordea, „Italia: Cerşetoria este o tradiţie culturală a romilor“, în Evenimentul zilei, nr. 5602, 29 Noiembrie 2008, http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/830315/Italia-Cersetoria-este-o-traditie-culturala-a-romilor/

45) Vezi pe http://milano.repubblica.it/dettaglio/lavavetri-ai-semafori-business-da-100mila-euro-al-giorno/1628642

46) Alexandra Sandru, „Cerşetorii români din intersecţii, o afacere de 100.000 de euro pe zi“, http://www.ziare.com/La_Republica_Cersetorii_romani_din_intersectii_o_afacere_de_100_000_de_e-742232.html; vezi  şi supra, nota 45.

47) Claudia Stanila, Razvan Ciubotaru , Mihaela Radu, George Lacatus, Andra Matzal, Marius Cosmeanu, „Italia ne uraste“, în Cotidianul, 2 Noiembrie 2007, pe http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15307&art=38261&cHash=a87b989326

48) Vezi http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/8226580.stm şi http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8212659.stm

49) Iulia Sima, „BBC: Copiii de romi din Romania fura ca sa le duca parintilor bani de vile“, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/138844/BBC-Copiii-de-romi-din-Romania-fura-ca-sa-le-duca-parintilor-bani-de-vile.html. Vezi şi: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/139045/Presa-britanica-e-cu-ochii-pe-interlopii-romi-care-fac-averi-din-traficul-cu-copii-din-Romania.html

50) Izabela Niculescu, „BBC: Infracţiunile romilor români sunt produsul unei societăţi care îi respinge“, în Cotidianul, 3 sept. 2009, pe http://www.cotidianul.ro/bbc_infractiunile_romilor_romani_sunt_produsul_unei_societati_care_ii_respinge-96958.html

51) James Murray, „Gypsy crime barons atacked“, în Sunday Express, 6 sept. 2009, pe http://www.express.co.uk/posts/view/125341/Gypsy-crime-barons-atacked. Vezi şi: http://www.antena3.ro/stiri/externe/sunday-express-exploatarea-copiilor-romi-din-romania-aduce-peste-100000-euro-anual_79590.html; similar, pe : http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/139045/Presa-britanica-Copiii-romi-sunt-crescuti-pentru-o-viata-de-criminal-aproape-de-la-nastere.html; şi pe http://www.mediafax.ro/externe/romii-cresc-copii-pentru-a-i-trimite-sa-fure-acuza-un-judecator-irlandez-5064014/. Opinia preşedintelui Traian Băsescu, pe: http://www.mediafax.ro/politic/basescu-marea-problema-a-copiilor-romi-care-nu-merg-la-scoala-educatia-si-cultura-familiilor-2580021

52) Răzvan Ciubotaru, „Romii îşi bat copiii pentru a fura 12.000 de euro pe lună“, în Cotidianul, 3 sept. 2009, pe http://www.cotidianul.ro/romii_isi_bat_copiii_pentru_a_fura_12_000_de_euro_pe_luna-96966.html.

53) Andreea Dogar, „DEZBATERE EVZ: Madonna, apreciată sau huiduită pentru mesajul pro-romi?“, în Evenimentul zilei, nr. 5637, 27 august 2009, pe http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/865375/DEZBATERE-EVZ-Madonna-apreciata-sau-huiduita-pentru-mesajul-pro-romi-/.

54) *** „Naufragiul de la Ohrid, pedeapsă divină pentru concertul Madonna“, în Ziua, nr. 4633, 7 septembrie 2009, pe http://www.ziua.net/news.php?data=2009-09-07&id=37845

55) Neamul Românesc, pe http://neamulromanesc.wordpress.com/opinii-si-atitudini/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-o-iminenta-bomba-politica%E2%80%9C/

56) Dania Dimitriu, «Românii, confundaţi cu rromii fiindcă vorbesc „romanes(te)“», în Jurnalul Naţional, 16 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/romanii-confundati-cu-rromii-fiindca-vorbesc-romanes-te-146288.html

57) Vezi pe http://www.9am.ro/top/Social/136917/Romani-pe-prima-pagina-a-ziarelor-internationale.html. Vezi şi Dr. M. Băcanu, ŢIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996.

58) Vezi supra, notele 2-4 şi 55.

59) Vezi Ion Dulamita, «Dorin Cioabă propune numele de “indirom” în loc de “rom”, pentru a nu mai fi afectată imaginea României», în Cotidianul, 29 iunie 2009, pe http://www.cotidianul.ro/dorin_cioaba_propune_numele_de_indirom_in_loc_de_rom_pentru_a_nu_mai_fi_afectata_imaginea_romaniei-89828.html

60) Crina Jilavu, „Interlopul Bercea Mondial, primul preşedinte al ţiganilor“, în Adevărul, 29 iulie 2009, pe http://www.adevarul.ro/articole/interlopul-bercea-mondial-primul-presedinte-al-tiganilor.html. Vezi şi: Vasile Zărnescu, „Finul Bercea Mondialu’ şi naşul Stolojan Mondialu’“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/presedintele-bercea-mondialu%E2%80%99-%E2%80%93-finul-lui-stolojean-mondialistu%E2%80%99_14737.html#more-14737 şi pe http://www.zonainterzisa.ro/index.php/social/517-finul-bercea-mondialu-si-nasul-stolojan-mondialu-

61) Vezi supra, nota 59.

62) Lucian Cherata, «Etimologia cuvintelor„ţigan“ şi „rom“», în Lamura, Craiova, nr. 1-3/2008, pag. 38-39.

63) Ibidem, pag. 39.

64) Vezi supra, nota 1.

65) Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, ŢIGANII între ignorare şi îngrijorare, Editura Alternative, Bucureşti, 1993.
 
 

ALT REPORTAJ INTERESANT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂZBOIUL AXIOLOGIC

 

 

Un clan de "romi" deține 144 de clădiri istorice în centrul Timișoarei

 

SURSA: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Un+clan+de+romi+detine+114+de+cladiri+istorice+in+centrul+Timiso

 

Sunt proprietari a 144 de clădiri istorice, au averi necunoscute şi zeci de dosare penale. Este vorba despre membrii clanului Cârpaci, una dintre cele mai controversate familii din Timişoara, despre care autorităţile spun că reprezintă mafia imobiliară de la kilometrul zero din oraş. Primăria vrea să afle cum e posibil ca atâtea clădiri să ajungă în proprietatea lor şi a deschis o anchetă.

Clanul a intrat și în posesia unei aripi a Spitalului de Copii din Timișoara. „Nu știu. Asta e problema lor”, răspunde Vladimir Cârpaci junior, unul dintre membrii celei mai controversate familii din Timișoara, atunci când este întrebat ce se va întâmpla cu copiii din spital.

Expansiunea imobiliară a început din centrul Timișoarei, de la kilometrul zero. Rând pe rând, casele istorice au fost cumpărate. Acum, fostul sediul al Securității e acum sediul Uniunii Naționale a Comunităților de Romi.

Roxana Diaconu are o casă pe aceeași stradă. Ea spune că familia de romi a pus ochii și pe locuința ei. „Am avut probleme: scandal monstru, fecale, urina, injurii”, se plânge femeia.

Nimeni nu știe cu ce bani au fost cumpărate clădirile sau dacă tranzacțiile au fost legale. Anul trecut, clanul a pus mâna și pe spitalul de oncologie. Nu s-au mulțumit însă, doar cu atât.

Familia Cârpaci a cumpărat şi casa florarului. Au primit autorizaţie pentru renovarea clădirii, dar au decopertat acoperişul, iar o parte din clădire a fost distrusă. Autorităţile locale ştiu fiecare mişcare a familiei Cârpaci.

„A fost o lucrătură complexă, câteodată de tip mafiot, cu oameni in diverse poziții importante implicați”, a spus Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Astfel ca Parchetul cercetează acum mai mulți membri ai clanului. O fostă judecătoare știe cel mai bine cum decurg lucrurile la proces. „Știu că sunt judecători care au primit sume bune din mâna acestor țigani, pentru că au dat câștig de cauză”, susține Carmen Obârșanu, acum avocat.

„Poate există o organizație sau o firmă vizazi de această mafie imobiliară, dar majoritarii sunt cei care se ocupă de imobiliare, nicidecum romii”, afirmă Rudolf Stancu, un apropiat al familiei Cârpaci.

Deocamdată, nimeni nu știe care va fi următoarea cladire istorică din Timișoara, care va fi cerută pentru retrocedare. 

 

05.04.2014

ora 2:22
 

PE ACEEAŞI TEMĂ:

 

 

http://www.opiniatimisoarei.ro/exclusiv-pe-cate-case-au-pus-mana-clanurile-de-tigani-din-timisoara-vezi-cate-proprietati-au-familiile-bogate-de-romi-in-mica-viena-carpaci-are-144-de-proprietati-foto/06/11/2013/

 

 

TIMISOARA. Vile superbe, case boieresti ori palate, adevarate bijuterii arhitecturale, au cazut rand pe rand in mainile mai multor clanuri tiganesti care au transformat Mica Viena in Marele Kitsch. Situate in cele mai frumoase zone centrale ale orasului, acestea au fost in mare parte transformate de noii proprietari, care le-au adaugat placi de marmura si ornamente incarcate din lemn si piatra, strajuite de turnuri impresionante. De un rafinament greu de explicat.

Dornici sa-si etaleze bogatia adunata prin tari straine, mai multe familii de romi au decis la sfarsitul anilor 90 sa cumpere proprietati in cele mai elegante cartiere ale Timisoarei. Conditiile erau clare: sa fie cladiri istorice, impunatoare si sa fie la bulevarde  ori strazi principale pentru a sta in centrul atentiei.

Metodele prin care au pus mana pe majoritatea caselor sunt deja de notorietate.
Puneau ochii pe cate o cladire, cumparau cu bani frumosi primele apartamente, apoi le faceau viata un calvar vecinilor care se incapatanau sa nu-si vanda locuintele. AU fost situatii in care oamenii erau hartuiti, chinuiti cu petreceri monstruoase ori reprize interminabile de scandaluri, amenintati cu bataia si chiar cu moartea. Pana cand cedau. Satui, le ofereau spre vanzare apartamentele tiganilor si plecau.

In alte cazuri, multe la numar, deveneau peste noapte, cu ajutorul functionarilor corupti si a actelor falsificate, mostenitori ai fostilor proprietari, in general etnici germani, pe care insa nimeni nu i-a vazut vreodata la fata. Si iata ca s-a ajuns in situatia ca mai multi copii bolnavi sa fie scosi in strada, iar un corp de cladire al Spitalului de Copii din Timisoara sa intre in proprietatea unui tanar de etnie roma caruia i s-a retrocedat cladirea pentru ca a dovedit in instanta ca el este proprietar cu acte in regula.

Topul strazilor preferate de romi pentru achizitii imobiliare in Timisoara!

Dupa numarul de proprietati pe care le au intr-o zona sau alta a centrului Timisoarei, putem face si un top al preferintelor clanurilor de romi.

De departe, preferatul acestora ramane bulevardul C.D. Loga, una dintre cele mai frumoase strazi ale orasului. Aceasta este urmata indeaproape de Mihai Viteazu si Calea Dorobantilor, apoi strada Mihai Eminescu, Splaiul Tudor Vladimirescu si bulevardul Take Ionescu.

Dar cate proprietati au clanurile de tigani avuti din Timisoara? Opiniatimisoarei.ro a numarat deja cateva sute.

Numai clanul Carpaci are 144 de proprietati in Timisoara.

Cel care a evacuat Sectia TBC a Spitalului de Copii din Timisoara in urma cu cateva zile, Vladimir Carpaci , zis Pipi, fiul lui Dulcea,  tatal sau care s-a stins nu demult, are nu mai putin de 37 de proprietati in Timisoara.

Vladimir Carpaci are 19 cladiri de locuit, 17 terenuri intravilane, 1 garaj si 14 parcari. Tanarul are proprietati pe Bd Mihai Eminescu, pe strada Cluj, pe Paris, pe Splaiul Tudor Vladimirescu si in Calea Dorobantilor. Pe strada Cluj la nr. 9A are un teren intravilan de peste 150 mp, pe Bulevardul Mihai Eminescu nr. 6 are un teren intravilan de 130 mp, subsol sidemisol de alti aproape 100 mp, apoi un alt teren intravilan de cam 200 mp si mai multe corpuri de cladire carora li se adauga boxe si garaj. Pe strada Paris la nr. 13, Vladimir Carpaci detine un teren intravilan de 100 mp si o cladire tot de 100 mp.
In Splaiul Tudor Vladimirescu la nr 16, Vladimir Carpaci mai are niste terenuri si imobile.

 

Nonu Carpaci are si el 17 proprietati dintre care 6 cladiri de locuit, 6 terenuri intravilane si 5 subsoluri sau anexe.
Pe bulevardul Loga la nr 33 are un teren de 100 mp, o cladire de peste 100 mp, cu subsol si demisol.
Nonu Carpaci mai are in proprietate un teren de aproape 400 mp in Calea Dorobantilor nr. 60 si o cladire. Pe strada Ispirescu la nr. 5, Nonu Carpaci mai are un teren de peste 200 mp si un imobil de 100 de metri patrati.
Averea sa mai numara un alt teren de aproape 700 mp pe bulevardul Take Ionescu nr. 53, o cladire de mai bine de 200 mp cu mansarda, cu anexa si subsol locuibil de 100 mp. Pe acelasi bulevard, la nr. 49, Carpaci mai are un imobil de aproape 100 de mp.
Pe strada Ecaterina Teodoroiu la nr. 8 Nonu Carpaci mai are un teren de peste 700 mp, iar in Calea Aradului un hectar.

Cu proprietati scumpe se pot lauda si alti membri ai clanului Carpaci. Covaci si Mandita Carpaci au 7 proprietati pe bulevardul Loga si una pe bd. Victor Babes. Pe CD Loga nr. 8, acestia au 3 apartamente, o parte dintr-un al patrulea, si sunt coproprietari la alte doua, alaturi de Zina Stanciu si Viorica Iacob. Totodata pe Loga la nr. 10 Vladimir Carpaci are un apartament, iar Angelica Carpaci unul. Pe bulevardul Loga la nr. 12 proprietar este Covaci Grefier, iar la nr. 14 Stancu Trifu. In Loga nr. 16 avem inca un Carpaci – Ionica Carpaci.

Clanul Carpaci cuprinde mai multe familii purtand acelasi nume si chiar membri cu prenume identice. Cei care n-au avut bani de Loga si nu se numara printre bastani, au proprietati in alte zone ale Timisoarei. Spre exemplu, Ana si Bratica Carpaci detin o proprietate oe strada Diaconu Coresi nr. 1.Anica, Solomon, Rodica si Stefan Carpaci au o casa pe strada Emil Zola 161 A. Mula si Brancu Carpaci au un imobil pe strada Cluj la nr. 9A, Calin Carpaci are 3 case pe strada Frunzei: nr 39, 47 si 49. Maria si Constantin Carpaci stau pe Lidia 24, iar Cornel Carpaci pe gen Berthelot 6. Covaci Carpaci are o casa pe strada Scolii nr. 4, in vreme ce Dorin si Rodica Carpaci au casa pe strada Palmierilor nr. 3. Dosan si Elena Carpaci au si ei o casa pe strada Divizia 9 Cavalerie la nr. 51, iar Lenuca si Dragomir Carpaci au doua apartamente pe strada Vasile Lupu.
Pe alt bulevard indragit de tigani in Timisoara, bulevardul Mihai Viteazu, Elena Carpaci detine imobilul de la nr. 22, iar Elena si Nicolae Carpaci au si ei o proprietate in strada Iuliu Grozavescu nr. 23.
Pe Splaiul Nicolae Titulescu la nr 1 este proprietara Elena Marfeta Carpaci, iar pe strada Islaz 49 figureaza Gheorghe si Lenuta Carpaci. Pe strada Victor Babes la nr. 8 sunt stapani Gheorghe si Maria Carpaci, iar Gradu Carpaci are un imobil pe strada Oltul la nr. 17.
Ioan si Ana Carpaci sunt proprietarii a doua apartamente pe strada Iosif Vulcan nr. 11, dar au si o casa pe strada dr. Ioan Bontila nr. 20.
Pe strada Vasile Lupu nr 4, alti membri ai familiei Carpaci: Ion si Daniela Carpaci.
Un Ion Carpaci este proprietar pe bulevardul Brancoveanu la nr. 132, iar un alt Ion Carpaci are imobilul de pe strada Coriolan Baran la nr. 14.
Iuliana si Ion Carpaci sunt proprietari pe strada Stephenson George nr. 7. Iar in strada Comarnic, la nr. 1 au un imobil Joita si Sandica Carpaci.

14 apartamente de pe strada Ady Endre nr. 3 au un singur proprietar: Lamaita Carpaci.

Luminita Carpaci este stapana pe strada Rusu Sireanu la nr. 52, in vreme ce Mandita si Bratian Carpaci au un imobil pe strada Ofcea nr. 10.

Marcel si Ion Carpaci detin casa de pe strada Crisan la nr. 5, iar pe bulevardul Mihai Eminescu la nr. 6,  Maria Carpaci are 2 apartamente, carora li se adauga o casa pe strada Petre Ispirescu, un imobil de pe bulevardul CD Loga la nr. 40 si 10 apartamente tot pe Loga, la nr. 40 A.
O Maria Carpaci are un teren pe strada Mosnita Noua, iar o alta Maria Carpaci pe strada Virtutii nr. 4.
Loga nr. 3 si strada Gheorghe Doja nr. 17 sunt ale lui Nicolae Carpaci. In vreme ce un tiz al sau, asadar un alt Nicolae Carpaci are un imobil pe strada Rusu Sireanu 34.
Pedone Carpaci are o cladire pe strada 16 Decembrie 89, la nr. 7, iar Selvina Carpaci pe strada Virgil Madgearu 36. Stefan si Elena Carpaci au o proprietate pe strada Emile Zola nr. 174, iar Trifu Carpaci pe strada Pestalozzi nr. 6.
Trifu Carpaci are pe 16 Decembrie 1989 trei apartamente, 4 garaje si 2 magazii la demisol.
Iar Zlato Carpaci detine si el 2 apartamente pe strada Academician Alexandru Borza (fosta Trandafirilor), nr. 6.

In total, clanul Carpaci are 144 de proprietati in Timisoara constand in vile, case, apartamente, terenuri, garaje, diferite spatii.
 


 
 
 
 

 

Un alt reprezentant de seama al familiilor de tigani din Timisoara, Mihai Stroia are 6 masini si 2 case, teren intravilan de peste 150 mp si un imobil de aproape 100 pe Calea Dorobantilor nr. 20. De asemenea, mai multe parcele de teren si cladiri insotite de locuri de parcare.

Cel mai bogat tigan din Timisoara n-are nici dupa ce bea apa. Ionelas nu are nicio proprietate

Desi faimos si recunoscut drept cel mai bogat rom din Timisoara, Sander Ionel, zis Ionelas, despre care se spune ca ar avea o avere de peste 100 de milioane de euro si ca este unul dintre artizanii mafiei imobiliare tiganesti, pare sarac lipit pamantului.
Arestat in mai 2010, Ionelas Carpaci a fost acuzat ca, in perioada ianuarie 2006 – februarie 2008, a fost beneficiarul a doua dispozitii de restituire a unor imobile din Timisoara, ambele emise in fals in numele primarului Gheorghe Ciuhandu si a secretarului Ioan Cojocari, prejudiciind o firma privata si bugetul local cu aproape 550.000 de euro.

Asadar, Ionelas pare sa-si fi pus la adapost achizitiile imobiliare din ultima vreme, deoarece nu are inregistrata pe numele sau nicio proprietate. El doar locuieste pe cunoscuta strada Brasov la nr. 1, strada unde s-au inregistrat mai multe scandaluri de-a lungul anilor si unde traiesc mai multe familii de tigani. Intr-o vreme, in Timisoara se stia ca Ionelas si-ar fi trecut averea imobiliara pe numele unei batrane de 80 de ani din Gataia.

Visinel, putred de…sarac

Alt reprezentant de seama al minoritatii Visinel Stanca nu are pe numele sau vreo cladire, cat de mica. Este insa de notorietate ca Sectia de Chimioterapie a Spitalului Municipal de pe bulevardul Mihai Viteazu a ajuns in mainile sale. Anul trecut in vara, inainte de mutarea clinicii, Visinel isi dusese si o canapea la unitatea medicala unde statea cu zilele si atragea atentia personalului medical ca imobilul apartine fiicei sale.

De asemenea, este de notorietate ca intr-un alt imobil al lui Visinel Stanca si-a desfasurat ani de zile activitatea Consulatul Germaniei la Timisoara.

Daca Visinel Stanca doar locuieste pe strada general Berthlot la nr 2 si n-are niciun fel de proprietate, familia din care face parte se poate lauda cu case si terenuri gramada. In jur de 30 de proprietati.

Monica Stanca are 2 case si un teren pe bulevardul Mihai Viteazu la nr. 26 insemnand peste 1600 de mp si imobile de mai bine de 500 mp.

Ilie Trandafir si Calina Stanca au un teren pe Splaiul Grivita la nr. 15.

Darius si Jivco Lavinia Stanca, au si ei o proprietate pe Intrarea Fortaretei la nr. 1. Elena si Victor Stanca au doua apartamente in Emil Zola nr. 13.

Filip Solomon Stanca este proprietarul unui apartament pe bd. Mihai Viteazu nr. 19, dar si al unui teren de aproape 200 mp.

Gabriel, Stana si Luminita Stanca au doua apartamente in strada Arges la nr. 13.
Ioan Stanca are o casa in strada Lorena la nr. 36, in vreme ceMociocan Ioan Stanca are o proprietate in strada Mihail Kogalniceanu nr. 16. Pe strada Louis Pasteur nr. 3 are o proprietate Ion Stanca, in vreme ce Iulia Stanca detine un teren pe Memorandului, la nr 52.
Lucian si Liliana Stanca sunt proprietari pe strada Eternitatii nr. 32, iar Maria Rublita Stanca pe strada Zurich nr. 23.
Mihaela Adriana Stanca are un apartament in strada Coriolan Brediceanu nr. 13-15, iar Nicolae si Silvia Stanca mai multe apartamente inbulevardul Mihai Viteazu nr. 12.
Polixenia Stanca are o proprietate pe CD Loga si alta pe Academician Alexandru Borza nr. 13 (fosta Trandafirilor).
Savina Stanca este proprietara pe strada Patroiarh Miron Cristea nr 5, iar Stela Sofia Stanca in strada Colonel Enescu la nr. 14. Suraj Stanca e stapana pe strada Beethoven nr. 5, iar Viorel Stanca pe strada Pavlov 21.

Trifu Novacovici, zis Diamant, are in acte doar vila de pe bulevardul Mihai Viteazu la nr. 11 si o bucatica de teren de mai putin de 300 mp.
 
 
 
 
Diamant a intrat in vizorul procurorilor DIICOT dupa ce a fost acuzat ca exploata romani in Germania. In cele din urma doar ginerele si locotenentul lui Trifu Novacovici au fost arestati.
 
 
In urma cu cativa ani, mai multe filmari de la o nunta de pomina organizata  de Diamant la Frankfurt pentru unul dintre copiii sai, pe numele sau Stanca Ministrul, cu Lamaita, au facut inconjurul lumii, dupa ce au fost postate pe internet.

Sute de rude si prieteni din toata lumea au luat parte la eveniment. Atmosfera de la nunta din Germania a fost intretinuta de manelistul Guta, iar Diamant s-a aratat extrem de generos: mii de euro curs fara numar pentru dedicatii facute mirilor si rudelor acestora.

CITESTE SI: Bastanul Trifu Novacovici, zis Diamant, audiat de procurorii DIICOT Timisoara pentru trafic de persoane. “Sunt nevinovat, am ajutat oameni saraci!” VIDEO!

Recent, viceprimarul Traian Stoia dezvaluia ca bastanii proprietari de cladiri impunatoare in plin centrul Timisoarei, pe C. D. Loga, cer Primariei redeschiderea strazii Cezar, paralela cu bulevardul, si care ar traversa, practic, Parcul Copiilor. Strada ar asigura o cale directa spre palatele lor.
 
 

Reinfiintarea strazii Cezar ar insemna, practic, ca toate aceste cladiri vor avea intrare separata, dinspre Parcul Copiilor.

Viceprimarul Traian Stoia presimte chiar ca va fi vorba de un proces pe aceasta tema, cel mai probabil cu Vladimir Carpaci, zis Pipi. Romii au atasat la cererea lor chiar si vechile planuri ale acestei strazi, sustine viceprimarul. Acest lucru ii intareste convingerea ca bastanii au o “cartita” infiltrata in Primarie. Evenimentele din ultima perioada indica acelasi lucru. Traian Stoia s-a declarat decis sa faca lumina in mai multe situatii bizare legate de proprietati ale municipalitatii care au ajuns in mainile romilor.

Nu este vorba neaparat numai de tigani, ci de casele care s-au luat si nu s-a respectat legea. Sunt cladiri luate si de blonzi cu ochi albastri. Tiganii au luat cat au putut, samsarii au luat ce au putut. Tiganii au ocupat zona centrala, cladiri de importanta istorica, de multe ori au intrat in ele cumparand un apartament la subsol si demisol, apoi au cumparat apartamentele la preturi total nerealiste. Noi continuam ce am inceput. Facem controale si asteptam rezultate. De altfel, fac controale de 7-8 luni, sa vad cum au intrat in posesie. Controale cu sprijinul celor din primarie, am cerut inclusiv Secretariatului General al Guvernului si avem sprijin de la cel mai inalt nivel”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro viceprimarul Traian Stoia.

Isi platesc tiganii impozitele la Primarie pentru sutele de proprietati pe care le au?

Intrebat daca pentru sutele de proprietati, romii isi platesc impozitele la Primaria Timisoara, Adrian Bodo, seful Directiei Fiscale a spus ca acestia se comporta precum restul contribuabililor. Unii achita, altii ba.

Sunt la fel ca si romanii. Intre 85 si 90% dintre contribuabilli isi achita an de an impozitele la Directia Fiscala. Romii nu au un alt comportament decat ceilalti contribuabili“, a precizat in aceasta dimineata pentru opiniatimisoarei.ro Adrian Bodo.

In octombrie 2011, seful Directiei Fiscale din Primaria Timisoara, Adrian Bodo declara tot pentru opiniatimisoarei.ro: ”Este o chestiune de mandrie, ca daca sa afla ca nu isi platesc impozitele, sunt considerati de ceilalti niste sarantoci. Pentru ca ei sunt opulenti, vin cu Merzane, vin cu Ferrari, vin cu tot felul de masini. Pai impozitul pe cladiri in tara asta e asa de mic, ca e de-a dreptul penibil sa nu si-l plateasca. E drept ca unii dintre ei stau mai mult pe afara, dar au un reprezentant aici care vine si achita taxele pentru ei. Doar le trimit banii. Cateodata, vine unul cu o cutie ca din aceea in care au fost topuri de hartie de xerox si cu cutiuta aia vine si zice ca a venit sa plateasca pentru ala, pentru ala si pentru ala. Rar se intampla sa nu plateasca”.

Evenimentele din familiile romilor bogati, adevarate parade pe strazile Timisoarei

Nuntile, botezurile ori cumetriile organizate vara de vara la Timisoara de familiile de romi, venite special din Germania, Franta, Italia sau Austria sa petreaca, au devenit adevarate evenimente mondene care se soldeaza cu trafic dat peste cap in oras, expozitii de masini de lux, etalare de haine scumpe, meniuri tot mai sofisticate si atmosfera intretinuta de manelisti celebri precum Adrian Copilul Minune, Salam sau Guta.
 
 

CITESTE SI: Botez tiganesc de pomina intr-una dintre cele mai bogate familii de romi din Timisoara! Stranepoata lui Dulcea e sarbatorita! Vezi colectie de Bentley, Maybach si Ferrari la poarta! Pentru invitati canta Sorina, fosta nevasta a lui Guta. Totul, intr-o vila aflata peste drum de Politia Timis! VEZI FOTO si VIDEO!

CITESTE SI: Nunta tiganeasca cu alai de limuzine de lux la Timisoara: nepotul lui Trifu Schroth se insoara cu nepoata lui Visinel! FOTO, VIDEO

CITESTE SI: FOTO! Inca o paranghelie tiganeasca la Timisoara pe strada CD Loga, cu masini de lux si haine stralucitoare! Tiganii au petrecut la nunta nepoatei lui Ionelas Carpaci! Au cantat Guta si Sorina!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opiniatimisoarei.ro a aratat in mai multe randuri increngaturile dintre clanurile de tigani care au acumulat averi uriase si Primaria Timisoara.

CITESTE SI: Cine sta in umbra turnuletelor de tinichea din Timisoara? Vezi lantul complicitatilor care i-au adus orasului titlul neoficial de capitala palatelor de tigani din Romania

Fostul prefect de Timis Ovidiu Draganescu: Nu stiu cum se face, dar tiganii castigau mereu cu primaria

Fostul prefect de Timis Ovidiu Draganescu a incercat sa se ia la tranta cu fenomenul, dar s-a dovedit o batalie in care n-a avut parte de niciun sprijin. In demersurile sale a fost amenintat si chiar la un pas sa fie batut de romii pe care i-a luat la rost ca isi terorizau vecinii. Fostul prefect are o explicatie foarte simpla pentru acapararea de catre tigani a centrului Timisoarei.

Nici eu nu banuiam ca sunt chiar atatea proprietati, ca trec de suta per clan, e stupefiant mai ales ca majoritatea nu sunt apartamente de blocuri necajite, ci toate sunt proprietati din zona istorica, zonele protejate ale Timisoarei, in care locuiau varfurile intelectualitatii orasului, profesori, medici. Cu atat mai grav e ca aceste sute de proprietati inseamna sute de destine izgonite din propriile case, sute de acte de santaj ori violenta si sute de esecuri ale statului de a interveni prin institutiile sale.

 
 
 
 

Eu  am incercat si, din pacate, am fost singurul, o spun fara aroganta, pentru ca nu m-a ajutat nimeni, am fost singurul care a incercat sa traga un semnal de alarma. Am constientizat la nivelul institutiilor ca functioneaza intr-un oras in care Codul Penal este incalcat pe jumatate. Dupa plecarea mea, au aparut doar cateva cazuri, e drept rare avand in vedere complexitatea fenomenului, in care unii bastani au ajuns in fata legii. Ma refer aici la cazul Centrului Cultural Francez, era primul caz in care unui rom care avea un fals document de la un urmas  i s-a intocmit dosar la Parchet pentru fals si uz de fals.Aceasta pentru ca nici primaria si nici instantele nu au verificat acele procuri cu care romii veneau sa isi revendice casele. Inca din 1997, cand eram deputat am avut primele sesizari la cabinetul meu din partea unor cetateni care locuiau pe Trandafirilor si care mi-au spus ca e vorba de procuri false care erau folosite pentru redobandirea unor apartamente. De atunci am incercat la Ministerul de Interne, am cerut si colegilor de la SIE sa verificam prin diaspora daca mai exista persoanele respective si daca se poate lua legatura cu ele. Pentru Bucuresti fenomenul parea foarte indepartat, iar pentru Timisoara, toate persoanele care au condus vremelnic primaria, prefectura, politia si instantele nu au vazut acest fenomen. Nu a existat.

Ce se mai poate face? Este foarte tarziu, deoarece mai putin si faptele vor fi prescrise. In 2007 cand se implineau cei 10 ani in care nu se puteau vinde potrivit Legii retrocedarilor, iar romii puteau merge la notar sa isi ia casele, am cerut ca Primaria, Consiliul Judetean, Ministerul Culturii prin directiile sale, sa se foloseasca de dreptul de preemptiune. Caci pana atunci, fostii proprietari santajati vindeau prin procura. Toate se vindeau legal la notar, si nu cu promisiune  de vanzare, abia din 2007. Primaria putea atunci sa mearga sa isi exercite dreptul si am sesizat sa il foloseasca si sa cumpere la pretul indicat in promisiunea de vanzare. Dar nu s-a folosit de el. Am incercat si am atacat in instanta, este de notorietate cazul de la Memorialul Revolutiei. A fost, din pacate, o lectie amara a instantei pe care a dat-o institutiei. Mi-a respins actiunea si mi s-au pus si despagubiri imense ca sa ma opreasca din actiunea mea ca institutie a prefectului.  Asa ca, Primaria, Consiliul Judetean, Ministerul Culturii nu s-au folosit de dreptul lor si casele s-au vandut. Singurul lucru ce se mai poate face este sa se ia toate dosarele din arhiva Primariei Timisoara, din arhiva Judecatoriei, Tribunalului, Curtii de Apel si sa se gaseasca ilegalitatile. Pentru ca Primaria pierdea proces dupa proces, pentru ca ‘uita’ sa depuna la timp documente la dosar. Nu stiu cum se face, dar tiganii castigau mereu cu primaria“, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Ovidiu Draganescu, fost prefect de Timis.

Avocata Carmen Obarsanu a cazut chiar victima clanurilor tiganesti din Timisoara.
 
 
 
Toate aceste imobile aflate in posesia clanurilor tiganesti din Timisoara au fost dobandite prin complicitatea justitiei si a functionarilor din primaria si cartea funciara, dupa ce au fost revendicate in numele unor fantome dintr-un univers paralel. Conform articolului 129 din vechiul Cod de procedura civila, judecatorul care solutioneaza un dosar, si mai ales un dosar in care se revendica un imobil aflat in posesia Statului, are obligatia de a depune toate diligentele pentru aflarea adevarului. Adica, sa aiba un rol activ in dosar! Din pacate, nici un magistrat nu cere sa se identifice revendicatorul. Mie, judecatoarea Dana Jebeleanu chiar zilele trecute mi-a refuzat o asemenea cerere, adica sa vina in instanta si persoana care revendica un imobil, sa o vedem la fata. Imi aduc aminte, cand eram judecatoare la Judecatoria Timisoara, ca s-a revendicat o vila aflata pe strada Trandafirilor. Desi avocatul a depus la dosar imputernicire semnata cu cateva luni inainte de proces, am verificat la Pasapoarte, iar persoana in numele careia se revendica nu intrase in tara din 1972. Dupa ce am plecat de la Judecatorie, acel imobil a fost dat unei familii de tigani. Exista adevarate retele in justitie, clanuri de procurori si judecatori, care au favorizat acapararea palatelor Timisoarei de catre clanurile tiganesti, dupa ce adresele imobilelor au fost aflate din Primarie, de la Serviciul Locuinte. Spre exemplu, in momentul in care am depistat un fals intocmit la cartea funciara, prin care un teren era trecut in proprietatea tiganului care acum a evacuat Spitalul de copii, ca urmare a unei revendicari fantoma, am cerut ca Primaria sa faca o plangere penala pentru fals. Atat primarul Gheorghe Ciuhandu, cat si secretarul Ioan Cojocari au refuzat acest lucru. In cele din urma, plangerea penala a fost facuta de adevaratul proprietar al terenului, care se vedea deposedat prin fals, insa parchetul a tergiversat ancheta timp de opt ani, pana la prescrierea raspunderii penale a autorilor falsului. Imi pare rau sa spun, dar Timisoara nu ar fi fost impanzita de aceste palate cu turnulete ale tiganilor fara concursul magistratilor si a functionarilor publici”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro avocata Carmen Obarsanu, fost judecator la Judecatoria Timisoara.

Liderul romilor din Banat: Justitia e de vina, si majoritarii fac fite

Rudolf Stancu, liderul romilor din Timisoara, presedinte al Centrului Crestin al Romilor din Banat, este de parere ca justitia e de vina. Mai mult decat atat, Stancu ii acuza de discriminare pe timisorenii care “au facut fite” sa-si vanda apartamentele in conditiile in care aveau vecini de etnie roma. Cu toate astea, Rudolf Stancu condamna practica romilor de a-si teroriza vecinii.

E un stat de drept, iar fiecare cetatean, ca e roman, maghiar, neamt, au drepturi la fel de cumparare, de vanzare. Bineinteles ca sunt probleme vizavi de cei care au intermediat problemele astea. Am inteles ca sunt falsuri, eu cred ca tiganul respectiv care a fost de buna credinta si a platit cu banul lui casa respectiva nu a gresit. Aici e vorba de justitie, de primarie, de avocati, de oamenii care au facut retrocedarile. (…) Daca e vorba de retrocedari, putea sa fie si unul cu ochii albastri care sa cumpere, nu neaparat rom. Nu numai ei sunt de vina, adevarul e ca la retrocedari persoana care s-a judecat n-a avut bani sa plateasca, probabil ca a dat la un pret mai mic si persoana roma care s-a ocupat a avut bani sa plateasca. Nu sunt de acord cu asta nici eu, noi am trait in buna convietuire cu toti oamenii, efectiv nu sunt de acord cu practica romilor care au facut gesturi de felul acesta, neomenesti, vizavi de locatarii care erau in acelasi imobil impreuna cu ei. Eu ii condamn. De multe ori, sa stiti ca chiar si majoritarii mai faceau fite de genul asta si voiau sa-si vanda apartamentele. Ne aflam intr-o stare de asediu in care multe televiziuni incita oamenii impotriva romilor si nu e corect. Noi am crescut impreuna, am facut scoli impreuna, nu trebuie sa avem probleme cu majoritarii”, ne-a declarat Rudolf Stancu.

Cat despre situatia de la Spitalul de Copii, liderul romilor da vina pe Primaria Timisoara.

La Spitalul de Copii putea efectiv Primaria sa ofere altceva, erau bine facute actele, sa nu mai fie o situatie de opinie a intregii Timisoarei sau a Romaniei, trebuia sa ofere un alt spatiu o alta cladire si sa ramana Primaria cu spitalul. Primaria a stiut de 6 luni de zile, casa e cumparata de 15 ani, cred ca se putea o gasi de 15 ani o modalitate sa ramana in posesia spitalului. Eu nu ii condamn numai pe romi, mai presus de lege nu e nimeni. Ei au venit cu executor si au venit in termen legal sa faca aceasta evacuare. Ce putem face daca au venit cu act oficial? Cei care au cumparat au fost de buna credinta“, a mai spus Stancu.

In care spitale din Timisoara pacientii, medicii si asistentele traiesc cu teama ca pot fi oricand aruncati in strada?

Spitalele din Timisoara au ajuns la mana mafiei imobiliare, mafie care s-a dezvoltat ca o caracatita in ultimii 20 de ani. Cele mai multe cladiri au fost revendicate de fostii proprietari, iar romii, care au dat imediat de mirosul banilor, au facut tot posibilul sa le cumpere de la ei. Asa se face ca ne aflam in situatia in care, daca nu au fost deja evacuati, asa cum s-a intamplat la Spitalul de Copii Louis Turcanu,  medicii, asistentele si pacienti sunt amenintati cu aruncatul in strada daca nu se plateste la timp chiria.

In situatii incerte se afla si alte cladiri apartinand unor spitale sau clinici din Timisoara.
Dupa ce in 1 noiembrie a fost evacuata Sectia de Pneumologie, dar si laboratorul Spitalului de Copii Louis Turcanu, aceeasi soarta ar putea-o avea si alte unitati medicale.
Printre ele, sediul de pe b-dul Revolutiei 1989 la nr. 12 unde functioneaza clinica ORL. Tribunalul a decis ca unitatea sanitara sa ramana acolo pana in 2014 daca plateste o chirie modica.

Pentru Clinica de Balneofizioterapie a Spitalului Municipal de pe bulevardul Loga nr.42-44, Primaria inca se judeca cu proprietarii. Pentru ca dosarul este nesolutionat, municipalitatea nu plateste chirie, dar daca va pierde, exista posibilitatea sa plateasca din urma, precum si daune de judecata.

Ambulatoriul Spitalului Municipal de pe strada Mugurilor nr. 1-3 ii apartine tot fiicei lui Visinel, iar Sectia de Oftalmologie a Spitalului Municipal a fost revendicata in urma cu ceva vreme de Directia de Culte. Spitalul functioneaza acum cu chirie.
Si terenul pe care se afla Sectia de Neuropsihiatrie Infantila de pe strada Corbului nr. 3 a fost revendicat de fostul proprietar.

Tototdata nu se stie deocamdata care va fi soarta corpului de cladire al Spitalului de Copii care adaposteste Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, cladire aflata deocamdata in litigiu, deoarece unitatea medicala e in proces cu proprietarii.

CITESTE SI: Sistemul medical din Timisoara se afla la degetul mic al clanurilor de rromi din oras

 

Tânăr din Jilava, audiat de Poliție. Imaginile care au făcut România de rușine


Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/tanar-din-jilava-audiat-de-poli-ie-imaginile-care-au-facut-romania-de-ru-ine_1414540.html#ixzz2y0g5o7bd
Follow us: @realitatea on Twitter

 
 

PUBLICAT

Astăzi, la 13:22

ACTUALIZAT

Astăzi, la 13:22

SURSA

Mediafax

COMENTEAZĂ

Tânărul din Jilava care a agresat o bătrână ținând-o de gulerși învârtind-o ca pe o elice a fost găsit de poliţişti şi dus la audieri, alături de cei patru prieteni ai săi care au asistat la agresiune, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii IPJ Ilfov.

 GALERIE FOTO

4 COMENTARII

Citeşte totul despre:

 
 
 
 

Imaginile din România care au îngrozit lumea civilizată

Acesta era căutat de polițiști după ce pe site-ul cotidianului britanic Daily Mail au fost publicate imagini în care agresează o femeie în vârstă, ținând-o de guler și învârtind-o ca pe o elice.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Ilfov au precizat, pentru MEDIAFAX, că nu a fost depusă nicio plângere în acest caz, demersurile de a-l găsi pe tânăr fiind pornite în urma unei autosesizări.
"Cercetările au fost demarate în urma unei autosesizări de ieri (vineri - n. r.), când ne-a fost prezentat materialul video respectiv. Nu a fost depusă nicio plângere în urma acestui incident", a declarat anterior, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, Claudia Burada.

În cazul în care nu va fi depusă nicio plângere împotriva tânărului, acesta va fi sancționar doar contravențional, a precizat Burada.

"În cazul în care va fi depusă o plângere, se va stabili atunci caracterul faptei și, cel mai probabil, va fi deschis dosar penal", a adăugat purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

Publicația Daily Mail a postat vineri, pe site-ul propriu, imagini cu un tânăr, însoțit de câțiva prieteni, care se amuză pe stradă în timp ce apucă o bătrână de gulerul halatului și o învârte, imitând astfel o elice. Incidentul are loc în mijlocul carosabilului. Jurnaliştii britanici notează, despre această agresiune, că are ca protagonişti "huligani români beţi", victima fiind "o pensionară care ţipă, terorizată".

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/tanar-din-jilava-audiat-de-poli-ie-imaginile-care-au-facut-romania-de-ru-ine_1414540.html#ixzz2y0

 

 

 

 

http://www.reportervirtual.ro/2014/04/video-clipul-care-ne-face-de-rusine-in-presa-britanica.html

 

Concluzie: avem prea mulţi dobitoci

 

 Altă mizerie:

http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/un-copil-din-timisoara-a-fost-luat-de-pe-strada-si-aruncat-in-tomberon-de-tigani-video.html

 

Un copil din Timișoara a fost luat de pe stradă de un grup de țigani, umilit și apoi aruncat într-un tomberon de gunoi.

 

Strigător la cer. În România țiganii fac legea și nimeni nu se deranjează să îi întrebe de sănătate. Comportamentul unui grup de țigani din Timișoara a scandalizat o țară întreagă. Și asta pentru că un copil a fost luat pe sus de membrii uneia dintre cele mai bogate familii de romi din Timișoara și aruncat la gunoi.

Țiganii s-au filmat în timp ce au luat de pe stradă un copil pe care l-au aruncat mai apoi la tomberon.

Țiganii fac parte din clanul Cârpaci din Timişoara. În filmulețul postat pe youtube se vede cum țiganii bagă cu forţa un copil, luat de pe stradă, într-un tomberon.

Cu toate că micuțul plânge şi încearcă să scape din mâinile țiganilor, copilul este luat pe sus şi aruncat la coşul de gunoi.

Strigătele și plânsetul copilului nu i-a impresionat și înduplecat pe țiganii șmecheri care l-au băgat cu capul în tomberonul de gunoi.

Concluzie: încă doi dobitoci

 
 
 
DOTAREA CU ARMAMENT A CLANURILOR ŢIGĂNEŞTI:
 
 
 1. Scandal între două clanuri țigănești cu focuri de pistol și arme ...

  www.pressalert.ro/.../scandal-intre-doua-clanuri-tiganesti-cu-focuri-de-ar...
  16 aug. 2013 - Scandal între două clanuri țigănești, în această dimineață, cu focuri de armă și săbii pe strada Mărășești din Lugoj. Una dintre familii s-a ...
 2. Scandal cu topoare și focuri de armă între două clanuri de țigani în ...

  www.pressalert.ro/.../scandal-cu-topoare-si-focuri-de-arma-intre-doua-cl...
  2 aug. 2013 - Bătaie sângeroasă între două familii de țigani în centrul Timișoarei, în această seară, pe strada Braşov, pe motiv de întâietate imobiliară.
 3. Scandal cu focuri de arma intre romii din Lugoj - TION

  www.tion.ro/scandal-cu-focuri-de-arma-intre...clanuri-de.../1325078
  16 aug. 2013 - Scandal cu focuri de armă și săbii, vineri, în municipiul Lugoj din județul Timiș. ... Scandal intre doua clanuri tiganesti la Spitalul Judetean.
 4. Clanuri tigani timisoara - Timisoara .Ziare.com

  www.ziare.com/timisoara/articole/clanuri+tigani+timisoara
  Scandal intre doua clanuri de tigani din Timisoara pentru o piranda. 10 romi au ajuns ... Scandal cu FOCURI DE ARMA si topoare la Timisoara. A fost nevoie de  ...
 5. Scandal clanuri tigani timisoara - Timisoara .Ziare.com

  www.ziare.com/timisoara/articole/scandal+clanuri+tigani+timisoara
  29 aug. 2013 - Scandal intre doua clanuri de tigani din Timisoara pentru o piranda. 10 romi au ajuns ... Scandal cu FOCURI DE ARMA si topoare la Timisoara.
 6. Scandal intre doua clanuri tiganesti cu focuri de pistol si arme albe ...

  www.ziarelive.ro › StiriSocietate
  16 aug. 2013 - Scandal intre doua clanuri tiganesti, in aceasta dimineata, cu focuri de arma si sabii pe strada Marasesti din Lugoj. Una dintre familii…
 7. Armele din Transnistria au ajuns la clanurile tiganesti din Romania ...

  www.enational.ro › News
  24 sept. 2012 - Politistii din Republica Moldova au reusit sa dea prima lovitura importanta gruparilor de crima organizata specializate in traficul cu arme ...
 8. Cele mai periculoase CLANURI INTERLOPE din ţară. Cine se crede ...

  www.antena3.ro/.../cele-mai-periculoase-clanuri-interlope-din-tara-cine-s...
  14 ian. 2013 - Eugen Preda (numele luptătorului este implicat şi în furtul de arme de la ... Clanurile ţigăneşti Cârpaci, Stancu şi Covaci au pus mâna pe cele ...
 9. CLANURI TIGANESTI | Saccsiv's Weblog

  saccsiv.wordpress.com/category/clanuri-tiganesti/
  24 nov. 2013 - Posts about CLANURI TIGANESTI written by saccsiv.
 10. De ce li se permite CLANURILOR TIGANESTI sa-si faca de cap in ...

  saccsiv.wordpress.com/.../de-ce-li-se-permite-clanuror-tiganesti-sa-si-faca...
  24 nov. 2013 - 3 CLANURI TIGANESTI au pus mana pe aproape toate cladirile ... sau se fac că trag la țintă în oglindă, deși nu au permis de port-armă.
PAGINA 2
 
 1. Scandal cu focuri de pistol între 2 familii ţigăneşti din Turnu-Măgurele.

  www.turnucustiri.ro/.../6487-scandal-cu-focuri-de-pistol-intre-2-familii-t...
  31 oct. 2013 - Conflictul a degenerat, ajungându-se chiar la focuri de arme. ... pentru a preîntâmpina un eventual scandal între clanurile ţigăneşti din oraş.
 2. Țiganii din Lugoj au pistoale și săbii de samurai și nu le pasă de ...

  ziarulrevolutionarul.ro/.../410-iganii-din-lugoj-au-pistoale-i-sbii-de-samu...
  20 aug. 2013 - Vineri, 16 august 2013, într-un scandal violent între două clanuri de țigani. S-au tras focuri de armă, s-au bătut ca-n filme cu săbii de samurai ...
 3. Arsenal confiscat de la clanuri de romi din Lugoj - Timpolis

  timpolis.ro/print.php?id=10883
  Fiind cunoscut conflictul mai vechi care mocnea intre doua clanuri tiganesti aflate ... Lugoj si la Serviciul de Arme, Explozivi si Substante Toxice al Politiei Timis.
 4. Rafuiala cu focuri de arma intre doua clanuri de rromi din Lugoj. O ...

  stirileprotv.ro/.../rafuiala-cu-sabii-si-focuri-de-arma-int...
  16 aug. 2013
  Totul a inceput din cauza unei familii care nu a fost de acord cu casatoria copiilor. La un moment dat, o ...
 5. Clanul Perianu din Popeşti-Leordeni, înarmat cu arme de asalt ...

  www.gandul.info/.../clanul-perianu-din-popesti-leordeni-inarmat-cu-arm...
  13 mar. 2008 - Poliţiştii ilfoveni au împiedicat în ultimul moment o răfuială cu mitralierele între două clanuri ţigăneşti: ieri dimineaţă la ora 6, oamenii legii au ...
 6. Împuşcături la Lugoj, după un conflict izbucnit între două clanuri ...

  www.ziarulactualitatea.ro/.../impuscaturi-la-lugoj-dupa-un-conflict-izbuc...
  16 aug. 2013 - Între două clanuri ţigăneşti din Lugoj a izbucnit în această dimineaţă un conflict, care a continuat cu focuri de armă şi săbii pe strada Mărăşeşti.
 7. Invadatorii din centrul Timişoarei. Istoria cuceririi oraşului de către ...

  jurnalul.ro/.../invadatorii-din-centrul-timisoarei-istoria-cuceririi-orasului-...
  18 oct. 2011 - Clanurile tiganesti au ocupat centrul istoric al Timisoarei, ajutate de ... de politie din cadrul Serviciului de Arme si Munitii din cadrul IJP Timis, ...
 8. Razboi tiganesc cu arme militare | adevarul.ro

  adevarul.ro › NewsSocietate
  8 ian. 2003 - Scandal cu mitraliera in mana intr-un sat din judetul Giurgiu. Doua clanuri de tigani din comuna Joita s-au incaierat in urma unor certuri pentru ...
 9. Armament ca în Kosovo în casele clanului Raim, care a ...

  www.evz.ro/mangalia-a-scapat-de-clanul-care-teroriza-orasul-957185.html
  Acum 4 zile - Armament ca în Kosovo în casele clanului Raim, care a terorizat .... PALATE ţigăneşti de milioane de euro în care trăiesc ”CERȘETORI” ...
 10. AUREL CARAN - INTERIMAR - Moguli.ro

  moguli.ro/index.php/stiri-mafia/934-aurel-caran-interimar.html
  i-ar fi amenintat cu arma pe doi lautari, sot si sotie, prezenti in restaurantul ... Dintre cei 35 de membri ai clanurilor tiganesti „Duduianu“ si „Caran“ luati pe sus de ...

 Mai multe detalii
OK

Rezultate Căutare

 1. Scandal cu arme între două clanuri de romi din Craiova: Un bărbat a ...

  www.b1.ro › ŞtiriEveniment
  Un scandal între două clanuri de romi a avut loc joi dimineață într-un cartier din ... Silvian Ilie "Fulguță ...
 2. Răfuială între două clanuri de ţigani, un copil a fost răpit - Sibiu 100

  www.sibiu100.ro/.../8425-r-fuiala-intre-doua-clanuri-de-tigani-un-copil-...
  9 nov. 2013 - Răfuială între două clanuri de ţigani din Porumbacu de Jos şi Arpaşu ... Cele două familii s-au războit la propriu cu arme albe şi pistoale iar la ...
 3. VIDEO Scandal cu răpiri de minori, săbii şi topoare, între clanurile ...

  www.oradesibiu.ro/.../video-scandal-cu-rapiri-de-minori-sabii-si-topoare...
  9 nov. 2013 - tigani. Scandal în toată regula între două clanuri tigănești din județul Sibiu. ... Poliţiştii au găsit arme albe şi chiar un pistol vechi cu munitie de ...
 4. Perchezitii la fabricanti ilegali de arme in judetul Timis - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=A4BhNQVwHD0
  19 nov. 2013 - Încărcat de TionTimisOnline
  Perchezitii la fabricanti ilegali de arme in judetul Timis .... 1:06 Descinderi in forta ale mascatilor la un ...
 5. Combatantii au folosit sticle incendiare, arme albe si rangi * Politistii ...

  m.ziuanews.ro/.../razboi-intre-tiganii-din-jilava-pentru-700-000-de-lei-7...
  Comuna ilfoveana Jilava a fost, miercuri seara, teatrul confruntarilor dintre doua clanuri de tigani. Batalia s-a soldat cu ranirea a cinci combatanti si incendierea ...
 6. ROMANI vanduti ca SCLAVI in Spania de mafia TIGANEASCA ...

  www.frontpress.ro/.../romani-vanduti-ca-sclavi-in-spania-de-mafia-tigan...
  14 ian. 2014 - Acolo, oamenii nu câştigă, câştigă doar clanurile. ... Vestul salbatic: Timisoara, camp de lupta pentru clanurile TIGANESTI din mafia imobiliara ... Am mai povestit despre o faptă “de arme” de-a rudelor mele pe vremuri.
 7. PURADEII tiganilor cocalari din Banat! Mostenitorii clanurilor se ...

  www.frontpress.ro/.../puradeii-tiganilor-cocalari-din-banat-mostenitorii-c...
  6 mar. 2013 - Moştenitorii clanurilor ţigăneşti Cârpaci, Stancu, Căldăraş, care au zeci de ... Ciorile nu ar trebui să aibă arme de foc, nici măcar trompetele cu ...
 8. NOUA DREAPTA IMPOTRIVA CLANURILOR ... - Noua Dreaptă

  www.nouadreapta.org/actiuni_prezentare.php?idx=449
  5 oct. 2013 - aluzie la unele din cele mai temute clanuri ţigăneşti din mafia ... Aceste clanuri îşi reglează conturile în plină stradă, ziua-noaptea, cu arme albe ...
 9. 13 clanuri mafiote conduc Capitala! - Click.ro

  www.click.ro/.../clanuri-interlopi-droguri-violuri-sectoare-bucuresti_0_1...
  20 ian. 2013 - Clanurile interlope au pus stăpânire pe tot Bucureştiul! ... cel mai mare furt de armament comis vreodată în România - furtul de la Ciorogârla.
 10. Război între clanurile de ţigani din Sibiu:Copil răpit după o nuntă ...

  citynews.ro › Eveniment
  Reţinerii şi arme cu muniţie de război confiscate. Întrucât conflictele au escaladat între cele două clanuri în cele două localităţi s-a instalat panică şi teamă în ...

 
Mai multe detalii
OK

Rezultate Căutare

 1. Mihai Curt, polițistul de la Arme, arestat pe 29 de zile - Social - Ştiri ...

  www.stiridecluj.ro › Social
  18 ian. 2013 - Comisarul șef Mihai Curt, din cadrul Serviciului Arme al IPJ Cluj, a fost ... ca protejeaa si coordoneaza gruparile interlope si clanurile tiganesti, ...
 2. razboaiele tiganesti | Aproape Totul Despre Tigani

  despretigani.blogspot.com/2009/05/s-au-intetit-razboaiele-tiganesti.html
  13 mai 2009 - Doua clanuri tiganesti, unul din Popesti-Leordeni, altul din Rosiorii de ... Si cum era mai nimerit sa o faca decat cu arma in mana, asa cum ...
 3. Război între clanurile de ţigani din Sibiu:Copil răpit după o nuntă ...

  citynews.ro › Eveniment
  Reţinerii şi arme cu muniţie de război confiscate. Întrucât conflictele au escaladat între cele două clanuri în cele două localităţi s-a instalat panică şi teamă în ...
 4. VIDEO! Bataie intre clanuri tiganesti la Braila | Social a1.ro

  a1.ro/news/.../video-bataie-intre-clanuri-tiganesti-la-braila-id31191.html?pl...
  VIDEO! Bataie intre clanuri tiganesti la Braila. Tweet ... Au primit in schimb dosare penale pentru vatamare corporala, distrugere si port ilegal de arme albe.
 5. clanuri - citeste toate articolele despre clanuri | Observator.tv

  observator.tv/articole-despre/clanuri/
  28 oct. 2013 - Clanuri din Prahova verificate de mascati daca detin arme. Doua clanuri ... Doua clanuri tiganesti din Arges si-au masurat azi noapte fortele.
 6. Faptele de arme ale unui interlop - Gazeta de Sud - Stiri din Craiova ...

  www.gds.ro/Eveniment/2008-08.../Faptele+de+arme+ale+unui+interlop
  27 aug. 2008 - cineva a zis ca el era impotriva tiganilor.....asta e bine dar si ce a facut el nu cred ca e ... Esti si tu din clan, numa analfabeti posteaza aici.
 7. Romania – tara beizadelelor, a clanurilor tiganesti si a politicienilor ...

  www.debanat.ro/.../romania-tara-beizadelelor-a-clanurilor-tiganesti-si-a-...
  3 ian. 2012 - Romania – tara beizadelelor, a clanurilor tiganesti si a politicienilor fericiti ... la tot arsenalul din dotare, nefăcând rabat nici de la arme de foc.
 8. Cum vor plăti factura lui Băsescu clanurile interlope ţigăneşti ...

  rogrup.net/forum/.../cum-vor-ac-iona-acum-clanurile-interlope-ig-ne-ti
  14 ian. 2012 - Cum vor plăti factura lui Băsescu clanurile interlope ţigăneşti? ... De fiecare dată la ţigani s-au găsit arme de foc, de la pistoale cu glonţ la arme ...
 9. Războiul clanurilor. De ce se luptă Cămătarii cu Sportivii | Romania ...

  www.romanialibera.ro › ActualitateEveniment
  Credeaţi că au dispărut clanurile interlope din Capitală? ... între CLANURILE Cămătarilor şi Sportivilor: Un şofer a fost împuşcat cu O ARMĂ DE VÂNĂTOARE.
 10. Capii clanurilor tiganesti din Craiova, arestati de Politie - Curierul ...

  www.curierulnational.ro/.../Capii+clanurilor+tiganesti+din+Craiova,+ares...
  25 sept. 2003 - Capii clanurilor tiganesti din Craiova, arestati de Politie ... distrugere, precum si port ilegal de arme albe in locuri sau imprejurari in care s-ar ...
24.06.2014 ora 19:20
 
 
UN NOU SCANDAL REFERITOR LA ŢIGANI, PARTE A RĂZBOIULUI AXIOLOGIC ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI,  FAMILIA PREŞEDINTELUI A AJUNS BATJOCURA ÎNTREGII ŢĂRI, FRATELE PREŞEDINTELUI ŢĂRII FIIND ARESTAT PENTRU LUARE DE MITĂ, DE LA CLANURI MAFIOTE ŢIGĂNEŞTI. MI-E ŞI SILĂ SĂ MAI COMENTEZ, AM SA POSTEZ ÎN TĂCERE, FĂRĂ URĂ. FRATELE PREŞEDINTELUI A DAT DOVADĂ DE O PROSTIE POLITICĂ INCOMENSURABILĂ, SĂ NU ZIC IDIOT RETARDAT. IMAGINEA PREŞEDINTELUI ŢĂRII AFECTATĂ IREMEDIABIL, LA FEL CUM A FĂCUT ÎN TIMPUL ALEGERILOR CÂND PREŞEDINTELE A FĂCUT BAIE DE ŢIGANI (ŢIGĂNCI).
 
 
 
 
SURSA: http://www.evz.ro/de-ce-a-fost-arestat-mircea-basescu-judecatori-optica-in-care-dreptatea-si-libertatea-au-ajuns-marfa-este-inacceptabila.html
 
 

MOTIVARE. De ce a fost arestat Mircea Băsescu. Judecătorul de drepturi şi libertăţi: Optica în care “dreptatea” și “libertatea” au ajuns marfă, ce se poate cumpăra sau vinde, este inacceptabilă

Autor: Ionel Stoica | luni, 23 iunie 2014 | 115 Comentarii | 4202 Vizualizari
Judecătoarea Elena Brîndușa Gheorghe de la Tribunalul București a a motivat decizia de arestare preventivă în cazul lui Mircea Băsescu și a lui Marian Căpățână.

MOTIVAREA ARESTĂRII lui Mircea Băsescu în dosarul Bercea Mondial.

 Curtea de Apel Bucureşti judecă vineri contestaţia lui Mircea Băsescu la decizia Tribunalului în urma căreia a fost arestat în dosarul în care este acuzat că ar fi primit 250.000 de euro de la Florin Anghel pentru ca, în urma intervenţiei sale la judecători, Bercea Mondial să scape de închisoare.

Potrivit încheierii Tribunalului București referitoare la arestarea preventivă a lui Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână, în analiza făcută, judecătorul de drepturi şi libertăţi se raportează, în acest sens, la următoarele: denunţurile şi declaraţiile martorilor denunţători, declaraţiile inculpaţilor date în faţa organului de urmărire penală, precum şi cu ocazia soluţionării propunerii de luare a măsurii arestării preventive, procesele-verbale de redare a înregistrărilor ambientale, înscrisurile de la dosar.


Pe baza acestora judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că, în ciuda atitudinii de negare a săvârşirii vreunei infracţiuni, probele administrate fundamentează suspiciunea rezonabilă a săvârşirii de către aceştia a activităţii pretins infracţionale reţinute în sarcina lor.

Judecătorul are în vedere înregistrările convorbirilor purtate de inculpaţi cu martorii denunţători, transcrise în conţinutul proceselor-verbale aflate la dosar, dar şi înscrisuri, precum şi declaraţii, inclusiv ale inculpaţilor care prin faptul contrazicerii lor de către alte mijloace de probă atestă intenţia acestora de ascundere a realităţii.

Acuzații au contestat înregistrările, instanța a respins cererile: Sunt probe!

Potrivit judecătoarei Elena Brîndușa Gheorghe, în ceea ce priveşte înregistrările puse la dispoziţia organelor de urmărire penală de către denunţători, al căror caracter legal şi a căror utilizare ca probe, a fost contestată de către inculpaţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi priveşte această contestare ca lipsită de temei, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 139 alin. 3 C.p.p., potrivit cu care înregistrările efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii.


Prin chiar maniera de reglementare a textului sus menţionat, s-a dorit garantarea şi respectarea de către stat a obligaţiei pozitive de a apăra dreptul prevăzut de art. 8 din CEDO, fiind admisă de lege posibilitatea unei persoane pusă în faţa unei situaţii infracţionale de a folosi înregistrarea imaginii sau comunicării pentru a revela această infracţiune. A restrânge o astfel de posibilitate la situaţiile în care este vătămat în mod direct un drept al respectivei persoane, nu poate fi apreciat în consonanţă cu intenţia legiuitorului care a vizat prin dispoziţia mai sus menţionată nu numai părţile, ci şi alte persoane care au purtat convorbiri sau comunicări cu terţii.

Respectivele înregistrări, supuse exigenţelor legale ce reglementează supravegherea tehnică, ca metodă specială de cercetare, au fost ulterior certificate de procuror conform reglementărilor în materie.

Susţinerile apărării, în sensul inadvertenţelor de natură a releva lipsa de autenticitate şi caracterul posibil contrafăcut al înregistrărilor, nu se bazează pe elemente faptice ori concrete care să contureze o îndoială veridică asupra caracterului autentic sau complet al acestora. De altfel, pe parcursul cercetărilor în cauză se poate proceda la verificarea acestui caracter, în măsura în care se va aprecia ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă o probă ştiinţifică care să aibă un asemenea obiectiv.

Potrivit încheierii, "prin chiar declaraţiile lor, inculpaţii au recunoscut că au existat acele întâlniri cu persoanele despre care se susţine că au „cumpărat influenţa”, precum şi aceea că s-a remis suma de bani ce ar forma, în opinia parchetului, obiectul traficului de influenţă, însă această sumă ar fi fost primită cu titlu de împrumut de către inculpatul Căpățînă Marian Adrian.

În dovedirea acestui caracter legitim al primirii banilor s-a încercat acreditarea ideii că respectiva sumă ar fi fost destinată participării la o licitaţie organizată în vederea vânzării utilajelor şi licenţei de producţie la societatea Aversa."

Împrejurarea că nu există un înscris care să ateste încheierea unui astfel de contract de împrumut ori martori care să declare despre această convenţie, context în care împrumutătorilor le-ar fi fost practic imposibil să dovedească achitarea vreunei sume de bani către inculpatul Căpățînă Marian Adrian iar acesta nu ar fi avut nici un temei juridic în baza căruia ar fi putut fi obligat la restituirea acestei sume de bani (în condiţiile în care suma totală vizată se ridică la 600.000 euro, între părţi nu există o relaţie apropiată, nu s-a stabilit cu ocazia „acordării împrumutului” o dată scadentă ori plata vreunei dobânzi, deşi chiar inculpatul Căpățînă Marian Adrian a afirmat despre persoanele respective că s-ar ocupa cu ….), precum şi aceea că respectivii bani au fost daţi cu … luni înainte de organizarea licitaţiei şi nu au fost folosiţi, potrivit propriilor susţineri ale inculpatului Căpățînă Marian Adrian, în acest scop, lipsesc de credibilitate aceste apărări.

Cum a  motivat instanța

Ele sunt contrazise şi de discuţiile înregistrate şi redate în procesele-verbale aflate la dosarul de urmărire penală din conţinutul cărora rezultă că banii au fost primiţi pentru a fi utilizaţi de către o persoană care a lăsat să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor investiţi cu soluţionarea cauzei în care era judecat Anghel Sandu sau a celor chemaţi să soluţioneze diferite cereri în legătură cu arestarea preventivă a acestuia.

 

Implicarea inculpatului Băsescu Mircea şi împrejurarea că acesta a primit parte din suma respectivă în scopul de a-şi vinde influenţa asupra unor funcţionari însărcinaţi cu atribuţii referitoare la eliberarea lui Anghel Sandu, în accepţiunea textului art. 291 CP, rezultă cu claritate din declaraţiile martorilor şi din procesele verbale de redare a înregistrărilor ambientale şi telefonice (…). Maniera în care a fost abordată de către interlocutori problema legată de sprijinul pe care inculpatul Băsescu Mircea a înţeles să îl acorde, nu lasă echivoc asupra naturii demersurilor pe care acesta susţinea că le face, afirmaţiile sale privitoare la pedepse şi soluţii procedurale fiind de natură a-l convinge pe cumpărătorul de influenţă de realitatea acestora.


Existenţa, în paralel, a unor demersuri ale inculpatului Băsescu Mircea în sensul semnalării către organele judiciare a exercitării de presiuni asupra sa din partea membrilor familiei numitului „ Băsescu Mircea” nu este incompatibilă cu acţiunile presupus ilicite ale acestuia, fără a avea relevanţă, sub acest aspect, momentul în care s-au făcut respectivele demersuri şi forma sub care s-au concretizat.

Judecător: Există probe care duc la presupunerea rezonabilă că Mircea Băsescu a primit suma de 250.000 de euro

Potrivit instanței, din materialul probator existent la dosar, judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră "că există în cauză probe care conduc la o presupunere rezonabilă că în perioada …2011 – ….2012 inculpatul Băsescu Mircea a primit suma de 250.000 euro de la Anghel Florin, prin intermediul lui Căpățînă Marian Adrian, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă magistraţii investiţi cu soluţionarea cauzei referitoare la infracţiunea săvârşită de Anghel Sandu, precum şi a altor cereri incidente în respectiva cauză, în scopul de a obţine o hotărâre favorabilă lui Anghel Sandu, fie condamnarea la o pedeapsă mai mică, fie punerea în libertate, pentru faptul că a intermediat remiterea banilor, Căpățînă Marian Adrian însuşindu-şi suma de 350.000 euro din totalul de 600.000 euro primit de la Anghel Florin"

O analiză riguroasă se impune în verificarea cerinţei subsecvente a textului legal mai sus enunţat (art. 223 alin. 2 din N.C.pr.pen.), respectiv, privarea de libertate a inculpaţilor este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Din acest punct de vedere, judecătorul de drepturi şi libertăţi se raportează, pe de o parte, la criteriile enunţate chiar de legiuitor, respectiv, gravitatea faptei presupus săvârşite, modul şi circumstanţele de comitere a acesteia, anturajul şi mediul din care provin inculpaţii, antecedentele lor penale, alte împrejurări privitoare la persoana acestora.

Pe de altă parte, astfel cum s-a arătat în mod constant în doctrină şi jurisprudenţă, are în vedere că ordinea publică înseamnă, între altele, climatul social firesc, care presupune funcţionarea normală a instituţiilor statului, menţinerea liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor acestora.

"Există o stare de pericol social"

 

Magistrații arată că "În consecinţă, se poate considera că există o stare de pericol pentru ordinea publică atunci când este posibil să se producă o încălcare a regulilor de convieţuire socială la care şi art. 1 din N.C.pr.pen. se referă, ca urmare a lăsării în libertate a inculpaţilor - fie prin activitatea acestora posterioară faptei, fie prin reacţia declanşată în cadrul societăţii de fapta comisă."

 

În ceea ce priveşte jurisprudenţa CEDO în această materie, Curtea a statuat în mod constant în sensul că din cauza gravităţii deosebite şi a reacţiei publicului faţă de acestea, unele infracţiuni pot să provoace o tulburare socială de natură a justifica o detenţie provizorie, cel puţin pentru un anumit timp. Acest motiv trebuie considerat ca relevant şi suficient numai dacă este bazat pe fapte de natură să demonstreze că eliberarea acuzatului ar determina o tulburare reală a ordinii publice. În plus, privarea de libertate va continua să fie legitimă numai dacă ordinea publică va fi pe mai departe ameninţată, continuarea privării de libertate neputând fi folosită ca o anticipare a pedepsei cu închisoarea (CEDO, cauza Letellier vs. Franţa din 26.06.1991).


Or, faptele, presupus săvârşite de inculpaţi, sunt de natură să provoace o puternică rezonanţă în cadrul societăţii; în consecinţă, lipsa unei reacţii prompte a sistemului judiciar şi lăsarea inculpaţilor în libertate la momentul procesual de faţă ar induce perturbări grave ale disciplinei publice, ale respectului faţă de lege, stimulând temerea colectivă că justiţia nu este eficientă împotriva unor fapte deosebit de periculoase - generând astfel un sentiment acut de insecuritate.

Ancheta și trecerea timpului

Judecătoarea arartă că, chiar dacă presupusa activitate infracţională s-a derulat în perioada 2011-2012, nu se poate susţine că trecerea timpului a diluat pericolul social generat, întrucât ar însemna să se ignore nu numai caracterul evident clandestin al unor astfel de acţiuni, contextul, modalitatea şi mai ales momentul în care s-a ajuns la devoalarea acestora, dar şi impactul mai mult decât actual şi de rezonanţă în societatea românească.

 

Este adevărat că detenţia preventivă trebuie să aibă un caracter excepţional, starea de libertate fiind starea normală, nefiind admis să se prelungească dincolo de limite rezonabile, independent de faptul că se va computa sau nu din pedeapsă, însă în jurisprudenţa constată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, aprecierea limitelor rezonabile ale unei detenţii provizorii, se face luându-se în considerare circumstanţele concrete ale fiecărui caz pentru a se vedea în ce măsură „există indicii precise cu privire la un interes public real care, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie, are o pondere mai mare decât cea a regulii generale a judecării în stare de libertate”.

Prin urmare, judecătorul este obligat să vegheze la un just echilibru între măsura privării de libertate, pe de o parte, şi interesul public de protecţie a cetăţenilor şi autorităţilor statului de drept împotriva comiterii de infracţiuni grave, dedus din modul de săvârşire a faptelor cu privire la care există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că au avut loc cu participarea inculpaţilor şi din consecinţele acestora.

Se constată, în cazul tuturor persoanelor implicate, existenţa unor mentalităţi greşite, a unei percepţii eronate şi periculoase asupra actului de justiţie şi organelor abilitate să îl aducă la îndeplinire, dar şi a altor instituţii de cel mai înalt nivel în statul de drept, care impun, raportat şi la impactul faptelor de acest gen asupra opiniei publice, la sentimentul de insecuritate creat în rândul destinatarilor raporturilor penale de conformare, o reacţie promptă şi eficientă din partea autorităţilor.

Nu trebuie ignorat că cei doi inculpaţi au înţeles să urmărească obţinerea unor foloase substanţiale de pe urma persoanelor interesate să rezolve pe căi ilicite anumite probleme judiciare. O astfel de optică, în care „dreptatea” şi de ce nu, faţă de specificul cauzelor ce constituiau finalitatea demersurilor ilicite făcute, „libertatea” au devenit o marfă ce se poate cumpăra şi vinde, apare ca inadmisibilă, valorile sociale atinse fiind multiple, cea mai importantă, în opinia judecătorului, fiind lezarea încrederii în sistemul judiciar şi în autoritatea judecătorească în condiţiile în care,prin presupusele acţiuni întreprinse, inculpaţii au acreditat ideea că justiţia este la discreţia influenţelor lor, gata să abdice de la atributele şi încrederea de care trebuie să se bucure într-o societatea democratică.

De ce este justificată arestarea preventivă

Toate aceste considerente expuse mai sus, reprezintă în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi temeiuri necesare si suficiente, de natură a impune privarea de libertate a inculpaţilor, măsura arestării justificându-se pentru o bună desfăşurare a procesului penal, în faza de debut a urmăririi penale.

Pentru a se răspunde exigenţelor impuse de art. 5 pct. 1 lit. c CEDO, dar şi solicitării inculpaţilor, prin apărători, judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să analizeze şi posibilitatea luării unor măsuri alternative pentru a asigura prezentarea persoanei la proces (cauza Vrencev c. Serbiei; cauza Lelieire c. Belgiei) pentru că numai dacă acestea nu se justifică în cazul concret se poate proceda la luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat (cauza McKay c. Regatului Unit).

Din acest punct de vedere, în vederea realizării scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 din N.C.proc.pen. se impune privarea de libertate a inculpaţilor, în condiţiile în care este necesar să se asigure buna desfăşurare a procesului penal, fără riscul denaturării cercetărilor în cauză. Nu sunt de ignorat, sub acest aspect, relaţiile dintre inculpaţi şi denunţători, ascendentul primilor asupra celorlalţi, interesul urmărit de către cei care au sesizat autorităţile, anume acela al recuperării banilor, posibilitatea influenţării lor.

În consecinţă, luarea faţă de inculpaţii din prezenta cauză a unei măsuri alternative, nu ar fi suficientă la acest moment de debut al procesului penal, urmând să se aprecieze asupra necesităţii luării unei altfel de măsuri pe parcursul procesului penal. Judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că interesul societăţii de a se afla în siguranţă şi de a elimina, măcar temporar, elementele care prezintă un grad de pericol social crescut este primordial şi trebuie să fie plasat înaintea unui posibil prejudiciu personal ce li s-ar cauza inculpaţilor prin privarea lor temporară de libertate.

Apreciind, în lumina celor expuse, că măsura privării de liberate a inculpaţilor este proporţională cu gravitatea acuzaţiilor, prin raportare şi la natura interesului public ocrotit, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în baza art. 226 alin. 1 din N.C.proc.pen. rap. la art. 223 alin. 2 din N.C.proc.pen., va admite propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor Băsescu Mircea şi Căpățînă Marian Adrian, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie.

SURSA:   http://www.realitatea.net/judecator-probele-impotriva-lui-mircea-basescu-legale-de-ce-a-fost-arestat-fratele-presedintelui_1467490.html
 

MOTIVARE: Mircea Băsescu a recunoscut că a primit banii. Înregistrările din dosar, admise ca probe

Probele depuse la dosarul lui Mircea Băsescu de familia lui Sandu Anghel (Bercea Mondial) sunt legale şi justifică arestarea fratelui preşedintelui, se arată în motivarea instanţei, potrivit Realitatea TV.

 8790 0
 
 0
Mircea Băsescu
Mircea Băsescu

Înregistrările depuse la dosarul lui Mircea Băsescu de familia lui Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondial, au fost admise ca probe şi justifică arestarea fratelui preşedintelui, arată motivarea instanţei.

Alături de aceste probe, arestarea preventivă a lui Mircea Băsescu a mai fost justificată de declaraţiile inculpaţilor şi denunţătorilor, spune instanţa. Deşi Mircea Băsescu a făcut un denunţ anterior pentru şantaj, acesta nu îl exonerează de dosar, mai spune instanţa.

"Prin chiar declaraţiile lor, inculpaţii au recunoscut că au existat acele întâlniri cu persoanele despre care se susţine că au „cumpărat influenţa”, precum şi aceea că s-a remis suma de bani ce ar forma, în opinia parchetului, obiectul traficului de influenţă, însă această sumă ar fi fost primită cu titlu de împrumut de către inculpatul Marian Căpăţână", spune instanţa.

"În dovedirea acestui caracter legitim al primirii banilor s-a încercat acreditarea ideii că respectiva sumă ar fi fost destinată participării la o licitaţie organizată în vederea vânzării utilajelor şi licenţei de producţie la societatea A.
Împrejurarea că nu există un înscris care să ateste încheierea unui astfel de contract de împrumut ori martori care să declare despre această convenţie, context în care împrumutătorilor le-ar fi fost practic imposibil să dovedească achitarea vreunei sume de bani către inculpatul Marian Căpăţână, iar acesta nu ar fi avut nici un temei juridic în baza căruia ar fi putut fi obligat la restituirea acestei sume de bani (în condiţiile în care suma totală vizată se ridică la 600.000 euro, între părţi nu există o relaţie apropiată, nu s-a stabilit cu ocazia „acordării împrumutului” o dată scadentă ori plata vreunei dobânzi) precum şi aceea că respectivii bani au fost daţi cu … luni înainte de organizarea licitaţiei şi nu au fost folosiţi, potrivit propriilor susţineri ale inculpatului C.M., în acest scop, lipsesc de credibilitate aceste apărări", mai susţine instanţa.

"Ele sunt contrazise şi de discuţiile înregistrate şi redate în procesele-verbale aflate la dosarul de urmărire penală din conţinutul cărora rezultă că banii au fost primiţi pentru a fi utilizaţi de către o persoană care a lăsat să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor investiţi cu soluţionarea cauzei în care era judecat Sandu Anghel sau a celor chemaţi să soluţioneze diferite cereri în legătură cu arestarea preventivă a acestuia".

"Implicarea inculpatului Mircea Băsescu şi împrejurarea că acesta a primit parte din suma respectivă în scopul de a-şi vinde influenţa asupra unor funcţionari însărcinaţi cu atribuţii referitoare la eliberarea lui Sandu Anghel, în accepţiunea textului art. 291 CP, rezultă cu claritate din declaraţiile martorilor şi din procesele verbale de redare a înregistrărilor ambientale şi telefonice (…). Maniera în care a fost abordată de către interlocutori problema legată de sprijinul pe care inculpatul Mircea Băsescu a înţeles să îl acorde, nu lasă echivoc asupra naturii demersurilor pe care acesta susţinea că le face, afirmaţiile sale privitoare la pedepse şi soluţii procedurale fiind de natură a-l convinge pe cumpărătorul de influenţă de realitatea acestora", mai spune instanţa.

Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Mircea Băsescu, pentru trafic de influenţă, şi a lui Marian Căpăţână, cel care ar fi fost intermediarul banilor pe care familia lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, i-ar fi dat fratelui preşedintelui Traian Băsescu.

Decizia Tribunalului Bucureşti a fost contestată la Curtea de Apel, care va judeca vineri dosarul, urmând să decidă definitiv dacă Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână rămân în arest sau vor fi cercetaţi în libertate.
Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână sunt încarceraţi în arestul Poliţiei Capitalei de joi, când au fost reţinuţi de procurori.

Fratele preşedintelui a fost vizitat în arest de fiica sa, Raluca Băsescu, care i-a dus medicamente, alimente şi haine, dar şi de către avocatul său.

Mircea Băsescu este acuzat că, în perioada 20 februarie 2011 - 22 februarie 2012, ar fi primit 250.000 de euro de la fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, prin intermediul lui Marian Căpăţână, pentru a interveni la judecători să dispună o soluţie favorabilă în dosarul în care Sandu Anghel era judecat pentru tentativă de omor, respectiv că şi-a înjunghiat un nepot.

Anchetatorii susţin că, în schimbul banilor, Mircea Băsescu ar fi promis că va interveni la judecători să dispună fie condamnarea lui Bercea Mondial la o pedeapsă mai mică, fie punerea în libertate.

"La începutul anului 2011, după ce față de tatăl denunțătorului s-a luat măsura arestării preventive de către Tribunalul Olt, denunțătorul i-a remis unui intermediar suma de 250.000 de euro, la cererea acestuia din urmă și în schimbul promisiunii că banii vor fi remiși mai departe lui Băsescu Mircea, pentru ca acesta să intervină pe lângă magistrații învestiți cu soluționarea cauzei referitoare la infracțiunea săvârșită de tatăl denunțătorului și a altor cereri incidente în respectiva cauză", au scris procurorii în ordonanţa de reţinere.

Ulterior, pentru că Bercea Mondial nu a fost pus în libertate, Florin Anghel i-ar fi dat alţi 350.000 de euro lui Marian Căpăţână, în același scop.

Florin Anghel i-ar fi dat cei 600.000 de euro lui Marian Căpăţână din 20 februarie 2011, data la care Bercea Mondial a fost arestat, şi 22 februarie 2012, data la care a fost condamnat de instanţa de fond, Tribunalul Olt, la şapte ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru tentativă de omor calificat.

"Din suma totală de 600.000 de euro remisă de denunțător intermediarului, Băsescu Mircea a primit suma de 250.000 de euro în schimbul promisiunii că, prin influența pe care o are asupra magistraților, poate obține o soluție favorabilă pentru tatăl denunțătorului, adică va obține fie o pedeapsă mai mică, fie punerea în libertate", se mai arată în ordonanţa de reţinere.

Marian Căpăţână este acuzat că din cei 600.000 de euro pe care i-ar fi primit de la fiul lui Bercea Mondial, şi-a însuşit 350.000 de euro, pentru că "a mijlocit remiterea banilor".

Procurorii au arătat, în referatul cu propunerea de arestare preventivă, că Mircea Băsescu s-a folosit de calitatea de membru al familiei preşedintelui pentru a fi credibil în faţa lui Florin Anghel când spunea că ar putea interveni la magistraţi în dosarul în care Bercea Mondial era judecat pentru tentativă la omor.

"Ambii inculpați s-au folosit de calitatea de membru al familiei Președintelui României pe care o deține inculpatul Băsescu Mircea, pentru a da credibilitate afirmațiilor referitoare la influența sau pretinsa influență pe care Băsescu Mircea ar putea să o aibă asupra magistraților și, de asemenea, pentru a da credibilitate promisiunilor referitoare la obținerea unor hotărâri favorabile", au scris procurorii în referatul trimis instanţei.

Potrivit documentului citat, Mircea Băsescu, deși cunoaște obligațiile fratelui său și îi comunică lui Florin Anghel într-una din discuțiile înregistrate că "el nu poate", nu descurajează comentariile referitoare la persoana președintelui, "ba, mai mult, le alimentează pentru a nu pierde aparența că ar avea influență asupra magistraților".
Procurorii au mai arătat că faptele de care sunt acuzaţi Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână au afectat încrederea în sistemul de justiţie.
"Trebuie subliniat că, prin modul în care inculpații au conceput săvârșirea faptelor, au afectat în mod grav relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a raporturilor de serviciu în ceea ce privește instituțiile din întregul sistem judiciar, de pe toate palierele: Ministerul Public, tribunal, curte de apel, chiar Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru aceasta din urmă pe mai multe planuri (recursul, cererea de strămutare, conform procedurii în vigoare la data faptelor), iar faptele care fac obiectul acestui dosar au aptitudinea de a afecta încrederea în întreg sistemul de justiție", au scris procurorii în referatul trimis instanţei.

La DNA au mai fost audiaţi joi Bercea Mondial şi soţia acestuia, Fănica Anghel, aceştia fiind aduşi din Penitenciarul Colibaşi şi, respectiv, Penitenciarul Craiova, unde execută pedepsele primite în dosarul privind tentativa de omor.
Fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, a depus în 13 iunie, prin avocatul său, Pavel Abraham, o plângere penală împotriva lui Mircea Băsescu, în care îl acuză pe acesta de trafic de influenţă, înşelăciune şi inducerea în eroare a organelor judiciare, în legătură cu dosarul în care Anghel este acuzat de şantaj.

Florin Anghel a fost audiat în 17 şi 18 iunie la DNA, după ce avocatul acestuia le-a dat procurorilor două înregistrări audio-video. Pavel Abraham arăta că înregistrările ar fi fost făcute în februarie 2012 sau 2013, acestea fiind "foarte compromiţătoare".

Fiul şi ginerele lui Bercea Mondial, Florin Anghel şi Marius Constantin, cercetaţi de DNA Constanţa într-un dosar de şantaj pentru că i-ar fi cerut lui Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu, 280.000 de euro, în caz contrar ameninţând cu dezvăluirea unor informaţii compromităţoare despre acesta şi familia sa, au anunţat, de mai multe ori în ultima perioadă, că vor face publice, prin intermediul avocatului, o serie de înregistrări audio şi video în legătură cu acest caz. Dosarul de şantaj este instrumentat de procurorii DNA Constanţa.

Scandalul a început miercuri seară, odată cu difuzarea înregistrărilor audio-video legate de cazul Bercea. Premierul a cerut demisia şefului statului, iar Traian Băsescu a negat orice legătură, precizând, cu lacrimi în ochi, că între nevoia de consolidare a justiţiei şi reflexul firesc de a-şi apăra fratele, alege consolidarea justiţiei.

Mircea Băsescu declara joi că a vorbit cu fratele lui, preşedintele Traian Băsescu, de când a început acest scandal şi acesta este foarte supărat, precizând că el nu a luat niciun ban de la familia lui Bercea Mondial şi că nu a încercat să intervină pentru eliberarea acestuia.

Bercea Mondial a fost condamnat definitiv la opt ani şi nouă luni de închisoare cu executare, pentru că şi-a înjunghiat un nepot într-un bar, în 2011, iat fiul acestuia, Florin Anghel, a primit o pedeapsă de cinci ani şi trei luni de închisoare, pentru tentativă de complicitate la omor. În acelaşi dosar, soţia lui Bercea Mondial, Fănica Anghel, a fost condamnată la un an de închisoare cu executare, pentru mărturie mincinoasă şi instigare la această infracţiune.


Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/judecator-probele-impotriva-lui-mircea-basescu-legale-de-ce-a-fost-arestat-fratele-presedintelui_1467490.html#ixzz35ZhRFl2T
Follow us: @realitatea on Twitter
 
 Orice roman autentic posteaza sursa / linkul de unde a preluat informatiile, cei care nu fac asa sunt doar niste zdrente comuniste,   17.11.2012 @ Iacobini A.